Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1

Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. P. van der Horst
Gemeente
:   Woudrichem
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4371-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GIESSEN

29 Onze rondwandeling door Giessen beginnen we bij de hervormde kerk. Deze foto dateert van rond de eeuwwisseling. Zoals te zien is, was de consistorie links nog niet aangebouwd, evenmin als de linkervleugel. Het kerkhoflag toen alleen nag maar aan de rechterkant. Het gebouw zelf, uitgezonderd de veertiendeeeuwse achterkant, stamt uit her begin van de vorige eeuw.

30 Dat de hervormde kerk buitendijks ligt, is op deze foto duidelijk te zien. Het opgehoogde parkeerterrein was er toen nog niet en regelmatig stond de kerk dan ook bi] hoogwater random "in het nat".

water. Her gebouwrje links wa heel vroeger de ko rer woning en, omdat de koster ook voor her onderwij zorgde, teven de chool. Bij hoogwarer hadden de kinderen vrijaf. Op de loopplanken

taan van link naar rechts:

Maaike van Vugr, Amon El hom, Willern van 't Hoofr (mer per), Hen van Tilborg, GerrTarneru (mer baard), Anton de Lorm, Arie Elshout, Kneel Schouten en Willem Elshout,

32 Op deze foto uit 1902 zien we links de oude pastorie met ervoor Geertrui van Herwijnen en Hanneke "van de Stoep" Biesheuvel. Op de fiets zit Janus Mooi. In de kar zit GerritVerhoeven, wiens nu afgebroken boerderij in her midden is te zien. Voor de wagenmakerij van Elshout staan Willem Elshout, zijn vrouw Anna Straf en hun dochter Anna (Kant-) Elshout. Rechts op de foto worden aardappelen ingekuild.

33 Halverwege de vorige eeuw werd de oude school aan de Kerkstraat te klein en daarom bouwde men een nieuwe school op de hoek van de Groen- en de Schoolstraat. Thans is het een verfwinkel. Rechts op de foto ziet u de keukenbarakken van de militairen die hier waren gelegerd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op het braak liggende stuk grand vooraan stond tijdens de Giesser paardenmarkt de "mallemeule", een door een paard getrokken draaimolen.

~roel uil ::limn Gt - E.)

34 Naast de oude school werd in 1910 een nieuwe openbare lag ere school gebouwd op een open terrein aan de Schoolstraat. Hier ziet men het werkvolk in de bekende blauwe kiel met de witte knopen bezig met het leggen van de fundament en, onder her toeziend oog van opzichter De Later. Geheel rechts staat meester Boer, vergezeld van zijn vrouw en dochters Saar en Bets. Op de achtergrond ziet u de verdwenen boerderij van Peer van der Wiel en daarnaast het huis van Wim Verhoeven.

3 5 N og een foto van de school aan de Schoolstraat. Links staat het oude en nu afgebroken schoolhuis dat werd bewoond door de meesters Boer, Kooiman en De Bruine. Meester Kooiman was hoofdonderwijzer van 1930 tot 1966. De school is nu omgebouwd tot kantoorruimte voor de firma Schouten.

36 Tijdens de eerste wereldoorlog werden onze dorpen overstroomd met militairen. In Giessen lag toen de 2e compagnie van het 47e Landweer-bataljon lagers, onder commando van S. van Deventer. Hier ziet u hun barakken aan de Groenstraat, op de plaats waar nu de timmerwinkel van Smits is.

37 De bocht in de Hoge Maasdijk bij de Burgstraat was VToeger veel scherper. Rechts ziet u het nu nog bestaande huisje dat werd bewoond door Hannes van Herwijnen, bijgenaamd Hanneske de Snijer, die "Taillieur en Barbier" was, zoals op het huis stond. Hij had tevens een winkeltje met tabakswaren en manufacturen. Op de achtergrand het oude raadhuis annex cafe en kruidenierswinkeltje van Dit en Sien de Lorm. Het uithangbord rechts boven aan de paal is van rijwielhersteller Hen Elshout.

.,~~

- --

-

.. "'--.:::...

38 In dit pand, nu slijterij De Lorm, was vroeger het raadhuis gevestigd en weI in een kamertje van vier bij vijf meter, bovenaan de trap. Midden onder was het cafe van De Lorm gevestigd; als er een huwelijk werd gesloten, behoefde de ambtenaar alleen maar op de grond te stampen om een borreltje te krijgen! Geheellinks, naast de vergaderruimte voor polderbestuur en openbare verkopingen,

ziet u het officiele nieuwsbord. Om 7 uur werd er dan geklept en las de omroeper het nieuws voor.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek