Appelscha in grootmoeders tijd

Appelscha in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3461-3
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appelscha in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

7. Dit veenarbeidershuisje, een van de vele die Appelscha in en na de tijd van vervening telde, stond aan de Noordzijde van de Opsterlandse Compagnonsvaart, ter hoogte van de 2e draai te Appelscha-Boven. Het pand - in 1936 afgebroken - stond ten westen van de woning, nu genummerd Vaart N.Z. 135, bewoond door A.T. Mesken. Aan de westzijde van het afgebroken pand liep een zandpad naar de Nieuwe Vaart.

8. Op deze foto van rond de Tweede Wereldoorlog komt de Opsterlandse Compagnonsvaart te Appelscha-Boven, gezien in de richting Smilde, bijzonder fraai tot haar recht. De "dubbele" arbeiderswoning op de Vaart Noordzijde is voor de Tweede Wereldoorlog afgebroken en vervangen door een ander dubbel pand, respectievelijk Vaart N.Z. 124 en 125, bewoond door H. Beijert en A. Hofstra.

9. Deze boerderij aan de Zuidzijde van de Opsterlandse Compagnonsvaart tegenover de Meester Lokstraat werd in 1909 voor veehouder K. Vondeling gebouwd. In. Wijshake, handelaar in paarden, pachtte later dit bedrijf. In 1947 werd veehandelaar H. Hatzmann eigenaar/bewoner, terwijl vanaf 1979 zijn zoon H. Hatzmann eigenaar/bewoner is. Het pand is thans genummerd Vaart Z.Z. 104.

10. Deze boerderij aan de Noordzijde van de Opsterlandse Compagnonsvaart werd laatstelijk bewoond door de veehouder A. Kies. Zij werd in 1959-1960 afgebroken en maakte plaats voor een blokje van vier woningen, nu genumrnerd Vaart N.Z. 117, 118, 119 en 120.

Postkantoor . te Appelscha.

11. Een fraaie opname van het in 1910 voor de heer J. Bijlsma, kantoorhouder van de PTT, op de hoek Zuidzijde van de Opsterlandse Compagnonsvaart/hoek Boslaan gebouwde woonhuis, annex kantoor- en winkelruimte. In het linker gedeelte van de voorzijde van dit pand was het postkantoor gevestigd, terwijl in het rechter gedeelte de verkoop van tabakswaren en kantoorbenodigdheden en dergelijke plaats vond. J. Bijlsma werd als kantoorhouder opgevolgd door J. Alma, terwijlJ. KuikBzn. in 1916kantoorhouderwerd. ZijnzoonH.J. Kuik volgde in 1939 hem op. Met ingang van 1 oktober 1970 werd het postkantoor verplaatst naar het Van Emstplein 1. In het "oude" pand, nu Vaart Zuidzijde 92, is thans de slijterij van J. Gruppen gevestigd. Voor het winkelgedeelte staan, van links naar rechts: Harmina en haar broer Jacob Kuik, winkelmeisje Alma en Herman Kuik. De namen van de overige personen zijn niet achterhaald.

GROETEN urr APPELSCHA

12. Een beeld van de Opsterlandse Compagnonsvaart te Appelscha van rond 1914, ter hoogte van het voormalige Compagnonshotel. Rechts in beeld de tram, die het zand voor de aanleg van de trambaan aanvoerde, met daarachter het kantoor van de PTT. Links op de Noordzijde een woning die voor de afbraak in 1957 door de familie Wieldraaijer werd bewoond. In het op die plaats herbouwde pand Vaart N.Z. 108 woont nu de zoon Jant. Wieldraaijer.

13. Gezien vanaf de Boslaan een fraaie opname van de Achterweg te Appelscha in wintertooi. Deze Achterweg draagt nu de naam:

Oosterse Es. Links onder de bomen is de in 1914 door aannemer B. Tuinbeek (Appelscha) gebouwde woning te zien. Ten tijde van deze opname - omstreeks 1940 - woonde hier T. Poutsma. Dit woonhuis, plaatselijk genummerd Oosterse Es 36, wordt nu door In. Flokstra bewoond.

14. Het laatste gedeelte van de Boslaan te Appelscha, gezien vanaf de Vaart Zuidzijde omstreeks 1930. Bijzonder opvallend zijn de diepe karresporen in de zandweg en het links daarvan gelegen voet- en fietspad. Zowel de Boslaan als de Drentseweg werd in 1933 verhard. Het huisje, destijds bewoond door M. van Buiten, is in de loop der jaren aan de voorzijde weinig veranderd. Het woninkje Drentseweg 16 is thans eigendom van architect M.e. Koning-Purmerend en dient als tweede woning.

15. De gemeenteraad van Ooststellingwerf (1931). De raad telde 15leden van wie vier uit Appelseha. Zittend, van links naar reehts: Fr. Hoks, Haulerwijk; M. van Ernst, Appelseha (CHU); Adam van Weperen; burgemeester E. van Douwen; gemeenteseeretaris R. Oosterwijk; In. de Boer, Haulerwijk; en D. Gorter. Staande, van links naar reehts: R. Pander, Makkinga (Platt. bond); H. Visser; S. Jelsma, Haulerwijk (Platt. bond); M. de Boer, Haulerwijk; H. Hoekstra, Appelscha (AR); J. Zwart Hzn., Appelseha (Platt. bond); A. Kleistra, Oosterwolde; Egb. A. Dijkstra, Haulerwijk; en A. Hoekstra, Appelseha (SDAP). Raadslid Van der Meulen was afwezig.

16. Teneinde de mogelijkheden te onderzoeken om op andere teelten over te schakelen, onder meer de tomatenteelt, werd door de Reservekas te Appelscha omstreeks 1925 aan de Achterweg (nu Oosterse Es) op een perceel ter grootte van plm. 1 ha., grenzend aan de begraafplaats, een proeftuin in exploitatie genomen. Op de foto staan, van links naar reehts: J. Vredeveld, Jb. Zwart Hzn. en C. Joustra, bestuursleden, en L. de Groot, bedrijfsleider. Na liquidatie van dit bedrijf werd omstreeks 1963 de grond aan H. Tjassing verkocht, die in 1979 daarop een bungalow liet bouwen, genummerd Oosterse Es 6.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek