Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 In 1893 begonN.G.J. (Klaas) Schouten aan de Burgstraat een bakkerij die uitgroeide tot een internationaal bedrijf dat veevoer verhandelt en produceert. De bakkerij is hier links op de foto te zien. In de jaren dertig werden eveneens aan de Burgstraat een maalderij en een mengerij gebouwd (rechts op de foto).Achter de bakkerij de graanschoonderij en achter de mengerij de garages. Links nog een stukje van de boerderij van Johannes de Lorrn en rechts de boerderij van de gebroeders Van Eeten. Op de voorgrond de woning van G.W 't Hooft.

40 We blijven nog even bij het bedrijf van Schouten. In het midden de graanmaalderij met links het kantoor. Links op de hoek de woning van 0. Schouten. Rechts achter de lagere school. Op deze lokatie staat nu het hoofdkantoor van de Schouten Group N.V Het pand met rieten dak op de voorgrond was ooit de gereformeerde kerk van Giessen/Rijswijk.

4-] Aan de Burgstraat in Giessen, waar nu de winkel in babyartikelen is, stond de bakkerij van N.G.}. Schouten. Deze foto is op het erf van de bakkerij gemaakt. Naast het pand ligt het hout dat voor de ovens werd gebruikt. Voor de fotograaf poseren Marinus Schouten, Otto Schouten, Bart Schouten, Martijntje Schouten en Marie Schouten. Met muts is bakker Schuit uit Den Haag, die de Giessense bakker instructies kwam geven. Met de hondekar ging Bart Schouten (met pet) her brood uitventen in Giessen en omgeving.

42 Het person eel van bakker Schouten gefotografeerd voor de bakkerij aan de Burgstraat. Van links naar rechts:

Jan Bouman, Otto Schouten, Jan Kok, Jan Smits, Joost van Tilborg en Wim van Tilborg.

43 Een stukje van de Eng, ook wel de Giessense Eng, of den lng genoemd, naar een bouwlandnaam. Het is nu een doodlopende weg. Vroeger hep deze door om uit te komen op de Giessensesteeg. Hij doorsneed dan gronden met narnen als De Kersboomgaard en De Windakkers. Tussen de bomen staat de boerderij van de famihe Van Os. Dit pand brandde in 1971 af Nu woont er D. van Pelt.

44 De Stenen Heul, hoewel ver van de dorpskern gelegen, behoort tot Giessen. Het water van de AIm vormde de grens tussen de gemeenten Giessen en Emmikhoven, waartoe Waardhuizen vroeger behoorde. Vanaf de Stenen Heul werden suikerbieten verscheept. De AIm was toen nog bevaarbaar. Op de foto is ook nog de Romboutsmolen te zien. Deze wipwatermolen moest de Romboutspolder, ongeveer 33 ha groot, droog houden. Hij was waarschijnlijk in 1606 gebouwd. In 1929 werd de molen afgebroken, evenals die van de Andelse en Giessense Weide en die van het Eendenveld.

Deze drie mol ens werden ook weI "De drie van de Stenen Heul" genoemd.

4 S Als gevolg van de ruilverkaveling is er in Het Land van Heusden en Aliena vee! veranderd. Ook in de omgeving van Giessen, zoals in Den Duyl. De boezems en kaden zijn verdwenen. De enkele woningen die er stonden waren bereikbaar via smalle kaden, die door de bewoners moesten worden onderhouden. Voor de verharding kregen ze kolengruis van de gemeente. Door de boezems werd met een vlet hout, zoals slieten, afgevoerd. Het water he eft plaatsgemaakt voor een weg: Eendenve!d.

46 Hier zien we Henk, Dirk en Gijs van Andel in Den Duyl bezig met het afvoeren van hout. Als brug over de boezem werd vaak een doorgezaagde boom gebruikt.

47 Hak Giessen is een begrip in Nederland en daarbuiten. De oorsprong van het bedrijfligt in dit pand aan de Hogelandstraat, waar H.C. Hak woonde. Rond 1950 begon Aart Hak met het maken van appe1moes. Daarvoor werd de weckketel van zijn moeder gebruikt. Voor het verpakken werd voor glazen potten gekozen, omdat die de minste investeringen vergden. In 1952 werd de N. V Conservenfabriek H.C. Hak opgericht. Het pand is ook nog als winkel in gebruik geweest. Op de achtergrond de eerste naoorlogse nieuwe huurwoningen in Giessen.

48 Onderaan de stoep bij de Burgstraat was de wagenmakerij van de familie Elshom. Het monumentale pand is in 1982 afgebrand, waardoor vee! historisch materiaal verloren is gegaan. Rechts op de foto Willem Elshout en links zijn zoonArie, die beiden wagenmaker waren. Het waren bekende personen in Giessen. Arie was vooral ook actiefbinnen de Gereformeerde Kerk, Op de achtergrond is nog net een dee! van de vroegere hervormde pastorie te zien. De steen, die als een grijze vlek boven de wagen in de zijgevel te zien is, geeft aan dat de eerste steen in 1877 gelegd is door ouderling-kerkvoogd P. Smits. Verder vermeldt de steen de

namen van de kerkvoogden H. Verhoeven, A. van Eeten en A. 'r Hoofd (abusievelijk met een d geschreven) en de notabelen J [ungerius,

A. Nieuwenhuizen, A. van del' Wiel en B. van Eeten,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek