Anderlecht in oude prentkaarten

Anderlecht in oude prentkaarten

Auteur
:   G. Abeels
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   België
ISBN13
:   978-90-288-3290-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anderlecht in oude prentkaarten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Anderlecht.· - Place Sara et rue d'Allemagne.

37. La "Droguerie du Midi" et la "Grande Epieerie de Cureghem" oeeupaient une plaee de ehoix dans eette populeuse rue d'Allemagne, devenue en 1918 "rue des Belges" et ensuite "rue Ropsy-Chaudron" puis, en 1919 "avenue Clemeneeau".

Heusehen, een grondeigenaar uit Brussel, diende in 1861 een verzoek in om een vijftien meter brede straat te trekken van het Zuidstation naar de herberg "De Schapekop",

L. L. Brux, no 29

COIN LA PLACE BARA ET RUE D'ALLEMAGNÉ

BRUXELl: S. GARE DU MIDI

38. On croit rêver! Il suffisait d'envoyer cette carte Ie samedi pour se voir Iivrer la commande Ie dimanche. Qu'en dites-vous, Monsieur Ie Ministre des Postes?

Op 17 oktober 1896 door het College geopend, wordt de Duitslandstraat op 16 november 1918 herdoopt in Belgenstraat en op 25 februari 1919 in Clemenceaulaan.

39. Après avoir été reprise par l'Etat 'en 1836, l'école vétérinaire est transférée à front du boulevard Poincaré. Comme on Ie voit ici, les jardins sont magnifiques,

Op de plaats waar vroeger de veeartsenijschool stond, hebben later de gebouwen van de K.A.J.-centrale gestaan. Nu is er een nieuwe verbouwing aan de gang.

Lagaert, srux. - N. 528

40. Remontons la rue Wayez: nous remarquons, à gauche, l'école encore entourée de son haut mur de briques. Construite en 1886/87, elle compta très vite quelques centaines d'élèves.

Laten we nu weer vertrekken van de brug van de vaart maar deze keer in de richting van het Dapperheidsplein: we volgen de Wayezstraat en zien daar de grote gebouwen van de gemeenteschool.

Bruxelles-Anderlecht - L~École de la Rue de Douvres.

L. Lagu",. BrUl. - '. 11.

41. De tout temps la commune d'Anderlecht a défendu une politique scolaire efficace et n'a jamais regardé à la dépense pour loger ses écoliers; qu'on en juge par cette construction de la rue de Douvres en 1902.

Rond de eeuwwisseling wordt te Anderlecht een grote inspanning gedaan op het gebied van het onderwijs: van 1886 tot 1914 worden scholen geopend in de Wayezstraat, de Odonstraat, de Doverstraat, de Eloystraat en de G. Moreaustraat!

Bruxelles-Anderlecht, - La Rue Wayea, L .. L~~&ett. Brul - N. 21.

42. Notre photographe a planté ses appareils au coin de la rue de Douvres: à droite, une série de cabarets; Ie no 87, en construction, sera occupé par les confections C. Béront.

Er werd in 1872 gevraagd een straat van zestien meter breed te openen die de brug van de vaart met een plein zou verbinden: het Wayezplein. Emile Wayez was beheerder van "La Société Immobilière d' Anderlecht".

Bruxe 11 es·f nderlecht

Plaze Wayez.

43. Très ombragée, la place Wayez porte Ie nom d'un administrateur de la "Société Immobilière d'Anderlecht". C'est cette société aussi qui s'occupera de l'ouverture de la me de Birmingham.

Het belommerde Wayezplein met rechts de Rechtszaalstraat. Op de hoek van het plein stond in 1911 een herberg gehouden door J. Lenders.

eet Cittriron8' de $ruxe!!e8 -

t-:. Grt(oir ?. Ser-ie 3 'I. S depose, ~ ~

i/u8fice de J'aix Jlnder!echt cU... ti- - ~

44. L'importance industrielle et économique prise par la commune à la fin du siècle lui valut d'être désignée comme chef-lieu de canton de justice de paix. C'est dans ce bätiment que sont jugés depuis 1895 les délits mineurs commis dans les communes avoisinantes: Grand-Bigard, Zellik, Dilbeek, Itterbeek, Bodeghem-St-Martin, Berchem Ste-Agathe en plus de ceux d'Anderlecht.

Links van het Vredegerecht, twee herbergen: een op de hoek van de Griffiestraat, gehouden door Goffin-Jungbluth en vlak naast het gerecht "In de Galg", gehouden door Theunissen.

A)DEnr.ECHT - PIn"" Wnye>.

45. L'esprit de suite des édiles anderlechtois a valu aux mes qui flanquent la justice de paix les noms de me du Greffe (ici à gauche) et du Prétoire.

De bomen zijn kaal, de zon is laag, de kinderen zijn warm gekleed: wellicht is de winter hard geweest voor de mensen die we hier op straat zien lopen.

56'S .? BRUXELLES·ANDERLECHT .? Rue W,yez

46. Une des hauts-lieux de la balle-pelote, sport Ie plus populaire: la Pelote Centrale Anderlechtoise tient ses assises au café du coin de la place et de la rue Wayez.

Links, de hoek van de Korte Veldstraat geopend in 1909 en in 1927 herdoopt in François Janssensstraat. Ze liep naar de Veldstraat, in 1846 Veldweg geheten en nu V. Rauterstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek