Apeldoorn in oude ansichten deel 2

Apeldoorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.O. van de Vegte
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2347-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Apeldoorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Een tweede boekje met foto's van "Apeldoom in oude ansichten" moest wel het gevolg zijn van de vele reacties die zijn ontvangen op de uitgave van het eerste deel in 1967. Het aantal afbeeldingen aanwezig in het gemeentearchief is gegroeid; maar niet aileen dat, ook de vele veranderingen in de plaats zelf maken het wenselijk nog eens terug te blikken in de situatie toen Apeldoorn nog geen Hoofdstraat kende maar wel een Dorpstraat.

Misschien komt ook u tot de ontdekking dat veel onherkenbaar is veranderd - vemield volgens somrnigen - en hunkert u weer naar die zogenaamde "goede, oude tijd ", waarbij ik toch wel veel vraagtekens moet plaatsen. Dat er in de afgelopen jaren wat afgeprutst is - om met een bekend Nederlands artiest te spreken - kan niet worden ontkend, maar de tendens die er is om te behouden wat nog kan worden bewaard is een gunstig teken aan de wand.

De opzet van dit boekje heb ik bewust anders gekozen. Het eerste deeltje geeft slechts een fragmentarisch overzicht. In dit werkje is getracht van een aantal straten, lanen, pleinen en parken in het centrum een vollediger beeld te geven van de toestand in het verleden. In de toelichtende tekst moet dan ook regelmatig worden verwezen naar de huidige situatie (anno 1978) om het plaatje beter herkenbaar te doen zijn,

In het bijzonder de Dorpstraat is vrij volle dig te voorschijn gekomen uit de aanwezige kaarten. Die straat is

duidelijk altijd een object geweest waar veel is gefotografeerd. Beperkt is dit boekje - in tegensteiling tot deel 1 - tot Apeldoorn, omdat van een aantal omliggende dorpen eigen werkjes zijn verschenen, terwijl in andere buurtschappen gelukkig nog niet veel is veranderd. De indeling is alfabetisch op straatnaam, waarbij de Hoofdstraat is te vinden onder Dorpstraat en het marktterrein moet worden gezocht bij het Raadhuisplein.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Nederland als koninkrijk, in 1913, werden ook te Apeldoom, evenals elders in het land, grote feesten georganiseerd. Een serie afbeeldingen hiervan is aan het slot van dit boekje opgenomen. Duidelijk moet worden gesteld dat dit boekje geen geschiedschrijving van Apeldoorn wil zijn , Een dergelijk werk lOU veel meer moeten omvatten. Gelukkig heeft de stadsgeschiedschrijver de heer R. Hardonk ons het resultaat van zijn jarenlange onderzoekingen, in samenwerking met de heer J.D. Moerman, vastgelegd in een manuscript dat aanwezig is in het gemeentearchief. Ook de publikaties van vele anderen geven ons een steeds duidelijker beeld van het verleden van Apeldoom.

Met een woord van dank aan een aantal particulieren dat behulpzaam is geweest bij het dateren van kaarten, dan wei het afstaan van materiaal voor deze uitgave, wil ik deze inleiding besluiten en wens de uitgever veel succes toe.

Phototypie v, P.Xieu""stad A.peldoorn - 't Loo

AMERSFOORTSEWEG.

1. De Amersfoortseweg, die tijdens het verblijf van koning Lodewijk Napoleon op het Loo (1806-1810) werd verhard, is jarenlang de route geweest waarlangs al het verkeer vanuit het oosten zich naar Amersfoort en verder moest begeven. Toeristisch nog een fraaie route met het beginpunt bij "De Naald",

"Paviljoen-Hotel'~ midden in de Soerensche Bos chen .A.mersfoortsche Straatweg. .A.PELDOORx-.

Eigenesr W. DEN HaN. - Tel. Interc. No. H2.

2. Daar de weg nogal veel hoogten en dalen kent, vindt men er een aantal rustplaatsen waarvan het "Paviljoen-Hotel" van W. de Haan er een was. Hier werden tijdens mooie zomeravonden muziekuitvoeringen verzorgd door onder andere militaire korpsen uit de omgeving.

3. Op een van de heuvels langs de Amersfoortseweg vindt u nog de uitspanning "Berg en Dal" met een prachtig uitzicht vanaf de Julianatoren van eigenaar G. Middelink.

4. Naast speeltuinen met velerlei attracties boden de grotten van Fingal een bijzondere ervaring ...

5 .... waarin het gezin van de Veluwse boer Teunis Hietmeijer een onderkomen heeft gevonden.

Holiotogr. Kerkmeijer.

Echopulhuis, Amersloorlsche Slraalweg Hoog-Soeren.

Nadruk verbcdea,

6. Verderop passeerde men het tolhuis no. 13, waarbij de were1dvermaarde Echoput is aange1egd.

t:
o
..
" ::i.
0
(/) "
.e. :;;
~ 0;
0
>
- N
CO M
N
-C
'0
.s Q.
(5 ~
> ~
",,-
0 s
~
:i ~
0;
~ :::
-0 "
..3 .::>
e
'0< "
.: -0
0 ;<
:<:: >
;< ..
> OJ
-;;; .s
..:E "
Q. C;
0 "
c C
" :ยง
>
e <5
'0<
?.
a 7. Deze waterput, gegraven op last van koning Lodewijk Napoleon in de jaren 1809-1811, is ongeveer tweeenzeventig meter diep en heeft een prachtige echo.

ARNHEMSEWEG.

8. Sinds de opening van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn-Zutphen, in 1877, die het dorp in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte verdeelde, is de spoorovergang dikwijls een trefpunt van vele wachtenden geweest. De loopbrug is later (circa 1938) vervangen door een voetgangerstunnel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek