Anjum in oude ansichten

Anjum in oude ansichten

Auteur
:   H. Iedema
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0216-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anjum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Aan het verzoek een voorwoord te schrijven voor een fotoboek over Anjum voldoe ik graag. En dat om meerdere redenen. Op de eerste plaats is het voor een dorp en zijn gemeenschap belangrijk en nuttig langs deze weg kennis te nemen van het "oude dorp". Ik noem speciaal het "oude dorp", aangezien er sindsdien gelukkig veel is veranderd en verbeterd. Door kennismaking met het verleden kan men thans het bestaande beter waarderen. Het is mijns inziens niet juist het verleden te romantiseren. De toen bestaande gemeenschap had over het algemeen een armoedig bestaan en moest door zware arbeid in haar onderhoud voorzien. Op de tweede plaats is het verschijnen van dit boekje belangrijk om bekendheid aan het dorp en de streek te geven. Wij noemen de waarde van een goed functionerend dorpsleven, dat veel boeiende aspecten heeft. Tevens wordt de belangstelling voor "het noorden" op deze wijze gewekt. In dit geval het noorden van Friesland.

Anjum is gelegen aan de ingedijkte Lauwerszee. Het is het grootste dorp uit de dertien dorpen tellende gemeente Oostdongeradeel; een terpdorp met zijn van de elfde eeuw daterende gerestaureerde hervormde kerk; met zijn molen "De Eendracht", thans kantoor van de gemeentelijke VVV, waarin een expositie van oude landbouwgereedschappen; met zijn nieuwe gereformeerde kerk en vergadercentrum "De Dobbe". Rondom Anjum liggen de bekende Friese zware kleigronden (uitstekend geschikt voor de teelt van pootaardappelen) en uitstekende weidegronden.

Wie over dit mooie dorp en zijn geschiedenis wil lezen, kan dat doen via het kort geleden uitgekomen boek "Van Anigheim tot Anjum", van de hand van Harke Iederna. Het is dan ook in overleg met deze schrijver dat de u getoonde foto's door hem werden samengesteld, aangezien in bovengenoemde uitgave ook veel oude foto's voorkomen.

Een bezoek aan Anjum en zijn omgeving loont de moeite. Door indijking van de Lauwerszee zijn de mogelijkheden voor recreatie sterk toegenomen. In Oostmahorn, op twee kilometer afstand van Anjum, bevindt zich een ruime jachthaven, met een uitstekende accommodatie. In de gemeente Oostdongeradeel is men in een tweetal dorpen bezig met restauraties van woningen; herstel van oude dorpskernen, terwijl een bezoek aan het nabijgelegen Paesens-Moddergat, waar een drietal vissershuisjes is gerestaureerd en als museum is ingericht, zeker de moeite waard is. Kort gezegd, een gebied waar men nog in ruime mate van de landelijke rust en de schoonheid van een terpenlandschap kan genieten. U bent van harte welkom.

1. Wanneer we een wandeling door Anjum maken, merken we meteen op dat de bewoners van dit dorp erg vriendelijk zijn. Geboren en getogen Anjumers zullen elkaar nooit passeren zonder te groeten of even een praatje te maken. Ook naar buiten toe willen de Anjumers een goede indruk maken en dat dit niet iets is uit de laatste jaren bewijst bovenstaande "GROET UIT ANJUM".

2. Alweer een groet, pardon, de groeten uit het begin van onze eeuw. De uit de elfde eeuw stammende hervormde kerk wordt geflankeerd door de Pheifferbuurt en de in 1842 gebouwde Holdingastate. Verder zien we twee opnamen van de Balstienbuorren en rechts onder de vroegere Nije wei, nu de Rederijwei. Op het punt waar eens onze dorpsfotograaf, Jacob L. Mosselman, stond om dit fraaie plaatje te maken, beginnen we onze wandeling door Anjum.

3. Een prachtige opname van het nu niet meer bestaande Armhuis, in 1901 gebouwd ter vervanging van het, van omstreeks 1818 daterende, oude Armhuis. Op 14 september 1901 had de feestelijke opening van het nieuwe tehuis plaats. 's Avonds werden de huisgenoten verrast met een ongekende traktatie, in de vorm van krentenbrood en chocolademelk. In 1952 werd het Armhuis omgedoopt tot "Bumahûs", genoemd naar, en als eerbetoon aan, burgemeester W.W. Haersma Buma van Oostdongeradeel. Op de achtergrond zien we het vroegere schoolmeestershuis en de oude openbare lagere school, later zaal Mosselman.

4. We zijn nog steeds op hetzelfde plekje en achter ons staat de stoomtrein uitnodigend klaar om ons naar Metslawier of Dokkum te vervoeren. Maar zover is het nog lang niet.

In 1912 werd het spoor van Dokkum naar Metslawier doorgetrokken tot Anjum. Met de komst van de N.O.F.-bussen werd deze spoorlijn in 1937 opgeheven. Schuin hierachter lag de Spoorbuurt, vier dubbele woningen die werden gebouwd voor het spoorwegpersoneel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek