Andijk-West in oude ansichten

Andijk-West in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik en Y. Visser-Singe
Gemeente
:   Andijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3520-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andijk-West in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

?

39. De boezem is ondertussen Molenweg geworden, met bebouwing aan beide kanten. Dit plaatje dateert van omstreeks 1930 en het is genomen in de richting van de dijk. De huisjes rechts zijn gemeentewoningen. Links zien we de woning van S. Broer, de kapperszaak van J. de Koekoek (later van mevrouw Bart en Werner Christoph), dan het huis van P. Silver en ten slotte de bakkerij van Jan Reek, later van J. Valko In het midden zien we de woning van Wiersma, die machinist van "Het Grootslag" was.

au U RT J E, AN DIJ K

40. We staan weer aan de dijk ter hoogte van de Kolk en we zien de achterkant van "Het Groots1ag" en de weg in de richting van het Buurtje, met aan het einde het kerkje. Op de plaats tussen het gemaal en het eerste huis stond eerder een kolenloods. Na de overschakeling op dieselaandrijving is de loods gesloopt. Ook de huisjes zijn na 1916 gesloopt. De weg werd grasberm, nadat aan de voorzijde van het gemaal de nieuwe weg was gereedgekomen.

Clot Stoomgemaal Andy".

~ii~ !~ ---:~--:p~? ~-~:....~

41. Hier zien we duidelijk hoe de situatie is op de kruin van de dijk: net breed genoeg voor de autobus. Op de achtergrond, nog net zichtbaar, ligt de Molenhoek, met links daarvan de in- en uitlaatsluis van het gemaal en het haventje. Hier zien we nog de kolenloods, die was gemaakt van hout en golfplaat.

42. Dit is een aanblik, vanaf de dijk, op de situatie na 1916. De nieuwe weg met brug is gereed. We zien wederom de huizen aan de Mo1enweg, maar nu grotendee1s de achterkant daarvan, met daarnaast de Molensloot. Geheellinks, bij het schuitje, ontdekken we nog het rasterwerk, dat dient om grof vuil te keren dat met de waterstroom wordt meegevoerd. Ret mooie huis links is de machinistenwoning.

43. De fotograaf he eft nu de zijkant van "Het Graotslag" op de gevoelige plaat vastgelegd. Bij het gemaal behoort ook een plee (w.e.); hij staat op de ansieht geheellinks. Ondanks de grate afstand tussen de brug en de fotograaf wilde men toeh op de foto; er staan zes mensen op de brug. Het water wordt op deze ansieht nog niet begrensd door een sehoeiing; die heeft men later aangebraeht.

Het KlcD Andyk,

44. Dit is de plaats waarop nu het garagebedrijf van Hilverda staat. De meeste huizen staan er nog, maar de bruggen zijn verdwenen en de sloot is gedempt. Omstreeks 1910 werd het mooie huis links bewoond door de familie Kooiman. In het middelste pand woonde W. Singer en naast hem Jan Krul. De dame op de weg is Marijt Singer en de twee meisjes zijn Hendrika en Neeltje Kooiman. De jongen met hoed is vermoedelijk Fr. Krul.

Buurtje.

Andijk.

45. Weer wat verder naar het westen hebben we een mooi overzicht van de dijkweg, de op- en afrit en het onderpadje. In de verte zien we reeds de molen van Tuytel, die in het Krimpen staat. Het eerste huis links is verplaatst naar Klein Gouw. Het werd bewoond door S. Singer (bijgenaamd "Fikkie") en naast hem woonde Fr. Krul. Dan zien we de ansiovis-zouterij van Jaap Glas. Het vierde perceel is het dijkmagazijn, dat diende voor opslag van zeilen, touwen en zakken om bij storm dijkdoorbraak te voorkomen.

46. Met op de achtergrond "Ret Grootslag" zien we hier de situatie die na 1916 is ontstaan. De nieuwe weg is goed zichtbaar en ook merken we op dat er bij het gemaal een nieuwe schuur is gebouwd. In het midden van de ansicht staat het timmerbedrijf van S. Scheer, later van P. Krul P.Jzn.

47. Bii de woning van S. Scheer staat een deel van de Andijker jeugd. In die tijd was het voor de jeugd een belangrijke gebeurtenis als ze op de foto mocht. Van links naar rechts herkennen we: Janny Beemster en Annie Keesman, die Annie Beemster dragen, dan volgen K. de Vries, S. Mantel, T. Mantel, onbekend, W. Jonker, onbekend, Reina Bijl, Sientje Bijl en de laatste is ook niet bekend. We gaan nu richting Buurtje.

48. Dit is een deel van het Buurtje omstreeks 1900. Naar dit beeld zal men nu tevergeefs zoeken: alles is verdwenen, met uitzondering van het tweede perceel rechts. Dat is cafe "Het Anker", dat daarvoor de naam "De Hoop" droeg. Het staat nu aan de overkant van de weg, maar meer naar het westen. Geheel rechts op deze ansicht zien we de manufacturenzaak van Herke Dekker, met op de stoep mevrouw Els Dekker-Tensen, Naast haar staan mevrouw Krul en Jan Silver. Het houten huisje met de strepen erop is van schilder P. Burger. In het midden staat het "spuithuis".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek