Anna Paulowna in oude ansichten deel 2

Anna Paulowna in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.A. Schouten
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3523-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anna Paulowna in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Tien man in de werkverschaffing bezig met het laden van smalspoorkipwagens. In 1927 kon een flinke grondwerker nog ruim dertig gulden per week verdienen, in 1932, hier bezig met het egaliseren van de boezem van de Wieringerwaard, kon men maar net vijftien gulden per week verdienen en wanneer men in de "steun" terecht kwam, was het inkomen acht gulden per week.

20. De Zuidmolenvaart bij het derde voetbrugje. De wegen hebben de eerste bewoners veel zorg gegeven. Bij de droogmaking projecteerde men al tachtig kilometer aan wegen! De eerste dertig jaren bleven het modderpaden; te voet waren zij veelal onbegaanbaar. In 1930 was de lengte tot honderd kilometer uitgebreid en de "begrinde" wegen moesten stofvrij worden gemaakt voor het autoverkeer. Juist in de crisisjaren had men veel werklozen beschikbaar en met steun van de overheid kon de polder ieder een weekloon van twaalf gulden uitbetalen.

21. Toen de vaarten werden uitgediept moesten de daar onderdoor gaande duikers ook worden vernieuwd. Hier wordt zo'n werk in beton uitgevoerd onder de Middenvliet voor de Meersloot. Aannemer Schouten, geheel rechts, had twee van deze duikers aangenomen voor f 8345,-. De andere duiker lag voor de Kleisloot. Het grondwerk viel altijd tegen vanwege het "bressen" van de taluds, zie rechts. Wanneer men dacht de put op diepte te hebben, moest er weer een hoeveelheid worden uitgegraven. Boekee was de bloembollenteler v66r de firma Kapiteyn, die er nu is. Van links naar rechts: Leendert J. Slikker, Sieberen de Graaf, Leendert Cornelissen en Hendrik Schouten.

22. De spoorlijn Den Helder-Alkmaar is altijd een drukke lijn geweest. In het begin met de opkomst van de Heldersche haven en later met de Koninklijke Marine. Het gebeurde zelden, doch op het station Anna Paulowna is de trein eens naast de rails komen te staan en het duurde enige dagen voor het verkeer was hersteld.

23. De "koffiemolen"-locomotief trekt de tram van Van-Ewijcksluis naar Schagen. Per stoomtram kon men het hele land door reizen of in Schagen overstappen op de trein. Het lijn tje heeft zijn geld niet opgebracht, het heeft van 1912 tot 1935 dienst gedaan, de laatste jaren met groot verlies. Het ging midden door de oostpolder en bracht ook landbouwprodukten naar hun bestemming, doch het opkomende autoverkeer, ook over de afsluitdijk, maakte de tram in het gehele land overbodig.

24. Kleinesluis hoek Molenvaart-Smidsweg in 1895. Het dorp was in feesttooi vanwege het vijftigjarig bestaan van de Anna Paulownapolder. Het hoekhuis werd bewoond door de cafebaas en schipper, Smit. Hij kocht de zaadoogsten op en verscheepte ze naar hun be stemming; later heeft Krauwel dit overgenomen, die zich vestigde in het gebouw "Handel en Scheepvaart" aan de Van-Ewijcksvaart. Een paar huizen verder staat nog een boerderij waarvoor in de plaats huizen zijn gebouwd.

25. Kleinesluis op het kruispunt Van-Ewijcksvaart-Molenvaart, Ret regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 werd ook hier uitgebreid gevierd. Links de beroemde "danstent" van Veerburg, in het midden van de foto de eigenaar-exploitant R. Jonker. In Breezand klaagde men wel dat alle feesten aan "de Sluis" werden gehouden. Ret was niet te ontkennen dat de accommodatie voor feesten aanwezig was en men kon er ook wat van. Er was ook geld om uit te geven!

26. Breezand, het land van Gerrit Keijzer, was soms voetbalterrein. Het koninginnefeest op 31 augustus werd elk jaar in Breezand gevierd; Kleinesluis lag dat niet erg. Zij hadden de kermis en de grate feesten. Breezanders waren in de jaren dertig al een gemengd volkje, doch men was zeer koningsgezind. In het midden van de foto zien we (met hoed) organisator Jan Koster en op dekruiwagen links Nel van Balen Blanken, een topatlete uit die jaren, bezig met ringsteken uit een ton met water. Op de andere kruiwagen mevrouw Onderwater-K1oosterman. Links de gemeenteveldwachter D. Hoexum en rechts van Jan Koster, Jan Daalder, de slager.

27. Kleinesluis vanaf de Molenvaart naar de Molenkolk gezien, Rechts de sluiswachterswoning waar de familie Kuiper woonde en daamaast de woning en het gebouw "Handel en Scheepvaart". Op de achtergrond de schoorsteen van het stoomgemaal. Het huis links is het enige wat er van over is.

28. Vanaf de toren van de hervormde kerk te Kleinesluis naar het noorden gezien. Na de watersnood zijn er direct weer bomen en struiken geplant en er groeit alweer wat. Het uitzicht tot ver over de polder is nog maar kaal. Links de boerderij "Leeuwenhorn", nu de ambtswoning van de burgemeester.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek