Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 Klaas van Mechelen was met zijn hondekar een bekende verschijning in Andel en omgeving. Zijn achternaam was eigenlijk Schouten. Maar zijn vrouw heette Mechelma, vandaar zijn bijnaam Van Mechelen. Hij verkocht onder meer manufacturen. Hij gil1g op pad met de hondekar. Opvallend was, dat hij altijd naast de kar liep, Op hem werd ook vaak eel1 beroep gedaan voor het slachten van konijnen.

20 Hier zijn we op de Wilhelminasluis, om precies te zijn bij het huis van de sluismeester, dat inmiddels afgebroken is en plaats heeft gemaakt voor een kantoortje. Links van de voordeur staan sluismeester [ac. den Besten en zijn echtgenote Cornelia van Andel en dochter Wilhelmina den Besten met op haar arm zoon Jan den Besten. De foto is in 1926 genomen. In de rechter houten aanbouw had de sluismeester zijn kantoor. links daarvan was het wachtlokaal voor het personeel dar bijvoorbeeld nachtdienst had.

2 1 We blijven nog even op de sluis, waar het personeel in 193 1 voor de fotograaf poseert. De sluis is heel lang met de hand bediend geweest. Van links naar rechts: W van Tilborg, P. Hetjes, W Unk, J den Besten, D. Verdoorn en K. Zeeman. Van Tilborg en Hetjes dragen hun lichte zomeruniform, Den Besten, Verdoorn en Zeeman hun donkere winteruniform. Unk hield niet echt van uniform en, vandaar zijn niet-uniforme kleding.

22 De Rib, van oudsher een bedrijvig stukje Andel. Veel is er veranderd. Verdwenen is de aanlegsteiger, of wel Den Bol, waaraan onder meer de Bossche en Heusdense boot afmeerden am personen en goederen te laden en lassen. Oak werd er vaak zand en grind gelost. De steiger is oak nag in gebruik geweest bij de firma 0. Bouman. In het zwarte gebouwtje werden de goederen die van board kwamen of er nag op moesten opgeslagen. Daarnaast is de taxi van A. Tankens te zien. Schouten uit Giessen was nag niet in Andelneergestreken. Het huis in de bocht van de dijk is er nag. Het was van A. Tankens. Het voorste, op de foto zichtbare gedeelte werd

onder anderen bewoond door A. van Andel. Vaal' het boomgaardje rechts van deze waning was een open bare weegbrug, die onder meer werd gebruikt voor het wegen van suikerbieten, die door de

boeren naar de Rib werden gebracht am vandaar per schip naar de fabriek te worden vervoerd. Op de achtergrand de Wilhelminasluis.

23 Een prachtige opname van de Maas. Zo te zien heeft de sluis zojuist geschut. Het pand rechts is er nog altijd. Er is nu een drukkerij in gevestigd. Vroeger had Jan van Rijswijk, die bekend was als Jan du Automaat, er ondermeer zijn bedrijf Hij verkocht petroleum en ventre die uit met paard en wagen. Naast het pand zien we schelven rijshout, zoals die langs de rivier te vinden waren. Verderop, bij de bomen, bouwde Schouten uit Giessen zijn silo.

24 Dit is de silo die de firma N.G.]. Schouten nit Giessen in de periode 1932-1936 bouwde. Het bedrijf had behoefte aan bedrijfsgebouwen aan open water. Daarom liet het bedrijfhet oog vallen op een mooi stukje grand aan en in de rivier dat bekend stond als "het heuke", Onde bart en noemen dit het Gendersch Hoofd. In 1978 is het gehele complex verkocht en is het verbouwd tot het appartementengebouw De Oude Silo. Links achter de boomgaard zijn de nieuwe woningen aan de Beatrixstraat te zien en links daarvan het graanbedrijf van 0. Bouman. Rechts achter de silo, aan de overkant van de Maas, was vToeger het voetbaIveld van Sparta' 3 o.

Het kIeedgebouwtje is nag net zichtbaar,

25 De Kammetwegstoep, ook wel de Kwelstoep genoemd, rond 1915. Echt veel is er sindsdien niet veranderd. De drie boerderijen zijn er nog altijd. Twee ervan komen inmiddels in het Rijksrnonurnentenregister voor. In de linker boerderij woonde Huib de Fijter, die ook raadslid was. Rechts woonde Wim Crielaard. Daarnaast de boerderij van Johannes de Fijter. De hooimijt is verdwenen, evenals het pand daamaast. Daarin had Ottelien een cafe, dar niet echt hep. De weg heette vroeger de Opandelsesteeg en kwam uit op de Achterdijk. De Kammetweg is genoemd naar een polder die zo heette.

26 Even voorbij de Kwelstoep had Joost Versteeg zijn bakkerij en kruidenierswinkel, Behalve hij waren er in dietijd,1920-1930,nog minstens twee bakkers. Oak Ant. Verschoar heeft er een winkel gehad. Ook hier zien we buitendijks weer een schelf rijshout. Op de foto herkennen we onder meer bakker Versteeg, zijn zoon Wim, die later een graanbedrijf began, en bakkersknecht Jan Kramer.

27 Toen deze foto werd gemaakt, begin van deze eeuw, stand het pand van de vorige foto er nag niet. We! stand er een dijkmagazijn op de plaats waar nu een parkeerterreintje ligt. Deze magazijnen kwam men meer langs de dijk tegen. Er werden materialen, zoals kruiwagens, in opgeslagen voor her onderhouden van de dijk en am te gebruiken bij het instandhouden van de dijk bij hoog water. Toen de fotograaf langs kwam was men druk in de weer met het aan de buitenkant van de dijk aanbrengen van bazaltblokken. De twee waningen staan er nag altijd.

28 Nag een opname van het Boveneind en wel van de Putte, thans bewoond door P. de Fijter. Die kocht het pand in J 930. Het pand zag er toen uit zeals de foto laat zien, In

J 950 is het verbouwd tot wat het nu is. Vervolgens is oak de naam "De Putte" op de voorgevel geschilderd. De naam is ontleend aan een veldnaam. N aast de waning staan Aart Roza, Cornelia Roza-Crielaard, Leentje Roza en Jan Verhagen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek