Anna Paulowna in oude ansichten deel 2

Anna Paulowna in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.A. Schouten
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3523-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anna Paulowna in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Kleinesluis in 1905, we zien de Zuidmolenvaart naar het westen. Een rijtje huizen van de neringdoenden en verder was het kaal... en nog verder gaande werd het nog kaler. Dit is lang zo gebleven. De schuiten van beurtschipper VoIder liggen voor zijn woning, hij voer op Alkmaar. Door de Molenvaart was er ook een verbinding met het Noordhollands kanaal door de sluis te West-Einde, de brug in de spoorweg was daarvoor beweegbaar.

30. Het postkantoor is in 1904 gebouwd door de gemeente Anna Paulowna. De opzichter van de Anna Paulownapolder, R. Dekker, tevens gemeente-opzichtcr, heeft het ontworpen en het was een mooi gebouw en heeft vele jaren aan zijn functie voldaan. In 1975 moest het wijken voor het verkeer doch het was ook niet meer te gebruiken vanwege ouderdom en ongemak. Het metselwerk is van Aart Schouten en Leendert Joh. Schouten; kleinzoon Aart A. Schouten gaf opdracht het te slopen voor een parkeerterrein.

31. Ophaalbrug te Kleinesluis. De oude, dubbele houten ophaalbrug had een mooie vorrn, zij paste zeer goed in het landschap, doch was totaal versleten. Ret polderbestuur heeft lang geaarzeld om haar te vervangen door de aluminium ophaalbrug. Met feesten was zij versierd en's avonds verlicht. Ret was letterlijk en figuurlijk de verbinding met de oostpolder.

POLOERH U IS. A. A PAU LO N A

32. Het polderhuis van de Anna Paulownapolder is een mooi bouwwerk en in de noordkop van Noordholland is er niet een polder die een dergelijk gebouw bezit. De eerste dijkgraaf, ingenieur De Leeuw, kwam uit Haarlem en om die overgang te verzaehten bouwde men voor hem een passende woning met reehts de vergaderzaal en daarboven een kantoor. Tijdens dijkgraaf Wijdenes Spaans, 1916-1939, is er een zeer mooi parkbos rand het gebouw aangelegd.

33. Vanuit het polderhuis een uitzicht op het gemaal "Wijdenes Spaans" aan de Van-Ewijcksvaart. Polderhuis, gemaal, materialenplein en loodsen zijn uitstekend geschikt als centrum van de vijf samengevoegde polders onder de nieuwe naam "De Aangedijkte Landen en Wieringen", dat per 1 januari 1980 van start is gegaan. Het oude polderhuis is gesloopt en op dezelfde plaats werd een nieuw polderhuis gebouwd.

34. Jhr. mr. Johan Hendrik van Foreest van der Palm vestigde zich op 20 juni 1856 aan de Lotweg in de Anna Paulownapolder. Dit .Jreerenhuis'' was iets bijzonders in die dagen. Op 1 juli 1858 is jhr. Van Foreest gehuwd met Debora van Leeuwen, het huwelijk bleef kinderloos. In 1895 zijn beide broers Van Foreest uit de Anna Paulownapolder vertrokken en heeft de familie Prins er gewoond totdat in 1910 de familie Geertsema eigenaar werd. Nu is de villa op de monumentenlijst geplaatst, zonder grond oftuin.

35. Breezand, school II met ongeveer tweehonderd kinderen op de foto. Breezand was in opkomst door de bloembollenteelt en de kunstmest. Er waren maar vijf lokalen in de school en voor de onderwijzers uit die tijd was dat een hele opgave. Een van de onderwijzers was meester Visser; hij schreef verschillende kinderboeken, onder andere over de tocht van Willem Barentsz naar Nova Zembla.

36. De ket en wagen waren van de kruidenier Piet Neuvel uit de Spoorbuurt en Henk Cornelissen Hzn. is de jongen die op de bok zit. De weg was juist met een Iaag nieuw grind bedekt, wat de eerste tijd zeer schadelijk was voor de tere fietsbanden. Men fietste daarom op het grasvrije pad rechts. De gebouwen waren van Den Engelsen. Een van de dames is C. Wit-Brederode , schoonmoeder van Cor Zwaag die daar een zaak in zuivelprodukten had.

37. Er was bloembollenveiling in Breezand. Tientallen auto's stonden voor de deur van handelaars uit "de Zuid" (Zuid-Hollands bollengebied) en uit West Friesland, waar men ook met de bloembollenteelt was begonnen. Het was juist voor de crisisjaren en het he eft daama een hele tijd geduurd voordat er weer zoveel auto's in Breezand stonden.

38. Omstreeks 1918, op deze1fde p1aats als de vorige foto, was het beeld heel anders. Links de kaasfabriek op de hoek van de Koningsweg, dan de stal van de vrachtrijder met daamaast het winkeltje van Trijn Keijzer en vervolgens het cafe van Jacob Borst. Rechts het brandspuithuisje en een aanplakbord. De brug over de Zandvaart lag toen niet voor de Koningsweg, doch meer zuidelijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek