Andijk-West in oude ansichten

Andijk-West in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik en Y. Visser-Singe
Gemeente
:   Andijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3520-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andijk-West in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Vanaf het Klein Gouw gaan we tot ha1verwege de Molenweg. Hier wordt de weg geasfa1teerd, maar de werkzaamheden worden onderbroken door de komst van de fotograaf die om redelijk zijn brood te kunnen verdienen, de straat op moest. Deze opname leverde zeker minstens vijf bestellingen op. We zien links Eggie Heins bij de motorwals en ertegenaan 1eunt P. van der Gulik, bijgenaamd "Lampes". Tegen de heg staat P. van der Gulik Jzn., die naar de emmer met water kijkt, die de vierde man draagt. Geheel reehts zien we Klaas Mantel, bijgenaamd Klaas "Toet".

20. Dit is hetzelfde gedeelte als dat op de voorgaande foto. Nu zijn er nog meer belangstellenden voor de fotograaf, met uitzondering van Klaas Mantel, die in dit gezelschap ontbreekt. Van links naar rechts zien we: Klaas Hooiveld, bijnaam "Pjonkie", Eggie Heins, onbekend, Jan Dudink, bijnaam Jan "Klucht", onbekend, P. van der Gulik, bijnaam "Lampes" en P. van der Gulik Jzn. De naam van de man bij de heg is ook niet bekend. Het asfalteren geschiedde in die tijd grotendeels met de hand.

21. We zijn teruggekeerd uit de Molenweg, hebben onze weg via Klein Gouw vervolgd en zijn nu bij de Hoekweg aangekomen. De toegang tot de Hoekweg is wederom via een betonnen brug. Het mooie houten huis doet ons denken aan een Zwitsers bouwwerk. Het is gebouwd door timmerman Beelekamp. Waarschijnlijk had dit huis nooit mogen worden gebouwd als in die tijd de welstandscommissie had bestaan!

22. Aan het einde van de Hoekweg kan men linksaf de Geuzenbuurt in; rechtsaf komt men in de Bakkershoek. We gaan naar de Bakkershoek en we zien daarvan een klein gedeelte. Rechts staat de boerderij waarin Klaaske Krul woonde. De andere boerderij werd bewoond door K. Tensen, nu door de familie Spijker. Ret kleine huisje dat links op de foto tegen de weg staat, is gesloopt. Ret werd bewoond door J. Dijkman. We gaan nu weer terug naar de Hoekweg en vandaar de Geuzenbuurt in.

23. Dit is het begin van de Geuzenbuurt. Achter de boerderij, geheellinks, ligt de Hoekweg. In "Andijk in oude ansichten" is deze situatie ook opgenomen, maar dan gefotografeerd in de tijd waarin de dijkgracht nog niet was gedempt. Op bovenstaande foto is er zand in de gracht gestort en de bruggetjes zijn verwijderd. De "stolp", rechts op de kaart, werd bewoond door Simon Groot. Nu is zij verbouwd. Links daarvan zien we de woning van G. Prins, bijgenaamd "Ruuske". In het derde huis woonde W. Krijger.

Groet uit Andiik

24. Nu zien we de Geuzenbuurt in westelijke richting. Een zeer fraaie opname: de dijk staat vol gras en bloemen. De mooie boerderij werd bewoond door burgemeester Kooiman. Daarnaast staat de secretarie. De vierde woning aan de linkerkant is de dokterswoning die achtereenvolgens werd bewoond door dokter Heenk en d'Arnoud; nu woont dokter Huls hierin. De mooie boerderij is later geheel verbouwd en zij wordt nu gebruikt als bollenschuur.

25. We gaan weer iets verder naar het westen, waar men bezig is met het volspuiten van de gracht. Ret is het begin van een ander gezicht, dat Andijk staat te wachten. We zien de laatste drie huizen van de Geuzenbuurt, die dicht tegen de dijkgracht aan stonden. Achter deze huizen staan boerderijen, die we op de volgende ansicht zullen tegenkomen. Ret eerste huis links werd bewoond door Jacob Hooiveld, van beroep zeilmaker.

Andijk. De Bmwt.

Uiti. J. Dol. Anduk.

26. We zijn iets verder naar het westen gegaan en kijken nu in oostelijke richting. Deze opname is van 1910. De gracht is nog niet gedempt en het is allemaal nog vredig en mooi. We zien wederom de drie huisjes van de vorige ansicht en nu zijn ook de boerderijen goed zichtbaar. Ret laatste huisje werd bewoond door meester Schouwstra. Van het feit dat er in de vorige eeuw sprake was van aanzienlijke veeteelt, getuigen de vele boerderijen.

GEUZEBUURT, ANDIJK

27. Nu zien we hoe de situatie in 1925 is geworden. Het gezellige "onderpadje" is verdwenen en ook van de dijkgracht is niets meer te zien. De dijk is opgehoogd en de nieuwe weg ligt er, gereed voor gebruik. Beha1ve de ruime weg zijn ook e1ektriciteit en te1efoon aange1egd. Menige petro1eum1amp werd verwisse1d voor de gloeilamp en verdween daardoor naar de oudijzer-koopman.

28. Op deze kaart staan, behalve de mooie boerderijen, ook bewoners uit deze buurt, die aandachtig naar de fotograaf kijken. De man met de fiets is Jan Singer, bijgenaamd "Pankoek". Links, met de mand aan de arm, staat Klaas van Dok. Op het bruggetje voor haar woning staat mevrouw A. Groot-Visser en links van haar zien we mevrouw SmitMantel. Verder zien we nog: Kees Groot Dzn., Marijt Groot, Trijntje Groot, Wil Slootstra, Griet Slootstra, J. Slootstra, A. Slootstra, Klaas Speets en Jacob Groot. Ret huis geheel rechts is van Cor Groot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek