Anna Paulowna in oude ansichten deel 3

Anna Paulowna in oude ansichten deel 3

Auteur
:   A.A. Schouten
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3524-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anna Paulowna in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Tot nu toe zijn er drie boekjes met oude ansichten verschenen van Anna Pau1owna. Op een rijtje gezet zijn dat: "Anna Paulowna in oude ansichten dee1 1", "Kent U ze nog de Po1dersen" en "Anna Paulowna in oude ansichten dee1 2". Ter informatie voor degenen die het eerste deeltje van oude ansichten in bezit hebben; het tweede dee1 werd uitgevoerd door de meeste oude ansichten van het eerste deeltje te vervangen door ansichten van hetze1fde onderwerp, doch uit een andere hoek of in een andere tijd genomen. Voorts werd dee1 2 uitgebreid met 36 nieuwe afbeeldingen en beschrijvingen.

Dit nieuwe deeltje 3 bevat ruim dertig nieuwe, of nog nooit eerder afgedrukte ansichten. Schrijver dezes heeft nog ruim duizend afbee1dingen liggen om te worden afgedrukt, dus er is voorraad genoeg. Om bij iedere afbee1ding een verhaa1tje te maken is nog niet zo eenvoudig, doch ve1e 1ezers reageren en informeren mij over het 1even in vroeger tijd en zo komt toch weer vee1 herinnering "boven water"! Moge dit zo nog een poosje doorgaan!

De ansichten werden door onze ouders gebruikt om een greet of een wens aan hun familie of kennissen te zenden, of ze lieten zien dat er hard gewerkt werd. We blijven op deze wijze doorgaan met de groeten en wensen door te geven!

Den Helder, 3 november 1980

ing, A.A. Schouten

1. De droogmakers van de Anna Paulownapolder zijn begonnen als maatschappij en hebben de Van Ewijcksluis met dubbele ophaalbrug genoemd naar de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Zij vroegen hem tevens wat aandelen te kopen! Deze houten brug is gelijktijdig met de sluis gemaakt, terwijl de houten brug aan de Kleine Sluis een tiental jaren later is aangelegd. De bruggen zijn gemaakt naar het voorbeeld van Franse bruggen. Vincent van Gogh heeft eens een zeer bekend schilderij van zo'n brug in Frankrijk gemaakt. Na vijfennegentig jaar trouwe dienst is deze brug vervangen door de ijzeren brug van nu; het polderbestuur kocht haar in Groningen, waar zij al zestig jaar dienst had gedaan. Zij kregen haar voor een "oud-ijzerprijs" van f 2000,- in hun bezit!

2. Tot 1928 werden aile polderwerkzaamheden met de hand verricht. De eerste Fordsontractor kwam er nadat een van de polderbestuurders hiervoor pleitte; hij had zelf zo'n ding en hij kon de tractorbestuurder weI aan de polder leveren! Het bestuur stond hem toe dat bij zijn eigen oogst de poldertrekker en bestuurder even zouden kunnen helpen! De grindwegen werden flink bemest door de lopende paarden en het vee, waardoor de berm en de verharding trachtten te overgroeien. Deze "dijkjes" hielden het water op de weg, wat schade aan de verharding toebracht. Hier is Rinus Geense met de kantenploeger Gert Meuleveld bezig bij de oprit langs de Noord-Molenvaart bij de spoorweg.

11.£'5·01

1- ~ d

3. Reijer Meeldijk (rechts) was omstreeks 1910 hier in de Spoorbuurt om het paard te laten keuren. Dit gebeurde op het weiland waar nu de industriegebouwen staan. Ret was een hele belevenis dat hij daar een auto zag met een ste1 hande1aren, die zich de maaltijd goed hadden laten smaken! Ret grootste risico van het autorijden in die dagen was het krijgen van een 1ekke band. Zo te zien heeft de chauffeur er maar een paar extra meegenomen! Ret werd hoog tijd dat de wegen van een teerdek werden voorzien.

4. Deze foto is gemaakt te Van Ewijcksluis. Achter het rijtuig zien we het kantoor en de werkplaats van de Anna Paulownapolder. Het gebouw links was de eerste woning die opzichter Eskes voor zichzelf bouwde. Zij was gebouwd van hout, afkomstig van gesloopte schepen uit Den Helder. Na 1900 bouwde de algemeen opzichter R. Dekker op deze plaats de grote stenen woning, die rand 1970 werd gesloopt. Koetsier, paard en koets kunnen het vervoermiddel van de opzichter geweest zijn voor het inspecteren van de polderwerken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek