Andijk-West in oude ansichten

Andijk-West in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik en Y. Visser-Singe
Gemeente
:   Andijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3520-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andijk-West in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. We hebben ons omgedraaid; de boerderij van Neefjes ligt achter ons. Rechts van de brug zien we drie kleine huisjes. In het derde daarvan woonde K. Meester met zijn echtgenote en tien kinderen, in het middelste Jan Dudink en in het voorste K. Reus. Ret eerste huis links werd bewoond door A. Sijm, Men zou zich kunnen afvragen, waarom dit alles moest worden gesloopt. Sinds jaar en dag is dit een "kale vlakte". Ret houten bruggetje is later vervangen door een van beton en ijzer. Ret ligt er nog en het is het stille bewijs van wat er eens is geweest.

10. Vanaf het bruggetje heeft fotograaf P. Jonker wederom de situatie in beeld gebracht. Nu staan de bewoners, mooi opgesteld, dicht bij de lens. We zien, uiterst rechts: Klaas Weel, Ma Schouten, Geert Haakman, Bertus Aker, Martha Meester, Ma Aker-Bakker met een kind op de arm en Bregje Meester. Geheellinks staan: Anne Hooiveld, Freek Weel, Martha Siim, Trien v.d. Meer, Ma Aker en, met hul, Freekje Botman. Achter Martha Sijm staat, met de hand bij het hoofd, Afie Neefjes. De kleine kinderen zijn, van links naar rechts: Cor v.d. Meer en Mina Stavenuiter. De andere drie zijn niet bekend, even min als de twee dames die achter Freek Weel en het kind van Ma Aker-Bakker staan.

11. Deze opnarne is van 1930. Op deze plaats zijn we de Bangert binnengekomen. Alles ziet er nag vredig en rustig uit; van sloop is nog geen sprake. Geheel rechts zien we het winkeltje van Bertus Aker en daarnaast het huis van Dirk Sijm. Geheellinks woonden Jan Dekker en Freekje Batman. Ret huis naast dat van Botman is van Pieter Aker.

12. Hoe groot de schade is die is ontstaan na de sloop, zien we duidelijk op deze foto's. Op de bovenste foto zien we nog de boerderij van de famille Neefjes, De onderste laat ons het reeds eerder besproken bruggetje zien, waarbij we ook een indruk krijgen van de nieuwbouw van Klein Gouw. Wat echter bleef is de straat voor de kinderen. Ze kunnen hier nog zorge1oos spelen. AIleen de "hoepel" en de "Vliegende Hollander" zijn intussen vervangen door de skelter, de driewieler en de autoped.

13. Nabij de boerderij van Neefjes ligt een stukje grand, in de vo1ksmond ,,'t Bon" genaamd. Voor de jeugd was dit de plaats van samenkomst en spel. Hier mochten ze op de foto. In de boom zien we links Henk en Cor van der Gulik. Geheel achteraan staan, van links naar rechts: Cornelis en Trien Dekker, Trien Stavenuiter, Anne Dekker, Martha en Alie Meester, een onbekende, Betie Dekker en Toni en Aaf Meester. Verder herkennen we onder anderen: Cornelia en Betje van der Gulik, Jaap Hooiveld en Git Aker. Het huisje werd bewoond door Jan van der Gulik en Griet Hooiveld.

14. We ziin de Bangert uitgegaan en staan aan het begin van de Stormweg. Deze opname dateert van omstreeks 1950; de slootjes zijn nog niet gedempt en ook de houten palen staan er nog. De weg is verbreed, maar we zien geen verkeer. WeI spelende kinderen, doch ze zijn te ver van ons af om ze te herkennen. Rechts zien we de schuur van W. Deen met daarnaast het woonhuis van Dirk Hooiveld. Aan de overkant woonde Jan Hooiveld en naast hem Simon Hooiveld. Thans is de weg aangepast aan de mod erne tijd: op de plaats waar de boornpjes staan is een trottoir aangebracht.

15. Deze opname laat ons het woonhuis zien dat werd bewoond door W. Tensen. Ret staat aan het einde van de Stormweg. Daarnaast staat het woonhuis met toebehoren van P. Oud. Op de brug zien we Nico Krol, die zich in het dagelijks leven bezighield met het stofferen van meubelen. In de verte ontdekken we reeds de bebouwing van de Molenweg: de school is duidelijk zichtbaar.

16. We staan hier in het Padland en we zien weer het woonhuis van P. Oud. Het huis werd eerder bewoond door Jacob Veer, die veehouder was. Links staat het woonhuis dat werd bewoond door J. Singer J.Jzn.; nu woont hierin N. Dekker. Rondom de perce len zien we grasland met daarin een koe, het enige levende wezen dat toen voor de fotograaf aanwezig was! Thans is een deel van de grand straat geworden; de rest ervan is bouwgrond.

17. Na de stormschade van 1916 is men aan het Klein Gouw begonnen met nieuwbouw en met herbouw van percelen die afkomstig waren van de dijk. Het eerst en tweede huis zijn nieuw gebouwd en zij werden bewoond door J. Zwier en W. Kieft. Het derde pand is overgeplaatst en dat werd bewoond door Harmen Hartog. In het midden van de ansicht zien we de brug, die toegang geeft tot de Molenweg. Op de smalle weg staat W. Jonker met de fiets aan de hand; hij heeft zijn fietstocht voor de fotograaf onderbroken!

18. Gezicht op de Molenweg vanaf Klein Gouw. Dat de fotograaf een vakman was, blijkt duidelijk uit deze fraaie opname. Let eens op de juiste verhoudingen van water, lucht en bebouwing. Niets overheerst op dit plaatje. De betonnen brug is later, zoals zovele andere dingen, gesloopt. De man in de schuit is Kees Kuiper. Hij gebruikt nog de kloet, een goedkope, geruisloze en geen stank verwekkende methode om het vaartuig te verplaatsen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek