Anna Paulowna toen en nu deel 2

Anna Paulowna toen en nu deel 2

Auteur
:   G. Engeltjes en P. Appel
Gemeente
:   Anna Paulowna
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6176-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Anna Paulowna toen en nu deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26 De Geldersebuurt richting de "drie bruggen". In de Tweede Wereldoorlog bood men onderdak aan mensen uit Den Helder, die voor de bombardementen gevlucht waren. Vele woonboten ankerden in de Molenvaart, waaronder die van de familie Bais (zie oude foto). Het vergaderlokaal van de gereformeerde kerk bood in 1941 onderdak aan de christelijke school voor de kinderen uit Den Helder. Speciaal voor de Heldersen werd een derde kerkdienst gehouden. Later, tegen het einde van de oorlog, werden kerkdiensten in de garage van]. Hooimeijer georganiseerd. Hulppredikant

voor de Heldersen was dominee A.A. v.d. Leer. Op de oude foto zien we rechts half de boet van 1. van Bruggen en de turfschuur van Langereis. In het lange woonhuis woonden 1. Groet, G. Schonenbeek en

drievoudige woonhuis. Links onder de brug van F. Vlarning, nu A.P. Molenaar.

W Slootweg. Daarnaast de schuur van Muntjewerf, hun kruidenierswinkel en het houten huis van Philipsen. Achter dit huis een schuur die werd bewoond door G. Philipsen, uitstekend boven het

27 De ophaalbrug over de Molenvaart in de Geldersebuurt dateert van 1938. Daarvoor was er een draaibrug, die werd bediend door Stins. Ook de Geldersebuurt he eft veel winkels gehad. Zo was er de winkel van P. Winnubst, de melkwinkel van P. Borst en daarnaast de lapjeswinkel van Brinkman. Later vestigde de firma Rood er een elektriciteitszaak. Na de verhuizing van de winkel naar de Srnidsweg werd de winkel een woonhuis. Het pand van Rood is het vierkante gebouw midden achter de brug. Op de achtergrond zien we ook nog het dak en het torentje van de gereformeerde kerk (zie foto 25).Verder richting de "drie bruggen" komen we de sme-

derij tegen van Piet Smit en de tuinderij van Philipsen. Bij de "drie bruggen" treffen we de winkel van "opoe Vlaming" aan en de kolenhandel van de gebroeders Vlaming. Op de hoek Molenvaart-Mid-

denweg, waar we nu auto bedrijf "Temme" vinden, stond het Gelderse huisje van kolenhandelaar O. Klein.

2

?

28 De verbinding tussen Anna Paulowna en Den Helder wordt ondermeer onderhouden door het pontveer bij het Westeinde. Tot 1 januari 1990 resulteerde de pont bij het Westeinde onder de gemeente Den Helder. Volgens het Polderboek van mr. dr.

H. Jonker Hzn. en C. Keijzer heeft de minister van Binnenlandse Zaken op 31 juli 1849 besloten tot de aanleg van het veer. Vanaf 1922 exploiteerde Jan Muntjewerf, samen met zijn zoon die eigenlijk op de grote vaart wilde, de pont. Zijn zoon Thijs Muntjewerf werd in 1972 gehuldigd voor vijftig jaar pontbaas zijn. Hij werd in 1 977 opgevolgd door C. van Vliet. Deze was het heen-en-weervaren ken-

nelijk snel beu, want reeds in 1978 nam de huidige pontbaas J Strijbis zijn taak over. Op de nieuwe foto zien we de pont op zaterdag 23 september 1995. Op deze dag kwam T. van WeI, als .Koningtn

Anna Paulowna" en J Winnubst, als "KoningWillem II" voor op de pont staande in onze gemeente aan.

29 In het centrum van Breezand zien we twee zaken die aparte panden waren, die later werden samengevoegd (zie ook foto 3 1). Rechts was een boerderij die in 1 939 werd gebouwd door de firma ]. Mosk uit Breezand. C. Prins had er tot 197 1 een kapsalon. Het pand werd daarna cafe "De Dorstvlegel". Het linker gedeelte was een woonhuis, gebouwd in opdracht van Van Geelen. Na Van Geelen bewoonden achtereenvolgens de familie K. v.d. Berg, de firma Koopman en Co en de familie B. Bak het huis. In 1964 werd het pand gekocht door D. op 't Veld, die er snackbar "Picasso" in vestigde. De snackbar werd overgenomen door C. van Weelderen. Naast

dit pand zien we de ABNbank, voorheen de Hoornse Bank, waar de familie ].E. Koopman boven woonde. De familie 1. Hackmann bewoonde hierna, als laatste, de woning boven de bank, van

1973 tot 1985. Naast de bank de winkel- gebouwd in 1957, gedeeltelijk op de plaats van een oude kaasfabriek - die H. Brouwer in 1971 overnam van smid en rijwielhandelaar P. Blom.

30 Zoals Hotel" Veerburg" in Kleine Sluis vaak gefotografeerd is, is in Breezand Hotel .Bloemenlusr" het onderwerp van veel foro's. Een verschil met "Veerburg" is echter weI dat .Bloemenlust" aile stormen doorstond. Letterlijk zelfs, toen een windhaas op 18 december 1991 de voorkant en de naastgelegen snackbar-Chinees

's nachts am twee uur "lelijk verbouwde". De nieuwe foto toont ons echter dat van de schade niets meer is waar te nemen. In 1896 startte

G. Borst een cafe, "Vriendschap", dat in 1922 door

]. Borst werd overgenomen. "Vriendschap" werd in 1927 gesloopt en vervangen door het gebouw dat er nu staat en

naast "Bloemenlust" oak "Bloemfontein" heette. In 1943 nam C. Vader het cafe over en droeg het in 1945 over aan G. Bossen. De daaropvolgende eigenaar in 1951 werd J. Blokdijk. Op 1 maart

1963 nam de huidige hotelhouder C. de Wit her hotel over. De eerste vijf [aar was C. de Wit zetbaas van het hotel-cafe-restaurant.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek