Anna Paulowna toen en nu deel 2

Anna Paulowna toen en nu deel 2

Auteur
:   G. Engeltjes en P. Appel
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6176-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anna Paulowna toen en nu deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

In het jubileumjaar 1995 wordt herdacht: de tweehonderdste geboortedag van koningin Anna Paulowna, het 150-jarig bestaan van de polder en tot slot het 125-jarig bestaan van de gemeente Anna Paulowna. Velen kijken, al dan niet in boekvorm, terug in het verleden van de polder.

Het schrijven over de geschiedenis van een nag relatief jonge gemeente als Anna Paulowna lijkt dan oak eenvoudig. Immers, veel inwoners hebben dat wat aan het papier wordt toevertrauwd, zelf meegemaakt. Het is echter deze kennis die het schrijven zo bemoeilijkt, omdat er zoveel versies bestaan.

Met dit boekje loopt u aan de hand van de foto's door een stuk]e heden en verleden van Anna Paulowna. Wij pretenderen niet dat het een naslagwerk zal zijn. Ons streven is u te laten zien, hoe straten en buurten zich ontwikkeld hebben. Het maken van de nieuwe foto gaf in een aantal gevallen prablemen door het wonen in een zo rijk van bomen voorziene gemeente. Op veel plaatsen ontnemen deze het uitzicht op de panden of stukken grand die eigenlijk gefotografeerd moesten worden.

Niet alleen "toen en nu'' zijn op dit moment van belang. Zeker zal "nu en de toekomst" een aardig woordje meespelen. Anna Paulowna zal in de komende jaren behoorlijk veranderen: het verplaatsen van de sportvelden naar het land van D. Schenk ten zuiden van de Grasweg; de bouw van woningen en een winkelcentrum op het B.K.C.-sportcomplex; woningbouw op de

sportvelden naast de sporthal; het ontwikkelen van het nieuwbouw-plan Elshof-Zuid; vergrating van het bedrijventerrein "Kruiswijk", de ambitieuze plannen te komen tot een Agribusinesscentrum, tussen de Molenvaart-Noord en de Kleiweg: het is voor ons alleen maar een voordeel, het levert weer fotomateriaal op, am een deel drie te maken, van "Anna Paulowna to en en nu"

Op de omslag van dit boek ziet u de au de en de huidige situatie van het gebied rand de meelmolen "De Onderneming" aan de Molenvaart; de meelmolen waarvan u de restanten nag ziet staan op foto 22 in "Anna Paulowna toen en nu" deel 1.

Vrijwel alle foro's die in dit boek zijn opgenomen, zijn nag nimmer gepubliceerd. Een aantal daarvan is zelfs zeer zeldzaam. Wij hopen dat u, met het doorbladeren van dit boek, herinnering en zult ophalen en dat nieuw-ingezetenen van onze gemeente een indruk zullen krijgen van de historie van onze woonplaats. Macht uw interesse gewekt zijn voor het verleden van de gemeenteAnna Paulowna, bezoek dan oak eens het museum van de vereniging "OudAnna Paulowna", aan de Zandvaart 5 te Breezand.

P.Appel, G. Engeltjes

Deze foto wont het centrum van Van Ewijcksluis. Waar we op de nieuwe foto cafe-restaurant "De Brug" ontwaren, was in vroeger tijd het pand van]. Keuris. De zaak werd oorspronkelijk gebouwd als cafe en toneelzaal annex winkel, door]. Keuris sr. in 1903. Het werd een uitgangspunt voor veel bedrijvigheid, ondernomen door Keuris. Zo trad hij in de loop der tijden op als cafebaas, barbier, winkelier, palingvisser, transporteur, taxichauffeur, parlevinker en benzinepomphouder. Door al deze activiteiten vergat hij wel eens wat. Hij Iiet in de scheerwinkel rustig een scheerklant ingezeept zitten, om eerst iemand naar het station te rij-

den. Hierdoor kreeg hij de bijnaam "skoon vergeten".

]. Keuris jr. nam de zaak in de jaren twintig over. Hij overleed in 1959. Zijn vrouw en schoonzoon Van der Ham zetten de winkel voort. Van der

Ham bouwde een zelfbediening van de "Centra" in het cafe en de toneelzaal. De voormalige winkel werd cafe. In 1992 werd de zaak verkocht.

2 Van Ewijcksluis was het hart van de jonge polder. Nadat het dorp een tijd "uit de gratie" was, is dit nu aan het veranderen. In de beginjaren van de polder was hier volop werk en bedrijvigheid. De postboot verbond Van Ewijcksluis met Wieringen. Het tramlijntje onderhield de verbinding tussen Van Ewijcksluis via Wieringerwaard naar Schagen. Daarnaast zorgden de visserij en een visafslag voor grote bedrijvigheid. De visafslag kwam, op 15 juli

191 3, in een gehuurd gedeelte van de scheepstimmerwerf van Nijdam. In maart 1915 werd de huur beeindigd. De postboot verdween door het

gereedkomen van de Afsluitdijk. De tramlijn werd opgeHeyen door het toenemende verkeer en de trein. Uiteindelijk bleef aileen de ZAP over. Nu doet de recreatie Van Ewijcksluis opbloeien. Er

nieuwe foto laat zien dat de bebouwing ook hier drastisch is veranderd.

werd een jachthaven gecreeerd en er kwam een manege. Op de oude foto zien wij de woonboten in de Van Ewijcksvaart, op de plaats waar vroeger de vissersboten uit Anna Paulowna lagen. De

3 Deze opname van de Van Ewijcksluis toont het Van Ewijckspad. De foto is genomen van de verhoging waar vroeger het tramstation gevestigd was. Na de sloop van het hoge stationsgebouw werd de ruimte die daarna ontstond, benut voor uitbreiding van de ZAP. Op de nieuwe foto, die tussen de bomen door genomen moest worden, zien wij dat aan dit pad veel bungalows zijn verschenen. Deze foto Iaat ons nag maar net een aantal van de oude panden van het Van Ewijckspad zien. Het aantal bomen op de foto is zo groot, dat als je de foto zo bekijkt je haar niet direct in de Van

Ewijcksluis zou plaatsen. Op de oude foto zien we links de timmerwerkplaats van Kreijger en daarachter de Amsteldijk. Aan deze voormalige zeedijk werd vroeger veel aan wiervisserij gedaan. Het wier

werd gespoeld in zoet water, wat ongeveer een week duurde, en gedroogd langs de dijk.

4 Dat winkeliers zich niet alleen vestigen in de dorpen zelf, maar ook in de buitengebieden, laat deze foto zien. Het is de Vivowinkel van de familie J. van Eeten aan de Kerkweg. [o van Eeten stopte met de verkoop in zijn winkel in 1968. Wij vinden het pand nog terug in de buurt van het "Kraaienest". De Kleine Sluis had ook een Vivowinkel, aan de Molenvaart 3 5. Deze werd gerund door de familie P. Keppel. In dit pand is nu de winkel van schoenhandel

S. Kerkhof gevestigd. Toen Keppel de winkel verliet, kwam de VE~Ge van H. Lammers uit de Spoorbuurt tijdelijk in het pand. De winkel ernaast, Molenvaart 37, werd gesloopt. In de nieuw ge-

bouwde winkel startte Lammers zijn VeGe-Supermarkt. De komst van de Vezo betekende op termijn het einde van de VeGe. Lammers vertrok naar Breezand, waar hij zich vestigde op de hoek Zand-

vaart-Ceresplein. Zijn plaats werd ingenomen door de bloemenzaak "Belles Fleurs".

5 Helaas wat onduidelijk,

de vijzelmolen 2 aan de Kneeskade. Deze molen heeft het water uit het Kneeszwin de Zijperboezem ingepompt en het zwin geheel drooggelegd. Het Kneeszwin en de andere zwinnen verloren

door de peilverlaging van het water hun betekenis. Andere zijarmen van het Oude Veer of Ouddieperzwin waren het Razendzwin, het Kruiszwin en het Boermansgat. Molenaar op de molen aan de Kneeskade was C. van Eeten. Deze molen is gebouwd door P. Schenk uit Oude Sluis voor een bedrag van f 23.000. Hij ontving de opdracht op 26 juni 1874. Op 15 april 1848 gaf men opdracht om een Boezemkade met rijweg te

maken, tussen de Zijperzeedijk en het Razendzwin. Dit werd de huidige Kneeskade. De aannemer was Arie Schram [z. uit Sliedrecht. Samen met vijf andere molens en het gemaal in Van Ewijcksluis zorgde de Kneesmolen, gesloopt in 1912, voor de waterhuishouding van de polder.

.. -_ "", _ ...?.....

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek