Andijk-West in oude ansichten

Andijk-West in oude ansichten

Auteur
:   J.J. van der Gulik en Y. Visser-Singe
Gemeente
:   Andijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3520-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andijk-West in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. We staan nu met de rug naar het Buurtje en we kijken naar Munnickay. Ret bruggetje links geeft toegang tot de "nederzetting", die bestaat uit een gering aantal woningen en boerderijen. Achter deze percelen ligt de Molendijk, met daarvoor de Molensloot. Vanaf Munnickay was de dijk niet bereikbaar. Later kon aansluiting op de Molenweg plaatsvinden. In het grasland staat links C. Jonker en vervolgens herkennen we Marie Dol, Duw Beemster, A. Groot, J. Beemster, Jacob Jonker, Grietje Tuytel, Hendrika Krul, Janny Beemster en Wim Jonker.

60. We blijven nog even op dezelfde plaats. Deze opname is gemaakt vanuit het westen en zij toont ons de laatste twee molens aan de Molendijk, die reeds eerder zijn beschreven. Geheel rechts zien we weer de twee bruggetjes, met daarachter de boerderij van Laan, die later zou worden gesloopt. Het huisje daarnaast is lange tijd als woonhuis gebruikt. Totdat het werd gesloopt was het verder als schuur in gebruik.

o

o

jY{unnel(ai

61. Dit is een van de weinige ansichten die in "het hart" van Munnickay zijn gemaakt. Er woonden niet veel mensen en er was voor de fotograaf dus weinig te verdienen. Links op deze ansicht ligt de toegang tot Munnickay; het bruggetje is op deze ansicht niet te zien. De opname is vanuit het westen genomen. De vrouw met hul is Aafje Burger. Links staat haar dochter en als vierde, met mand, Piet Harder. Bij de boom rechts staat de vrouw van Pieter Vriend, met enkele van haar kinderen. De houten huisjes zijn nu aIle verdwenen.

j{ndiik

Andijk. Buurtje.

Uitl1. J. Dol, Andijk.

62. We verlaten het Buurtje, gaan via de "klucht" weer naar de dijk en bekijken de situatie, maar nu vanuit het westen. Links van de kaasfabriek zien we het kleine huisje, dat later werd bewoond door bakker J. Schuurman. Nu is, met uitzondering van het kerkje en de fabriek, alles dat we hier zien verdwenen.

63. Tussen de kerk van het Buurtje en het begin van het Krimpen ziin niet vee 1 huizen gebouwd. Hier zien we er een van: de woning van C. Ruiter. Na 1916 kwam ook daarin verandering en er werden meer woningen gebouwd. Op deze ansicht zien we hoe landelijk het omstreeks de eeuwwisseling was. De tuinders, die we in hun schuit zien staan met de kloet aan de hand, hebben geen haast: ze mogen op de foto!

64. Na 1916 is deze situatie ontstaan. We zien drie nieuwe percelen. Ret eerste (rechts) is de bakkerij van J aap Kaan, het tweede is het pand van Kees Singer en daarnaast staat dat van G. Groot Czn. Naast de bakkerij poseert Ant Kaan-Groot met haar dochter Grietje.

Krllnper> .??.. ndy ??.

65. Deze opname is weer van 1900 en zij toont ons het begin van het Krimpen, vanuit het oosten gezien. Ret smalle onderpaadje is voorzien van een hek. Zonder deze beveiliging lOU het te gevaarlijk zijn am bij mist of duistemis dit pad te gebruiken. Voorbij de boeht van de diik staan weer huizen. We gaan nu in die riehting.

f.ndiil{

lrimpen

L:itg .. . i a kkcr-, Iloorn

66. Mooier had deze opname uit 1900 niet kunnen worden; aan alles heeft de fotograaf gedaeht. In het midden staat de graanmolen van Tuytel, die later zou worden gesloopt. Geheel reehts ontwaren we logement en kolfbaan "De Krimper", dat later tot roomskatholieke kerk is verbouwd en waarin nu de textielhandel "De Zeehoek" van B. Aker is gevestigd. De voorste brug geeft toegang tot de meer naar aehter gelegen pereelen en tot de Landstraat.

67. Deze opname is dertig jaar later gemaakt dan die van de vorige pagina. We kijken vanaf de kruin van de dijk tot aan het einde van de Landstraat. Rechts staat het logement met daaraan vast de woning van exploitant J. Singer. Later woonden hierin achtereenvolgens P. Singer, R. Mantel en D. Groot. Aan de overkant zien we de brandstoffenschuur van J. Singer, die behalve kastelein ook brandstoffenhandelaar was.

68. Tussen de brandstoffenschuur en de woning van J. Singer staat Cor Groot, zoon van A. Groot, die een bakkerij aan het Munnickay had. Hij bezorgde brood met een voor die tijd comfortabel voertuig. Ret is een handwagen waaraan twee "bomen" zijn gemaakt, zodat hij kon worden getrokken door een ketje. Op de kettewagen staat de broodbak en daarvoor bevindt zich een zitplaats voor de bestuurder. In die tijd telde men in Andijk zeven bakkers. Ret brood werd ook wei per schuit bezorgd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek