Andijk-West in oude ansichten

Andijk-West in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik en Y. Visser-Singe
Gemeente
:   Andijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3520-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andijk-West in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Gez.lcbi op n: ?. t Bu ?.? r tje en (1.; k r iIljJer Andy k,

49, Voorbij het spuithuis zien we eerst de mooie boerderij waarin notaris Wagemaker woonde, daarnaast de smederij van Poppen, dan de pastorie en vervolgens het schooltje , Jammer dat later alles moest worden gesloopt. Ongeveer op deze plaats staat nu cafe "Ret Anker",

50. Nu zien we de situatie in 1925; het cafe staat op de nieuwe plaats. Naast het cafe ziin twee nieuwe panden gebouwd; het tweede ervan is de pastorie van de hervormde kerk. Het laatste perceel op deze ansicht is de vroegere kaas- en boterfabriek. Het begin van het particuliere autobezit is reeds merkbaar, hoewel een auto nog steeds een bezienswaardigheid was en niemand in die tijd zal hebben vermoed welke omvang het autopark later zou krijgen.

Andijk.

51. We staan bij de pastorie en we zien het kerkje, dat dateert van 1667, en het sehooltje. Daartussenin zien we vaag de bakkerij van In. Sehuurman. Aan de reehterkant van het kerkje ligt een pad, waarlangs men riehting Bakkerstraat en Munniekay kan. Het sehooltje en de pastorie zijn later gesloopt. Aehter het sehooltje staat (op deze ansieht niet zichtbaar) de kaas- en boterfabriek, die we op de volgende pagina gaan bekijken.

Fotografie B. Reekers, Enkhulzen.

52. Hier zien we een gedeelte van de kaas- en boterfabriek. Aan het model te zien, is het vroeger waarschijnlijk een boerderij geweest. Links staat de timmermanswerkplaats van Dirk Dol. De derde persoon van links is Cor Bouman en naast hem staat J. Schuurman. De zesde is de echtgenote van Cor Bouman en naast haar staat T. Schuurrnan-Prins, De dame met de hoed is Marie Dol. De fabriek werd later gebruikt als werkplaats annex schuitenhelling.

53. Deze opname dateert van de jaren dertig. V66r de werkplaats van D. Dol is een nieuw woonhuis gebouwd met daarvoor, gedeeltelijk zichtbaar, een deel van de schuitenhelling. Naast het tweede bruggetje zien we het nieuwe winkelhuis van D. Dol. Wat er eerder heeft gestaan, laat ons de volgende ansicht zien.

54. Recht voor ons staat het pand van J. Dol, daarachter ligt de Bakkerstraat en links zien we de zijkant van de hervormde kerk. Behalve een hulppostkantoor was in het pand van Dol tevens een winkeltje gevestigd waarin men ansichtkaarten, schrijfbehoeften en galanterieen kon kopen. In het hierna op deze plaats gebouwde pand is nu de textielzaak annex woninginrichting van de firma v.d. Oord-Dol gevestigd.

Andijk . De Bakkersstraat. Uitg. J. Dol, Andijk.

55. Voordat we naar Munnickay gaan, nemen we eerst een kijkje in de Bakkerstraat, een doodlopend straatje dat parallel loopt aan het Buurtje. Nog steeds is dit een van de weinige straatjes zonder autoverkeer, waarin de jeugd onbezorgd kan spelen. Bij het hek lien we Tjerk Buishand.

56. Dit is nog het Buurtje ; het onderschrift "Munnekaai" is niet juist. We zijn bij het timmerbedrijf van M. Beemster. Er liggen planken en stenen, die per schuit werden aangevoerd. Mevrouw Aaf Groot-Mantel staat bij het hek, met haar kind op de arm. Naast haar zien we hulleplooister Adriaantje J ongejeugd. Wekelijks werden door haar schone en geplooide hullen thuis bezorgd. Links zien we Marie Dol en vervolgens Grietje Tuytel, Aagje Groot en Grietje Koen. Achter het hek staat Aaltje Pool, de vrouw van M. Beernster.

57. Dit is de overkant van wat op de voorgaande ansicht was te zien. De vier percelen met brug behoren bij het Buurtje, de resterende staan in de Bakkerstraat. De man op de voorgrond is "koekventer" Hendrik Singer. Het jongetje met de emmertjes is J.e. den Hartog. De grootste boerderij, eigendom van Jacob Jonker, is later door hooibroei verbrand. Het eerste huis werd bewoond door de familie Den Hartog, thans door de familie Koster.

Andijk.

58. We bekijken het Buurtje nog eenmaal in zijn geheel met behulp van deze bijzonder fraaie opname. Het in het grasland gelegen paadje voert ons naar Munnickay. Het huisje links op de ansicht is nu verdwenen. In het gras staan, van links naar rechts: Krelis Jongejeugd, Marie Dol (dochter van Dirk) en een onbekende. Op het paadje staat kruidenier Piet Harder.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek