Apeldoorn in oude ansichten deel 2

Apeldoorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.O. van de Vegte
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2347-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Apeldoorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

"

,

~,~ .. ~J , .???.. 11'

~, "

firnhemscheweg .fipeldoorn

9. Deze opname is gemaakt ter hoogte van de Spoorlaan (rechts), terwij1 in het pand links schrijfmachinehande1 Bobbink en kapsalon Tilly de Haan zijn gevestigd. De foto dateert van 1910,

Arnhemsche weg - Apeldoorn.

10. Verder de Arnhemseweg opgaande, in zuidelijke richting, passeert u twee villa's, welke een tijd lang dienst hebben gedaan als rusthuis onder de naam "Maria Caecilia".

Arnh@!sche Straatwez

APELDOOR~

11. Huize "Concordia", dan uitspanning "Germania" en later herberg "De Laatste Aanleg" zijn de namen waaronder dit pand bekend was. Nu vindt u hier de aansluiting van de Koning-Stadhouderlaan op de Arnhemseweg.

12. Rond de jaren dertig verrijst in de omgeving van de Eendrachtstraat al een aantal zakenpanden dat ook nu haar bestaan nog rechtvaardigt. De fraaie bomen moesten he1aas ten behoeve van de verkeersveiligheid verdwijnen.

,PELDOORN - Museum Natuurlijke Historie, Arnhemsche straatweg.

A 3051

13. De bushalte "Museum Vaal" bestaat nag. Het museum zelf is verbouwd tot restaurant, de omgeving vol gebouwd met woningen, kinderboerderij, zwembad, politieop1eidingsschoo1 en bedrijven.

14. Een indruk van hetgeen men destijds kon aantreffen in het museum voor natuurlijke historie "Vaal" van J. de Vries.

BERG EN BOS.

15. Ret probleem van de werkloosheid in de jaren rond 1932 was voor het gerneentebestuur van Apeldoorn aanleiding am over te gaan tot de aanleg van een vijver in het natuurpark "Berg en Bos".

16. Het plan tot de aanleg van de vijver werd als dwaasheid betiteld, maar een onderzoek ter plaatse wees uit dat het "zou kunnen lukken". En men had weinig of geen keus. Of grote werkloosheid (duizend personen) Of een mislukking van het plan. Men koos voor het laatste.

17. Op 27 januari 1932 verleende de gemeenteraad van Apeldoom haar medewerking aan het plan en op donderdag 28 januari werd de eerste boom geveld en de eerste schop in de grand gestoken.

18. Een aantal nieuwsgierigen stond drie weken later te kijken naar een stukje water van circa een m2? Roofdschuddend lie pen zij weg. Ret werd nazomer 1932 alvorens de eerste optimist durfde te fluisteren: "Ret zou toch weI aardig kunnen worden."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek