Anna Paulowna in oude ansichten deel 2

Anna Paulowna in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.A. Schouten
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3523-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anna Paulowna in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De eerste bollen werden in 1914 gerooid op "De Kooyplaats", Hier was men bezig op het land van de firma Schilpzand aan de Zandvaart, waar nu Berbee en Haver zijn gevestigd. Elke bol werd met de "troffel", een platte kolenschop, de grand uitgewipt en het is zo te zien maar een vuile boel met het lange onkruid. Later maakte men horrebokken, een tafel zonder blad met een paar ijzeren rollen, waarmee de zeef (rechts) heen en weer werd bewogen. Het was werk voor de jongens en rneisjes. In 1927, op m'n twaalfde jaar, deed ik dit werk voor een kwartje per "schaff', een werktijd van twee-en-een-half UUT tussen de schafttijden en na schooltijd.

60. De oude bloembollenveiling te Breezand. We zien de veilingcomrnissie met tulpebollen. In het midden zit de nestor op het gebied van bloembollenteelt, doch ook wethouder en op andere wijze actief, de heer D. Lubbert. Links van hem zit Hartog, de boekhouder, boven hen staat P. Wilms, makelaar, en naast hem Jan van de Berg, irissenkweker. Rechts staat Kuiper, voorheen kapper en volgeling van Lou Voorthuijzen, hoofd van een vermaarde sekte.

61. Het bouwen van een dubbele woning aan de Balgweg voor Lou Voorthuijzen, visserman en sektel eider. De woningen kwamen in de plaats voor een oud, vervallen huisje. De bouw werd voor de helft gefinancierd door een lid van de sekte, de familie Kokelaar, die uit Indonesie kwam. Bij de oplevering van de bouw bleef Lou met de betaling in gebreke en werd Kokelaar, door beide woningen te betalen, eigenaar. In de brede berm van het Balgkanaal voor de woning waren kleine vijvers waarin de sekteleden door onderdompeling werden gedoopt, ook in de winter. Van links naar rechts: Bertus Bezuijen, Jaap Cornelissen en Jitse Veenstra.

62. Een van de vele landarbeidershuizen langs de Sehorweg, nu nummer 21. Als men in de jaren twintig landarbeider was en tweehonderd gulden in eontanten kon laten zien op de gemeentese ere tarie, kwam men in aanmerking voor een renteloos bouwkrediet van tweeduizend gulden, in dertig jaar af te lossen. Mijn vader heeft vele van deze huizen gebouwd en als de aanvrager het geld niet bezat, vroeg deze tweehonderd gulden (later was het vierhonderd gulden) te leen. Het gebeurde dat het eenvoudige huis als extra met twee slaapkamers op de zolder werd uitgerust, wat tweehonderd gulden extra kostte en wat soms nimmer werd betaald door de spoedig daarop volgende, sleehte tijd,

63. De villa van Arie van den Berg aan de Molenvaart, later "Freesia", in 1926. Een van de zoons trouwde met de dochter van Winnubst; hier in het midden van de groep. Er waren vele bloembollenkwekers in Breezand met de naam Van den Berg en om naamsverwarring tegen te gaan heeft men sindsdien de naam Van den Berg-Winnubst gevoerd.

64. In het landbouwgebied stonden vroeger ook mooie boerderijen van diverse typen. Deze boerderij stond aan de Kleiweg-Van Ewijcksvaart en is nu van de familie Van den Heuvel. In 1938 was het houtwerk zodanig vermolmd dat tot algehele vemieuwing werd besloten; de nieuwbouw kostte achttienduizend gulden.

65. De eerste raadsvergadering van burgemeester Lovink, in 1920. Staande van links naar rechts: Lubbert, Stammes, Looy, de broer van Lovink, mevrouw Lovink, Wiggers, Jansen, Van Kooten en Koorn. Zittend: Keuris, Spigt, G.J. Lovink, Reze1man en secretaris C. Keyzer. Lichthart van de SDAP is afwezig. Lovink volgde Wijdenes Spaans op, die burgemeester was en vanaf 1916 dijkgraaf van de Anna Paulownapo1der, na de watersnood. Wijdenes Spaans werd ook dijkgraaf van het pas opgerichte hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier, dat zich vestigde in A1kmaar.

66. Het zwembad te Kleinesluis in 1927. In het midden zien we de heer Liefhebber, directeur van het postkantoor, die tot zijn dood toe vee 1 voor het zwembad heeft gedaan. Links van hem burgemeester Lovink, die het zwemmen van de bevolking graag mocht zien en reehts badmeester Snijders, een gepensioneerd marineman uit Den Helder. Op de voorgrond Antie Waiboer en Gerda van Ham (mevrouw Doets).

67. Het zegeltjes sparen was in die tijd (1936) al ingesteld door de plaatselijke middenstandsvereniging. Elk jaar werd er een excursie georganiseerd en sommige fabrikanten wilden wel graag een feestelijke ontvangst bereiden voor een potentiele clientele. Hier was het een reisje naar Apeldoom, dat nog lang een belevenis bleef in het geheugen van de deelnemers.

68. BKC in 1935. De polderse voetbalclub speelde in 1922 op een terrein waar nu de bollenveiling staat in Breezand, daarna op het land van Kees van der Linden, waar nu Berbee zijn bollenbedrijf heeft, en heette Breezandsche Footbal Club (BFC). Daama fuseerde zij met Excelsior, de club van de Kleinesluis en noemde zich Breezand-Kleinesluis-Combinatie (BKC). In het midden staat Piet van der Burg, met kuif omhoog, naar rechts Tikus Tauber en Arie Harder en geheel rechts staat Reijer van der Burg. In het midden zit Tromp Post en rechts van hem Maarten van Teulingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek