Andijk in oude ansichten

Andijk in oude ansichten

Auteur
:   P. Kistemaker
Gemeente
:   Andijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3519-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Andijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

door

Piet Kistemaker

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXI

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 3519 9 ISBN13: 978 90 288 35191

© 1971 EuropeseBib1iotheek-Zaltbomme1

© 2007 Reproductie van de oorspronke1ijke uitgave van 1971

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

"De liefde tot zijn land is ieder aangeboren". Dat geldt voor het land, maar ook voor de streek, voor het eigen dorp. Wie het dorp verlaat en er na jaren weer eens terugkeert, bemerkt hoeveel er wel veranderd is, hoeveel totaal weg en hoeveel er nieuw bijgekomen is. Maar vooral het oude is dan meest interessant, 0 ja, dat is er nog en dat ook! Zo zullen ook velen van u deze oude ansichten met genoegen bekijken: veertig, vijftig jaar terug was dat z6! Nu is er vrijwel geen dorp zoveel veranderd als Andijk. Tot 1916 bleef alles vrijwe1 statisch, de veranderingen waren nooit ingrijpend. Maar toen kwam de stormnacht van januari 1916. De dijk werd op vee! plaatsen "geramponeerd", (gelukkig niet doorgebroken) en het herstel bracht vele problemen mee. Gelukkig hadden we een zeer voortvarende burgemeester, een echte Andijker: Pieter Groot Janszoon, die van doorzetten wist! De dijkgracht werd met zand dichtgespoten. Leen Volker Az. uit Slie-

drecht nam dat karwei aan. De dijkvoet werd verzwaard met een brede berm. Zwaan en de Geus van den Heuvel voerden dat uit. Ongeveer 300 huizen, die in het gedrang kwamen, werden gesloopt of aan nieuwe wegen herbouwd. De dijkweg werd verlegd en flink verbreed, nieuwe wegen in de polder aangelegd, nieuwe bruggen gebouwd. Andijk kreeg een heel ander aanzien. Veel van het oude is hierbij verloren gegaan, het nieuwe is niet altijd mooier! Vele mooie dorpsgezichten zijn voor altijd verdwenen. Hoe mooi was vroeger de Kathoek tot aan de Horn, met de vele bruggetjes over de dijkgracht. Een wandeling op de dijk was daar een genot! Zo is er meer. .. maardat is voorbij. Wij voeren u met deze ansichten langs de dijk van west naar oost. U bekijkt het maar als een soort .Jichtbeeldenavond". We hopen dat U veel moois zult terugvinden uit de "goeie ouwe tijd"!

Krimpen, de oudste buurt van Andijk. Rechts staat het voormalige .Jogement en koltbaan "de Krimper", vroeger de voornaamste herberg, waar ook de gemeenteraad vergaderde. In 1948 is het verbouwd tot noodkerk voor de roorns-katholieken, In het midden staat de korenmolen van Tuitel, die tot 1918 dienst gedaan heeft. Helemaallinks is nog juist het torentje van de .Buurtjeskerk" te zien. Deze kaart zal plm. 1910 door Dekema gemaakt zijn.

De nederlands-hervormde kerk, populair "Buurtjeskerk". De kerk is in 1667 gebouwd, dus ruim 300 jaar geleden. Daarvoor had Andijk geen eigen kerk, men kerkte te Grootebroek of te Wervershoof. Het kerkje was eerst eenbeukig, de zijvleugel werd in 1792 gebouwd. De toren had een klok van Christiaan Borchardt, die in 1944 door de Duitsers geroofd werd en daarna door een nieuwe van Van Bergen vervangen. De kerk wordt niet meer gebruikt en dreigt tot mine te vervallen. De pastorie is nog nieuw, er wonen nu franciscanessen in. Links zien we nog cafe "de Hoop", nu hotel-restaurant Bakker.

De vroegere hervormde pastorie, in de volksmond .Jiet glazen paleis". De kaart zal van plm. 1915 zijn. In die tijd woonde dominee De Jonge in de pastorie. Daarnaast staat de smederij van Poppen en dan het huis van notaris Wagemaker, dat voor ons een "deftig" huis was met die witte ramen en rakken. Er is nu niets meer van over! De weg is verlegd en op deze plek staat nu hotel Bakker. De trap links was ten dienste van de Zuiderzeevissers. Omstreeks 1900 gaf de ansjovisvangst een rijk bestaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek