Appelscha in grootmoeders tijd

Appelscha in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3461-3
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appelscha in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

de Vaart

Jj:ppelscha

27. Door jonkheer A. Lyclama a Nijeholt werd in 1848 opdracht gegeven voor de bouw van .Augustinus-State" aan de Vaart Zuidzijde te Appelscha. Deze foto dateert van omstreeks 1900. Door de ligging van dit pand tegenover de Eerste Wijk konden de met turf geladen schepen die het veengebied verlieten, op eenvoudige wijze worden gecontroleerd. Van het zeer mime erf met tuin en van de prachtige boompartijen, die het geheel een voomaam aanzien gaven, is in de loop der jaren zeer veel verloren gegaan. Op de Vaart Noordzijde H. van Riezen op zijn hondekar. De namen van de meisjes in de roeiboot in de Opsterlandse Compagnonsvaart zijn met achterhaald.

28. Met verwijzing naar de toelichting bij nummer 27 wordt vermeld dat "Augustinus-State" in 1912 door de eigenaar/bewoner H.J. Boukema werd verbouwd. Daarna bewoonden achtereenvolgens dit pand: S. van der Meulen, S. Mulder en J.R. Leemberg. Laatstgenoemde kocht in 1976 "Augustinus-State" van S. Mulder en vestigde in dit pand, Vaart Z.Z. 80, een pensionbedrijf. Na 1912 heeft "Augustinus-State" uiterlijk nagenoeg geen wijzigingen ondergaan.

29. Een opname van de overlaadplaats van melk, nabij de Eerste Wijk te Appelscha Vaart Noordzijde , ongeveer tegenover de woning Vaart Z.Z. 79, waarin de rijwiel- en bromfietsenhandel van Tj. de Jong nu gevestigd is (1926-1927). Bij de afsluiting van de Eerste Wijk verviel uiteraard deze overlaadplaats. Op de foto staan, van links naar rechts: Melis van der Duin, chauffeur te Oosterwolde; Hidde Sikkes, opgooier te Oosterwolde; en Jan van der Duin, die het melkvervoer verzorgde, nu Smidslaan 14 te Appelscha. Het melkvervoer werd jaarlijks - van mei tot mei - bij inschrijving verpacht. De melk werd 's winters eenmaal en's zomers tweemaal per dag opgehaald. De route was als volgt: Eerste Wijk - Verbindingswijk - 8e Wijk - Nieuwe Vaart - Eerste Wijk. Niet aan deze route gelegen bedrijven brachten de melk per kruiwagen of wagen naar de betreffende ophaalplaats. De melkboot was eigendom van de cooperatieve zuivelfabriek Oosterwolde & Omstreken te Oosterwolde.

30. De hervormde kerk te Appelscha aan de Vaart Zuidzijde nr. 74. De eerste steen voor deze kerk werd gelegd op 5 juli 1869 door mr. P.A. Bergsma, burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf. Het orgel voor deze kerk werd destijds door de vervener A. W. van der Sluis te Appelscha geschonken. Links op de foto zien we een gedeelte van de slagerij van S. Hoeksma, later P. Hoeksma (zoon), terwijl nu W. Prins in <lit pand Vaart Z.Z. 75 woont. Rechts op de foto het inmiddels afgebroken woon- en winkelpand annex slijterij van A.J. de Groot. In het nieuwe pand, Vaart Z.Z. 73, is nu de bloemenboetiek "De Schans" gevestigd.

31. Een zeldzame kaart van de westzijde van de hervormde kerk te Appelscha, Vaart Zuidzijde 74. Rond deze kerk is in de loop der jaren heel wat veranderd. Zie ook de toelichting bij foto nummer 30.

GROETE'. 'iT APPELSCHA

32. Een fraai dorpsgezicht van Appelscha omstreeks 1920. De Opsterlandse Compagnonsvaart met aan weerszijden bebouwing. Op de zuidzijde ligt de tramlijn. Op de voorgrond rechts het woon- en winkelpand van de weduwe F. de Groot-Baas (galanterieen), nu enkel woonhuis, Vaart Z.Z. 72, waarvan L. Smit de eigenaar is. Van de wegzijde van links naar rechts staan haar dochters: Gepke en Berbertje de Groot, terwijl zij zelf tegen de muur staat (donker gekleed met witte muts). De overige namen van de afgebeelde personen zijn niet achterhaald.

~r.oet uit J:!ppelscha

33. Deze opname geeft een fraai beeld van Appelscha rond de eeuwwisseling, vanaf de Noordzijde op de Vaart Zuidzijde, ter hoogte van het woonhuis van het hoofd van de openbare school. De school is hier niet te zien; zij bevindt zich achter de woning. Op deze plaats is thans de Mikromarkt (A. Betten)- Vaart Z.Z. 66-gevestigd. De aan het schoolplein grenzende woning werd bewoond door de gezusters Imme en Ie de Kleine (snoepwinkel). In de aangrenzende boerderij woonde H.H. Zwart, thans genummerd Vaart Z.Z. 70 (weduwe A. SmitHaasjes) en Z.Z. 71 (L. Smit). Vervolgens het kruideniersbedrijf annex slijterij van J. de Groot. Dit pand is vervangen door Vaart Z.Z. 73 (nu bloemenboetiek "De Schans"). Van de hervormde kerk is aileen de torenspits te zien. De fraaie boompartijen die het dorp sierden, zijn grotendeels verdwenen.

34. Rond veertigjaren later ongeveer dezelfde opname. Duidelijk valt op dat in de loop der jaren vele veranderingen hebben plaats gevonden. De woning van het hoofd van de openbare school is verbouwd. Gebouwd werden het woon-winkelpand van de weduwe F. de Groot-Baas (galanterieen), nu Vaart Z.Z. 72; idem S. Hoeksma (slagerij), nu Vaart Z.Z. 75; idem A. de Boer (manufacturen), nu Vaart Z.Z. 81. Zie eveneens de toelichting bij foto nummer 33.

Appelscha (jeref Kerk met Pcsrorrc

35. Uit de jaren twintig stamt deze foto van de gereformeerde kerk metpastorie aan de Vaart Zuidzijde te Appelscha. De eerste steen voor deze kerk werd in 1841 gelegd door de eerste eigen predikant, dominee J.L. Tiesinga. De kerk onderging in 1856 een verbouwing, waarbij zij aanzienlijk werd vergroot. De huidige gereformeerde kerk en pastorie staan aan de Van Emstweg 3. De oude kerk is tot kaaspakhuis met verkoopruimte verbouwd, Vaart Z.Z. 61, terwijl de pastorie na verbouwing dient tot woonhuis voor de eigenaar H. Eisenga Rzn., VaartZ.Z.62.

DORPSTRAA T APPELSCHA

36. Een beeld van de Vaart Zuidzijde te Appelscha omstreeks 1920, ter hoogte van de naast elkaar gelegen hervormde en gereformeerde pastorieen, Links op de foto de boerderij van A. Reitsma. Het woongedeelte, Vaart Z.Z. 65, is nu in wooneenheden gesplitst, die verhuurd worden. De woning van de weduwe G. Donker-de Groot is vervangen door een bungalow, Vaart Z.Z. 64, bewoond door de eigenaar H. Heeroma. Naar rechts gaande de hervormde pastorie, die onder een bladerkroon schuil gaat. Hieraan grenzend de gereformeerde pastorie en kerk, thans respectievelijk woonhuis en pakhuis met verkoopruimte, Vaart Z.Z. 62 en 61. Ten slotte de manufacturenzaak van G. Eimers, waarin thans het installatiebedrijf van A. Boelen, Vaart Z.Z. 60, gevestigd is. Zie ook de toelichting bij foto nummer 35.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek