Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 Twee pan den aan de Maasdijk die er nag altijd staan. Deze foto is rond 1930 genomen. Links woonde onder anderen Anton de Lorm en daarvoor gemeentesecretaris Heijstek. Oak woonde er de familie Roza. Rechts daarvan woonde kleermaker en barbier Hannes van Herwijnen. Hi] verkocht oak tabaksartikelen en manufacturen. Het pand daarnaast is afgebroken.

SO Met paard en wagen werd het brood van bakker Schouten in de jaren veertig bezorgd. Hier bezorgerWim (den bakker) van Tilborg op de Maasdijk voor het pand van Hannes van Herwijnen. Er is oak nag een stukje van de hervormde pastorie te zien.

51 Dezelfde omgeving ongeveer twintig jaar later. De barbierwinkel van Hannes

van Herwijnen is er nog altijd. In de deuropening staat [ans van Herwijnen. Voor de winkel op de dijk staat Sientje Elshout met een nichtje. Naast de woning van Van Herwijnen bevond zich de fietsenmakerij van Hen Elshout. Hij verkocht ook huishoudelijke artikelen. Daarnaast het gemeentehuis.

52 Waar nu slijterij De Lorm is gevestigd stond aanvankelijk een cafe waarin ook het gemeentehuis was ondergebracht. Op het moment dat deze foto werd gemaakt was men bezig het pand af te breken. Een gedeelte ervan was toen al weg. Het gemeentehuis was in het rechtergedeelte gevestigd. Het gemeentehuis - niet meer dan een kamer waarin aile gemeentelijke activiteiten plaatsvonden - was bereikbaar via een trap. In de gevel zat het jaartalanker 1802, zodat aangenomen mag worden dat het pand in dat jaar werd gebouwd. In het rechter gedeelte van het pand was tot in de Tweede Wereldoorlog een kruidenierswinkel gevestigd. Gelijktijdig met de

afbraak van het pand werd de dijk verlegd, zoals uit de foto blijkt. De woning rechts staat er nog altijd.

53 Nadat het gemeentehuis bij cafe De Lorm nit zijn jasje was gegroeid, werd door de gemeenteraad besloten een nieuw gemeentehuis te bouwen, opnieuw aan de Maasdijk. In 1933 werd het geopend. Tot de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1973 is het als zodanig in gebruik geweest. Het pand was oak als politiebureau in gebruik. Voor het gemeentehuis staat de A-Ford van Adriaan van der Nat.

54 Waar ooit de boerderij van Hannes de Lorm stand vestigde A.P. Elshout in 1947 zijn touringcarbedrijf, nadat het aan de Burgstraat (voormalige winkel Wim Eishout) uit zijn jasje was gegroeid. Rechts was het bedrijfsgedeelte en links de waning van Elshout. Voor het pand staat

de benzinepomp. De Maasdijk was Hoeger een belangrijke doorgaande route. Dit blijkt oak weI uit de plaatsnarnen op hetANWB-bord. Het dijktrace zoais dit op de foto te zien is is later gewijzigd. De dijk is wat verlegd, waardoor de bocht overzichtelijker werd. Dat het een gevaarlijke bocht was werd vyoeger aangegeven door een ANWBbard. Rechts is nag een stukje

van het afgebroken cafe De lorm te zien. Links op de foto is nag net de rieten kap te zien van het pand waarin touringcarbedrijfDe ZwaIuw zijn kantoor nu heeft.

55 We sluiten de rondwandeling door oud-Giessen af met een vrolijke groepsfoto, die werd genomen tijdens her Prinsessefeest in 1909. De foto werd in de Schoolstraat gemaakt. We herkennen onder anderen meester Boer (met bolhoed), Hannes 't Hoofi (met pijp), juffrouw Belder en mevrouw Boer (met hoed).

RIJSWIJK

56 Het Slot Rijswijk dateert waarschijnlijk van rand 1300. Het was ooit de woonplaats van de heren Vall Rijswijk. In 1756 kwam het in handen van Lambertus vanAndeluit Woudrichem. Die heeft het slot in zijn huidige vorm laten bouwen. In 1 825 werd ].H. van Ouwerkerk er eigenaar van. Hij woont dan op het kasteeltje Het Graot-Reigersbosch aan de Maasdijk op de grens van G iessen en Andel.

In 1 83 1 komt hij op het Slot Rijswijk wonen. Hij was burgemeester. Via zijn zoon Hendrik, die in 1866 overleed, werd het eigendom van

een andere zoon, Jan Hendrik. Ook die was burgemeester, tot aan zijn overlijden in 1914.Tot 1916 bewoonde de familie Ouwerkerk het pand. Eigenaren zijn ook W Schaap en R. Mulder geweest. Deze

Iaatste is begonnen met het opknappen van het pand. Dat dit niet overbodig was blijkt wel uit deze foto. De huidige eigenaar, jonkheer mr. Th. Sandberg, heeft de restauratie voltooid. In de jaren dertig

zijn er plannen geweest om het gemeentehuis in het Slot onder te brengen.

S 7 Dat er ook in Rijswijk veel veranderd is blijkt wel uit deze foto. Het is een opnarne van de Duizendmorgen, tussen Rijswijk en Woudrichem. Het wel zeer landelijke weggetje he eft plaats gemaakt voor de nu druk bereden Veldweg. Op de voorgrond het huis van Jan van de Wetering, dat een paar jaar geleden afgebroken is. Op dezelfde plaats is een nieuwe waning gebouwd. De woning ernaast staat er nag. Links achter de knotwilgen is nag juist de schoorsteen te zien van de, oak afgebroken, woning van Joost de Zeeuw.

58 Tussen de Maasdijk en Veldweg, bijna op de grens metWoudrichem,ligt her Dijkje.Vroeger hep dit door tot Uitwijk. Deze foto is vanaf de Maasdijk genomen. Ten opzichte van vroeger is er oak hier veel veranderd. In de waning links woonde W van der Pol en in de eerste waning rechts woonden Tonia Kalbach en Gerard Smits. In de bocht is nag de waning van Jan Baks te zien en een klein stukje van die van Toon Smits.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek