Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 Gemeentesecretaris Bastiaan van Andel was een deftige verschijning in Andel. Hij zit hier in donker kostuum, compleet met bolhoed, voor zijn woning aan het Boveneind. De woning, aan de Hoefweg, is er nog steeds. Van Andel ging meestal te voet naar het gemeentehuis. Op woensdagmiddag was hij altijd thuis. De mensen die niet naar het gemeentehuis wilden komen, konden dan bij hem tlmis terecht. Hij overJeed plotseling op 9 maart 1934. Hij was ook lid van het kerkbestuur van de plaatselijke Hervormde Gemeente.Als gemeentesecretaris werd hij in 1935 opgevolgd door Mart. van Rijswijk.

30 Een verdwenen stukje Andel. Het betreft de woning van Piet Crielaard aan wat nu de Duizendmorgen is. De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog goed zichtbaar. Omdat er nogal wat mensen met de naam Crielaard aan dit pad woonden werd dit ook wel "de Crieltjesdarn" genoemd.Voor de woning staat Piet Crie1aard. Hij was landbouwer, Met paard en wagen ging hi] naar de markt in Den Bosch om zijn produkten aan de man te brengen. Naast hem staan zijn vrouw Geertje CrielaardNoorloos en dochter Dina. Links van het pand is de boomgaard van juffrouw Den

Dekker te zien en rechts die van de gebroeders Jan en Gijs de Fijter, die in de Julianastraat woonden. Op die plek staan nu kassen. De nissenhut op de achtergrond was van M. (Tinus) Schouten. Het

pand stond op de plek van de huidige woning Duizendmorgen 5.

GIESSEN

3 1 De rondwandeling in Giessen beginnen we in de Groenstraat. Van het oorspronkelijke karakter van deze straat is niet veel meer over, zoals deze oude opname laat zien. Alle woningen die erop te zien zijn zijn afgebroken. De woning links op de voorgrand is het laatst bewoond door Pietje Westerlaken. Naast de woning staat een noteboom. De notenplukkers hebben meer aandacht voor de fotograaf dan voor de noten.

32 Aan de Graenstraat in Giessen had Johannes van Tilborg zi]n kruideniersbedrijf. Het pand staat er nog, het laatste huis voor Den Burcht. Zoals zoveel winkeliers in die tijd trok ook Van Tilborg tot over de dorpsgrenzen er op uit om zijn produkten aan de man te brengen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van paard en wag en. Hier zien wij Van Tilborg met zijn zoon Jacobus (Ko) die later in Andel een winkel begon, gefotografeerd in Gorinchem, waar ze bi] een grassier hun inkopen deden.

33 In de mobilisatietijd van 1 9 14- 1 9 1 8 waren er oak in Giessen vee] militairen ingekwartierd. Hier zien we er enkelen voor de woning van CornelisVerhoeven, de woning waar nu de familie Van Trigt woont, op de hoek van de Groenstraat en Schoolstraat. Op de foto, behalve de militairen, Els Verhoeven-van Andel, Comelis Verhoeven, Johanna Verhoeven, Antonia Verhoeven, Huib Verhoeven en Jenneke Verhoeven.

34 Waar ooit de kinderen uit Giessen naar school gingen, had later Nol 't Hooft zijn schilderswerkplaats. In het pand op de hoek van de School- en Groenstraat is nu een naaimachinehandel gevestigd. Op de fota wordt 't Hooft (met pijp) gef1ankeerd door zijn knechts De Ioode, Andries Verdoorn, Gijsbert van Masbergen en Kees van Tilborg. Opvallend is de schilderskiel, de toentertijd gebruikelijke werkk1eding voor schilders.

3 5 De Schoolstraat behoort tot de oudste straten in Giessen. Op oude tekeningen komt deze al voor. Links de identieke woningen van Wim Verhoeven en Wont Elshout. Daarvoor staan twee palen, waaraan tijdens de Giessense [aarmarkt de bees ten werden vastgezet. Op de achtergrond de woning van Cornelis Verhoeven. Rechts de openbare school, die tot in 1910 dienst heeft gedaan. Het schoolgebouw had geen lokalen. De lessen werden in een ruimte gegeven. Een schoolplein ontbrak. In die tijd was de straat nog het schoolplein. In 1910 verhuisden de leerhngen met meester Boer naar het nieuwe schoolgebouw, dat naast het oude werd gebouwd.

36 Dit is dan het nieuwe schoolgebouw. Veel Giessenaren hebben er herinneringen aan. Het maakt nu al weer vele jaren deel uit van het kantoorgebouw van Schouten.

37 De Burgstraat op de plaats waar de Hogelandstraat en Schoolstraat erop uitkomen. Links de dan al verbouwde boerderij van Gerrit Verhoeven, die nu door Wout de Zeeuw wordt bewoond. De boerderij in het midden is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor twee eigentijdse woningen. De boerderij was van Jan van Eeten, later van Anton Schaap. De aanduiding Dorpsstraat op de foto moet op een misverstand berusten.

38 De Burgstraat, hier nog in onverharde toestand. Het pand rechts is het geboortehuis van M.A. (Marinus) Schouten. Nu is er een winkel in babyartikelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek