Apeldoorn in oude ansichten deel 2

Apeldoorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.O. van de Vegte
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2347-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Apeldoorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. Logement "De oude Moriaan" stond aan de Deventerweg in de nabijheid van de Grift. De foto toont ons de Grift en de spits van de toren die tot 1843 op het tegenwoordige Raadhuisplein heeft gestaan. In dit logement zijn in vroegere eeuwen veel belangrijke bijeenkomsten gehouden. De naam wordt al in 1577 genoemd.

40. Deze afbeelding toont ons het kruispunt Deventerweg-Molleruslaan met reehts de ingang naar hotel "De Moriaan".

41. Het kruispunt Deventerweg-Generaa1 Van Heutsz1aan, gezien in de richting van het marktp1ein omstreeks 1915. De villa op de hoek is te koop.

VI.LA Ro A - APELOOORX.

42. Over de Grift ziet u villa "Rosa", een tijd lang jongedames kostschool onder directie van mejuffrouw M.J. van der Veen. Hier staat nu het gebouw van het ziekenfonds A. & O.

APELOOOR"l, - Oeventerbrug.

43. De draaibrug in de Deventerweg over het kanaal Apeldoorn-Hattem, Bij de aanleg van het kanaal, in 1826, was hier het eindpunt, ook wel havenkom genoemd. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het kanaal van Apeldoorn verlengd naar de IJssel bij Dieren. Ook moest toen deze brug worden gebouwd. Over de brug, rechts, de ingang naar het landgoed "Welge1egen".

Groet uit APELDOORX. Huize Welgelegen.

~ ~ Uitg. A. f. Y. Wiering", Apel~oorn.

44. Villa "Welgelegen" in 1902. Tot 1819 woonde admiraal J.H. van Kinsbergen op dit landgoed. Hier werden ook de herdenkingsfeesten 1813-1913 (zie foto's 149-156) gehouden. In 1917 kocht de gemeente het landgoed. Het huis werd gesloopt, de vijver gedernpt, de bornen gekapt en het geheel werd gereedgemaakt voor woningbouw en industrievestiging.

Landgoed Hohenheim,

Apeldoorn.

450 Een ander landgoed aan de Deventerweg is "Hohenheim". Deze villa is in 1846 gebouwd door de heer J.PoGo Moorrees met als opzet hier een landontginning en modelboerderij tot stand te brengen. Zijn neef, opgeleid aan de koninklijke landbouwschool te Hohenheim, noemde dit landgoed daarnaar. In 1925 werd het huis met boerderij en tuin aangekocht door de "Vereniging van Broeders Penitenten" ten behoeve van het liefdesgesticht voor zenuw- en geesteszieken, thans bekend onder de naam "St.-J osephstichting" 0

DORPSTRAAT.

46. Hoek Stationsplein-Dorpstraat. Rechts hotel "De Prins" met als eigenaar J.M. Vaessen. Links een drogisterij en de winkel voor hoeden en petten en herenmode van Mentink met de toepasselijke titel "Au bon Marche" (circa 1930).

DORPST Rio:' T I

HOEK STAT :>NSPLEIN)

APE L D 0 0 R N.

47. Naast hotel "De Prins" de elektrische brood- en banketbakkerij van Z.J. van Kesteren.

48. De rooms-katholieke kerk aan de Dorpstraat-ziide, gebouwd in 1847. Zij werd in 1896 afgebroken om p1aats te maken voor een nieuwe kerk. Naast de kerk staat de eerste pastorie, gebouwd op kosten van pastoor Te Boekhorst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek