Anjum in oude ansichten

Anjum in oude ansichten

Auteur
:   H. Iedema
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0216-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anjum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. De Holdingaburcht, eens de trots van Anjum, werd in 1527 gebouwd door Wylke van Holdinga. Sindsdien hebben vele geslachten dit kasteel (residentie van de grietmannen van Oostdongeradeel) bewoond. In 1832 werd deze schitterende burcht afgebroken. Namen, singels en oude grachtgedeelten herinneren nu nog aan de vergane glorie, evenals de naam van de eerder genoemde boerderij "Holdingastate".

11. Na dit uitstapje in vorige eeuwen gaan we weer terug naar onze eeuw. Bovenstaand gezicht op Anjum werd genomen vanaf de Singelbuorren. Links het spitse torentje van de gereformeerde kerk. Rechts café Visser, later Minneboo. Op de volgende foto gaan we dit café eens van dichtbij bekijken. Op de voorgrond staan Siebren Wierstra (met korf) en Geert Postma.

12. Evenals we op voorafgaande foto's hebben kunnen constateren, hadden de fotografen in die tijd niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Ook bij deze gelegenheid konden de bewoners hun nieuwsgierigheid niet bedwingen. Het vogeltje zou eens uit de camera kunnen vliegen.
"Logement stalling stationskoffiehuis en biljart Minneboo" dateert van voor de eeuwwisseling. Naar men mij vertelde moet de eigenlijke naam "Us heit syn klok" zijn geweest. Hoe het ook zij, bij Piet en Hinke smaakt het bier nog altijd opperbest.

13. We zijn hier halverwege de Foarstrjitte aangeland en kijken in de richting van de Tsjerkestrjitte. Rechts staat Bauke Dijkstra ons al voor zijn winkel op te wachten. Hij handelde in huishoudelijke artikelen, waaronder schilderijtjes, vazen, wekkers, souvenirs enzovoort. Het hierachter staande huis was oorspronkelijk een dubbele woning, waarin Ytsen Hoekstra en Ynze Jelsma woonden. Ytsen Hoekstra was koster en grafdelver van de hervormde kerk, terwijl Ynze Jelsma het beroep van turfschipper uitoefende. Bij hem konden de Anjumers hun benodigde turven, briketten en talhout jes kopen. Hierachter de bakkerij van Eelke Turkstra, terwijl hiertegenover de bakkerij van Jelte Kits was, later de centrale bakkerij.

14. Voor we de Tsjerkestrjitte met een bezoekje vereren gaan we eerst naar de Brouwerswei, genoemd naar een bierbrouwerij die hier tot in de vorige eeuw was gevestigd. Op de voorgrond de eerder genoemde Franse kazerne. In de Franse tijd waren er soldaten bij de Anjumer burgers ingekwartierd. Bij de toch al arme bevolking gaf dit veel problemen en zo besloot de toenmalige maire een kazerne voor de soldaten in te richten. Twee bestaande woningen werden tot dit doel verbouwd en zo ontstond de Anjumer kazerne. Na het vertrek van de Fransen werd het gebouw weer geschikt gemaakt voor bewoning door twee gezinnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek