Andijk-West in oude ansichten

Andijk-West in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik en Y. Visser-Singe
Gemeente
:   Andijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3520-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andijk-West in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Het huis van Cor Groot is inmiddels naar achter verrold. N a 1916 is dit met ve1e huizen gebeurd. Men heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt het model van het huis te veranderen. Het achterste gedeelte is negentig graden gedraaid; dat is aan het pannendak duidelijk te zien. Hoe het v66r de verplaatsing was, 1aat de volgende ansicht zien.

ANDljK De Buun

30. Deze opname geeft ons een grootse aanblik van de Geuzenbuurt omstreeks 1915. We zien het reeds eerder besproken huis van Cor Groot in oude stijl en daarnaast dat van Fok Visser. Naast diens woning staat een groepje huizen, die we op de volgende ansicht gaan bekijken.

31. Gezicht op Klein Amsterdam, een van de vele kleine buurtjes die Andijk rijk is. Links staat het woonhuis van Teunis Krul, daarachter dat van C. Mantel en in het midden woonde W. Silver. Het eerste huis rechts is van C. de Haas, het derde van G. Sluis. Op de voorgrond zien we, van links naar rechts, S. Krul-Velt, Teunis Krul, Teunis Rusting, Dirkje Krul en Ant Dol. Op de volgende ansicht zien we welke percelen er toen nog over waren.

32. De autobus is gemoderniseerd. We zien een exemplaar van busondernemer Leo Kors. Rechts zien we, gedeeltelijk zichtbaar, de "meekrap". In dit gebouw werd vroeger uit de wortels van de Rubia-Tinctorum rode verfstof bereid. Op de verwarmde vloer (meekrapstoof) werden de wortels gedroogd en daarna vermalen, zodat de verfstof vrij kwam. De teelt van de wortels werd beeindigd, toen bleek dat de verfstof, via chemische weg, goedkoper kon worden geproduceerd. De "meekrap" werd een garage voor autobussen. Aan de dijk staan Jan Singer, Klaas Speets en Marijt Groot.

33. We hebben de Geuzenbuurt verlaten en we zijn in de Molenbuurt aangekomen. We zien de "keeten", die daar waren geplaatst in verb and met de dijkverzwaring. Er werd daarin onderdak geboden aan de dijkwerkers die niet in Andijk woonden, zodat de "posanten" niet bekend zijn, Op deze plaats staat nu het nieuwe watergemaal.

Andijk. Molmhoek. ยท(lit$!. J Dol. Andijk.

34. Omstreeks 1905 werd deze fraaie opname gemaakt. Gehee1 reehts zien we nog de meestoof en uiterst links woonde bakker Bertus v.d. Oord. De bakkerij is later verplaatst: zij staat thans westelijk van het watergemaa1 "Ret Grootslag" en wordt bewoond door de familie Sijm. Ret k1eine huisje naast de bakkerij werd bewoond door S. Boeier, ertegenaan staat het huis van metse1aar Teun de Vries. De initialen T.d.V. zijn op het dak zichtbaar. Ook dit huis is later verp1aatst: het kreeg een p1aats aan de Mo1enweg en het wordt nu bewoond door de familie Venekamp.

J(ndiik

jYfolenhoel<.

liUg. A. BAkker, Hoorn

35. Nogmaals de Molenhoek, maar nu weer iets meer naar het westen. We staan bij de kolk van het gemaal. Bij het hek staat, met het juk op de schouder, Kees Kooyman, bijgenaamd "Lichie". Van de drie huisjes werd het rechter bewoond door C. Ruiter en het middelste door Jaap Glas. Geheel links zien we een gedeelte van het "Bulle-huis" waarin Kl. Tensen, de "bul-loper", woonde.

AND1jK Kolkstraat

36. We staan op het onderpad van de dijk en kijken op de Kolk en Kolkstraat. Of de naam "Kolkstraat" officieel heeft bestaan is niet bekend. Nu ligt hier de Molenweg. Via het hekje kon men over het paadje de percelen bereiken. Op de plaats waar het paard graast is later de dijkweg aangelegd. We zien een klein gedeelte van het houten hek dat om de Kolk is geplaatst. Ret is op de voorgaande ansicht ook te zien. Op de volgende pagina zien we, hoe de situatie er v66r 1900 uitzag.

l101endyk ANDYK

37. Vanaf de dijk zien we vier watermo1ens. Ze staan op een ringdijk en binnen deze dijk bevindt zich (niet zichtbaar) de boezem, die op zeeniveau ligt. Oorspronkelijk stonden er vijf mo1ens, maar to en in 1870 het proefstoomgemaa1 werd gewijzigd in een definitief, moest een mo1en worden ges1oopt. De andere vier zijn omstreeks 1908 gesloopt. De mo1en links op de ansicht werd bewoond door S. Kieft, de andere door J. Kru1, J. Eilander en T. de Haas. Hoe de situatie v66r 1870 is geweest, is nu te zien in het nieuwe gemaa1, waarin een maquette staat. De boezem is later de Mo1enweg geworden.

38. We staan aan het begin van de Molenweg en we zien dat er inrniddels wel wat is veranderd. Er zijn woningen bijgebouwd, de weg is verlengd en aan het einde ervan zijn de eerste twee gemeentewoningen verrezen. Ook de hekken voor de huizen zijn verplaatst. Rechts staat het huis van mevrouw Ruiter-Dekker, vervolgens dat van P. Brinkman, daarnaast de drogisterij van Martha Burger (later de winkel van Van Dok) en ten slotte de huizen van P. Tensen Tjzn. en S. Vink. Links ontwaren we het huis van Cees Mantel. Bij het hek staan Jan Singer (bijgenaamd "Pankoek") en Jan Schotsman. De andere personen zijn: Antje Brinkman, J. de Vries Pzn., Griet Tensen en Pietje Vink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek