Appelscha in grootmoeders tijd

Appelscha in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3461-3
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appelscha in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

17. De voormalige pastorie van de Doopsgezinde Gemeente te Appelscha aan de Boslaan. Kerk en pastorie werden in 1867 gebouwd, de kerk werd in 1919 alweer afgebroken. De pastorie diende onder meer als woonhuis, christelijk rusthuis .Bos en Duin" en laatstelijk als bar-dancing. Op oudejaarsavond 1985 werd het pand door brand verwoest. Op dit terrein zijn in 1986 inmiddels acht twee-onder-een-kapwoningen gebouwd.

18. Het wandelbos "het Bergje" met vijver aan de Boslaan te Appelscha werd tegen het einde van de vorige eeuw door de Reservekas te Appelscha in de wintermaanden aangelegd. Deze opname zal ongetwijfeld jeugdherinneringen oproepen! Immers, velen leerden er fietsen; ook was het een geliefd speelterrein. De eigenaresse besteedde toen veel zorg aan het onderhoud. Een grotere tegenstelling met de verwaarloosde toestand van nu is nauwelijks denkbaar. De huidige eigenaresse is Staatsbosbeheer. De namen van de op de foto voorkomende personen zijn niet achterhaald.

APPEL,', '1 L

?. (;vwpagnvll:; . LO .... t.:WOllt··

Druk van P.Xicuw~t~d.

Koog a.d. Zuan .

19. Een fraaie opname van het Compagnons-Logement aan de Vaart Zuidzijde bij de aanvang van deze eeuw, gelegen nabij de schutsluis te Appelscha-Boven. Slechts weinigen zullen zich dit beeld herinneren. In 1912 werd dit pand afgebroken om plaats te maken voor het Compagnonshotel, zoals velen dit hebben gekend. Destijds was F. Zwart Hzn. eigenaar/exploitant. Zijn echtgenote (mevrouw A. Zwart-van Weperen) staat met witte schort in de deuropening.

20. Een foto van het "nieuwe" Compagnonshotel, Vaart Zuidzijde 91, dat door de jaren heen zijn uiterlijk nagenoeg heeft behouden. (Zie ook de toelichting bij volgnummer 19.) Bij de toegang tot het cafe staat het echtpaar S. de Vries (kastelein). In november 1984 kwam dit hotelleeg te staan, waarna het begin 1986 werd afgebroken.

Theetuin Conpagnons Hotel 0_

21. Aan de westzijde van het Compagnonshotellag de theetuin. Dit lommerrijke plekje is reeds vele jaren verdwenen. Deze opname dateert van de jaren twintig. Aandacht wordt gevraagd voor de reclame op het fietsenrek, namelijk: A. vld Velde - Handel in rijwielen en Motoren. Deze zaak was destijds gevestigd in het pand Vaart Z.Z. 87, waarin thans de antiekhandel H. Steg zit.

Foto "·:.l.J1 L.P )Ia<iiluizcu.

Oosterwcldo

22. Een fraaie opname van hotel .Diligentia'' aan de Vaart Zuidzijde, nabij de schutsluis te Appelscha-Boven, omstreeks de eeuwwisseling. De eigenaars, de gebroeders F. en O. van den Bosch, exploiteerden dit hotel. Het linker gedeelte diende voor de stalling van de paarden en de voertuigen. Het rechter gedeelte deed als woonruimte dienst, terwijl het middengedeelte de bedrijfsruimte was, bestaande uit cafe met grote zaal. In 1915 werd dit gedeelte afgebroken. Op die plaats werd een woonhuis gebouwd voor F. van den Bosch. Eigenaarlbewoner is thans A. Feenstra, terwijl het pand genummerd is Vaart Z.Z. 88. Het vroegere woongedeelte is reeds jaren woonhuis met winkel. Thans is daar gevestigd de antiekhandel .Diligentia" van H. Steg, Vaart Z.Z. 87.

E;roelen ui J{pp~tscha

23. Vanaf de schutsluis, nabij het voonnalige Compagnonshotel te Appelscha-Boven, een gezicht op de Opsterlandse Compagnonsvaart in de richting Stokersverlaat, zoals het beeld rand 1915 was. De nu verdwenen boombeplanting aan weerszijden van de vaart valt bijzonder in het oog. Links op de foto de woning van F. van den Bosch (thans Vaart Z.Z. 88) en daarnaast de rijwiel- en motorenhandel van A. van der Velde (thans Vaart Z.Z.87).

24. Omstreeks 1920 is deze opname van de Vaart Zuidzijde, nabij de schutsluis te Appelscha-Boven, genomen. Het beeld wijkt wei sterk afvan de huidige situatie! Van links naar rechts: de woning van F. van den Bosch (nu A. Feenstra, Vaart Z.Z. 88); het woon-winkelpand van A. van der Velde (nu H. Steg, Vaart Z.Z. 87); de boerderij van M. Boukema (afgebroken); "Augustinus-State", H.J. Boukema (nu J.R. Leemberg, Vaart Z.Z. 80); van weduwe A. Zwart-van den Bosch (nu Tj. de Jong, Vaart Z.Z. 79); boerderij van J. Zwart Hzn. (afgebroken).

25. In 1859 werd het Bergfeestin de Duinen te Appelscha voor de eerste maal georganiseerd. Ditfeest is op de 2e tekening uit de vorige eeuw afgebeeld. De tekst van de advertentie van de aankondiging van dit feest is hierna opgenomen. Bergfeest in de duinen te Appelscha. Op verzoek van eenige liefhebbers gedenkt de logementhouder Freerk van den Bosch te Appelscha, na bekomene toestemming van het Edel Achtbaar Bestuur der Gemeente Ooststellingwerf op donderdag, 14 juli 1859 onder afwisseling van VELD M UZ1EK uit te voeren door het Muziekkorps van Assen en ZANG uit te voeren door het ZANGGEZELSCHAP van Appeischa te houden de navolgende volksvermakelijkheden: 's namiddags 3 uur Mastklimmerij; 's namiddags 5 uur Zaklooperij; 's avonds 7 uur Talhoutlooperij. (De directeur van de zang was H.H. Zwart te Appelscha.) In 1863 en in de volgende jaren werden er ook harddraverijen met paarden gehouden, waarvoor de harddraversbaan - met leem verhard - werd aangelegd. De naam harddraversbaan in de duinen blijft de herinnering aan de Bergfeesten levend houden.

Appelscha ? Langs de vaart

26. In de schutsluis, nabij het voormalige CompagnonshoteI, Vaart Z.Z. 91, liggen enige schepen te wachten om geschut te worden. Daarachter op de Vaart Noordzijde is dominerend de villa die destijds werd bewoond door mevrouw W. Reinders-Stoker. De rechterzijde wordt thans door de eigenaresse mevrouw L. de Jong bewoond (Vaart N. Z. 103), terwijI de linkerzijde is verhuurd aan S. Veen (Vaart N .Z. 102). Van rechts naarlinks staan twee huizen, die door nieuwe zijn vervangen. Toen achtereenvolgens bewoond door: J. Mulder, winkelier (thans J. Blomsma, Vaart N.Z. 101); enB. van Hagen, kapper/schoenmaker (thans B. Zwart, Vaart N.Z. 1(0). Verder zijn afgebeeld van rechts naar links de panden van winkelier P. Eleveld (thans weduwe J. Zeilstra, Vaart N.Z. 99); G. Koopmans (thans H. v.d. Berg, Vaart N.Z. 98); en K. Jongsma (thans weduwe F. Hoeksma-de Jong, Vaart N.Z. 97). Deze opname dateert van het einde van de jaren twintig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek