Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 Een schoolfoto uit 1933. De hoogste klassen van de openbare school in Rijswijk met bovenmeester P. van der Kaaden. Op de foto onder anderen: Piet Lievaart, Jan Nieuwenhuizen, Piet Elshout, Gerrit van Masbergen, Jannigje van Sorneren, Adrie de Graaf, Joost Schmidt, Comelis van Oudheusden, Gerard Koster, Piet Kant, Dingena Westerlaken, Hendrik Kant, Frans van Gammeren, Drikus Swart, Marietje van Wijngaarden, Toos Schouten en Woutje Westerlaken.

70 Een bruiloftsfeest in de jaren twintig in Rijswijk. Het is het huwelijk van Bas Verschoor uitAndel en Saartje Nieuwenhuizen uit Rijswijk. Bruid en bruidegom zitten aan het tafeltje. Verschoor had een bierbrouwerij in Andel. Op de foro staan verder onder anderen de ouders van de bruidegom Toon Verschoor en zijn echtgenote Bet (met muts) , Bertus Verschoor, Chiel Kentie (slager in Woudrichern) met echtgenote, Gerrit Nieuwenhuizen, Pietje Nieuwenhuizen (zuster van de bruid) , Piet Nieuwenhuizen, Adri Swart (links voor met matrozenpakje) en Kees Swart en zijn echtgenote. In de tuin bij hun waning is de foto gemaakt. Rechts de boerderij

van J. Smits. Een klein stukje van de stoep naar de dijk is ook nag te zien.

71 Warenhuis Swart Rijswijk is sinds jaar en dag een begrip in de streek. De bakermat van het bedrijflag in de bedstede van deze boerderij van Kees Swart. Daar begon zijn zoonAdri in 1931 een rijwielherstelinrichting, die later uitgebreid werd met de verkoop van huishoudelijke artikelen. De bedstede werd 0.1 snel te klein, waarna er naast de boerderij een houten gebouwtje werd gebouwd. Toen ook dat in 1949 te klein werd werd de basis gelegd voor het huidige winkelpand door de bouw van de winkel links van de boerderij. Voor de winkel het Fordje van Swart. De boerderij werd in de jaren vijftig afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe

woning. Op de achtergrond is nog net het lage rieten dak te zien van het afgebrande pand van B. van Wijngaarden.

72 Dit is het houten gebouwtje dat Adri Swart optrok nadat hij behoefte kreeg aan uitbreiding. Het gebouwtje was een begrip in Rijswijk. Het was voor velen een ontmoetingsplaats om nieuwtjes met elkaar uit te wisselen. Men kon er ook naar de radio luisteren, een in die tijd nog lang niet in elke huiskamer aanwezig medium. Het gebouwtje stond rechts van de boerderij op de hoek van de Dorpsstraat en de Rijswijksesteeg. Rechts op de foto Adri Swart.

73 Nag even de Dorpsstraat. Deze had in het begin van de jaren vijftig nag een ander karakter. Er stonden nag boerderijen aan, zoals die van]. Smits en]. Westerlaken. Links op de vaargrond het (houten) washok van J. Smits. Zijn baerderij is afgebrand. Voor de heg staan de melkbussen waarmee de melk naar de melkfabriek werd vervoerd.

74 Een stukje Rijswijk toen het nog echt landelijk was. Het is een gedeelte van de huidige Dorpsstraat gezien vanaf de Hoefselaan richting dijk. In de woning links woont nu E. Lievaart, vroeger Adrianus Lievaart. Rechts de Hoefselaan die toen nog doorliep naar Giessen en die vernoemd is naar de gronden die de Hoef genoemd werden. De kruiwagen en het pak daarop zijn waarschijnlijk van Janus Mooij. Zijn manufacturenwinkel aan de Maasdijk was bereikbaar via een pad. waar de kruiwagen voor staat, vanaf de Dorpsstraat.

75 Een schoolfoto ui t 1 93 3 . Het zijn de klassen 1 tim 4van juffrouw Mans en meester E. Fortuin. Op de foto in elk geval: Jan Lievaart, Chiel Nieuwenhuizen, Herman Kant, Teunis Kant, Hannes Lievaart, Adrie Smits, [ohan Scheffers, Jan van Someren, Chiel Lievaart, Henk van der Kaa, Peter van den Oever, Marie Verdoorn, Dina Swart, Coba van Anrooij, Dina van Herpen, Drib Swart, Huipie Schouten, Dina Elshout, Cob a Lievaart, Arie Kant, Kees van Tilborg, Adrie van Gammeren, Mientje van de Wetering, Dina Nieuwenhuizen, Nel Bas, Bets Kant, Lijntje Kant, Cor Nieuwenhuizen, Lotte

Spoor (van Het Slot), Pietje van Tilborg, Keetje van Essen en Wim Westerlaken.

76 Tot slot een opname van de Rijswijkse zangvereniging, waarschijnlijk gefotografeerd tijdens een concours. De namen van de koorleden waren moeilijk allemaal te achterhalen. Vandaar dat we ze maar allemaal weggelaten hebben. WeI duidelijk herkenbaar is dirigent A. vander Nat uit Sleeuwijk. De foto dateert waarschijnhjk van de jaren twintig.

, .

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek