Anderlecht in oude prentkaarten

Anderlecht in oude prentkaarten

Auteur
:   G. Abeels
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   België
ISBN13
:   978-90-288-3290-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anderlecht in oude prentkaarten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

ANDERLECHT. - LE CHATEAU DE Mt' O. o'AUMERIE (OFFERT COMME Ht.SIOfNCE AU PRÉSIOENT KRUEQE"~.

67. Après Mr d'Aumerie, cette propriété fut occupée par J. Vandenpeereboom, Ie ministre des P.T.T. qui en fit un véritable musée. Actuellement, elle a été mise à la disposition des Archives du Royaume.

Het Vlaamse Huis. Een vleugel ervan werd in de tweede helft van de negentiende eeuw prachtig hersteld en tot een museum van oudheden ingericht door staatsminister Vandenpeereboom.

AXDEHLECHT - Ecole des Frères, Rue de la Procession

68. C'est sur les terrains vagues bordant l'école des frères qu'a pris naissance, en 1908, Ie quartier du Meir.

Een nieuwe wijk, die van "Het Meir" is hier rond 1908 geboren.

Bruxelles-fnderlecht Etang du Pare.

69. Lors de la eréation du quartier du Meir (1908), la commune raeheta la propriété de Mme Vve Ruelens. C'est en septembre 1935 que l'administration déeida de changer Ie nom de "Pare Public du Meir" en "Pare Astrid".

Het eigendom van de weduwe Ruelens werd in 1911 door de gemeente opgekocht en stilaan als publiek park aangelegd, een der mooiste van de agglomeratie.

Plaine de ports du Pare dAndcrlecht.

70. MM Van Lint, bourgmestre et J. Graindor, échevin des travaux, furent les principaux artisans de cette plaine des sports que l'on voit ici à ses débuts.

Op 27 mei 1908 stichtten enkele jonge supporters de "Sporting". Dit gebeurde in een café aan de d'Aumalestraat, de "Concordia". Hun terrein zou eerst naast het kerkhof gelegen zijn, daarna in de Verheydenstraat.

71. Le sculpteur anderlechtois Vande Capelle a gravé 15 noms sur ce monument: ceux des membres du S.C. Anderlechtois qui ne revinrent pas de la guerre 14-18.

Van de 125 leden van de "Spotting", trokken er 35 naar de eerste wereldoorlog en 15 ervan kwamen nooit terug.

ft.J. - ßRU."ELl.ESJ'lXDF.RLEClIT

JfOliltlJlolt

dIt S. C Ander/echtais a ses manbres tombes au champ d'honncu r

72. Dans Ie pare, l'entretien d'une partie des pelouses incombait aux moutons (carte circa 1911).

Deze schapen waren geen eigendom van de gemeente maar in 1918 telde Anderlecht een tiental koeien in haar gemeentestallen; de melk ervan ging naar de schoolkinderen.

J148. - BRUXELLF.S-AXDERLECHT. - L'Hàpit»t Ciril

73. Les malades d'Anderlecht ont longtemps été confiés aux autres communes, ce qui coûtait fort cher à l'administration. La construction d'un hêpital fut décidée en 1887.

De beheerraad van de Commissie van Openbare Onderstand liet door koninklijk besluit in 1887 het ontwerp van een nieuw gasthuis goedkeuren: het zou in de Neerpedestraat opgericht worden.

; 14(,. - BRUXELLES AXDERLECliT. - Cour interiet/re de I Hspita! (Î1,il

74. L'inauguration des bätiments eut lieu Ie Ier mars 1893. L'hêpital s'étendait alors sur quelque deux hectares et demi.

Het grootste deel van de zieken in behandeling zijn behoeftigen maar er worden ook patiënten aangenomen die voor hun onderhoud betalen. Het personeel bestaat uit leken.

75. Les guerres napoléoniennes, la révolution de 1830, que de souvenirs eet Anderleehtois centenaire a pu évoquer quand Ie bourgmestre Georges Moreau l'a félicité en 1906!

Honderd jaar worden is heel wat: daarom zit mijnheer J. B. Lichtert ook zo fier in de zetel, geschonken door het gemeentebestuur.

76. Paysage bucolique au début du siècle. Ces terrains sant aujourd'hui englobés dans de nouveaux quartiers résidentiels en plein développement.

De urbanisatie van de gemeente was er de oorzaak van dat dit landschap ook verdween. Stenen en beton hebben koeien en bomen vervangen.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek