Anjum in oude ansichten

Anjum in oude ansichten

Auteur
:   H. Iedema
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0216-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anjum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Rond 1910 wist onze dorpsfotograaf de op de voorgrond staande meisjes te bewegen zich niet te bewegen en zo kwam bovenstaande foto tot stand. Hier zien we de omstreeks 1870 gebouwde "bungalow" van de Anjumer notaris Fockema. In het begin van onze eeuw was in dit huis de Coöperatieve Boerenleenbank gevestigd, waarvan Douwe Dijkstra directeur was. Het stukje weiland op de voorgrond werd "de lytse griede" genoemd.

26. Anjumers, het mag best eens worden gezegd: "Wat hebben wij veel te danken aan onze inmiddels overleden dorpsfotograaf Jacob L. Mosselman." Hier weer zo'n wondermooie opname uit omstreeks 1920, van de Kippebuurt. Omstreeks die tijd stond deze buurt bekend als de "deftigste buurt van Anjum", daar dit woningen waren met een echte slaapkamer. De "bedsteden" gingen zo langzamerhand tot het verleden behoren.

27. Nogmaals een foto van de inmiddels geheel verdwenen Kippebuurt, maar nu van veel later datum, namelijk uit 1957. U wilt misschien weten hoe deze naam is ontstaan? Oudere Anjumers weten zich nog goed te herinneren dat de bewoners van deze buurt er vroeger veel kippen op na hielden. Vandaar. Links op de foto zien we nog de oude boerderij van Martinus en Proukje Holwerda. Toen de oude "plaats" moest worden afgebroken zijn ze elders in het dorp gaan wonen.

28. We zijn op onze schreden teruggekeerd en bevinden ons nu "op" de Lytse Griede, het vroegere kaatsveld en feestterrein. Links zien we een oud huisje dat "De Theebus" werd genoemd. Waarschijnlijk is deze naam ontstaan vanwege de vorm van het huisje. In het begin van onze eeuw woonde hierin een oud vrouwtje, dat naar de naam "Lyske" luisterde. En- bij toeval? - dit oude vrouwtje had thee en koffie te koop. Achter de bomen verscholen bevindt zich de inmiddels afgebroken christelijke nationale school en helemaal rechts de zuivelfabriek.

29. Op de vorige, uit 1917 stammende, foto zagen we het nieuwe schoolmeestershuis. Deze woning werd gebouwd in 1911, zodat bovenstaande opname van omstreeks 1910 moet zijn. De hiernaast staande en inmiddels afgebroken school werd gebouwd in 1905. Vanaf de oprichting, in 1866, was les gegeven in een verbouwde wagenschuur, waar de eerste tien jaar twee onderwijzers les gaven aan honderd tien leerlingen. Deze zaten allemaal bij elkaar in één lange ruimte. Rond 1876 werden er twee lokalen van gemaakt. Zeker geen overbodige luxe als we weten dat het leerlingenaantal inmiddels tot honderd vijftig was gestegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek