Appelscha in grootmoeders tijd

Appelscha in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3461-3
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appelscha in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Groeten QIt .A:P-~E1SCHA

:,

"

37. Het dorp Appelscha rond 1920 aan weerszijden van de Opsterlandse Compagnonsvaart, ter hoogte van het woonhuis met praktijkruimte van de fysiotherapeuten de gezusters S. en D. van der Kooi, nu Vaart Z.Z. 56. De schepen in de vaart waren tot de jaren dertig voor het vervoer van turf en ander goederenvervoer bestemd. Deze waterweg wordt nu nagenoeg uitsluitend voor de recreatie gebruikt. Van links naar rechts op de Zuidzijde (links) staan: een oude woning, later vervangen door de woning Vaart Z.Z. 57, bewoond door J. Zandbergen; het woon- en winkelpand van J. Geertsma, nu Vaart Z.Z. 56, bewoond door de dames S. en D. van der Kooi; het woonhuis annex smederij van Tj. van der Duin, vervangen door nieuwbouw, genummerd Vaart Z.Z. 55, bewoond door A. de Boer; het woonhuis met timmermanswerkplaats van de' gebroeders H. en A. Hoekstra, nu Vaart Z.Z. 54, waar is gevestigd P. Jasper B.V.; het woon- en winkelpand van H. de Vries, nu woonhuis Vaart Z.Z. 53, bewoond door mevrouw E. de Vries Hd.; ten slotte de boerderij van Y. Reitsma, nu Vaart Z.Z. 521a, waarin is gevestigd de radio- en t. v. -zaak van S. Oldersma. Rechts - N oordzijde - eerste huis vooraan het woonhuis met werkplaats van timmerman G. Koopmans, nu Vaart N.Z. 63, bewoond door W. Jongedijk, stoffeerder meubelen; vervolgens aangrenzend een dubbele kamer, waar nu het autobedrijf Bastiaan & De Boer gevestigd is, genummerd Vaart N.Z. 62. De op hun knieen zittende twee grootste meisjes zijn kinderen van Tjalling van der Duin, evenals Folkert - met pet - aan de waterzijde.

Foto "an L.]',)[i-"dhuizf·ll Oos terwo lde.

38. Het dorp Appelscha rond de eeuwwisseling door de Opsterlandse Compagnonsvaart gescheiden in een Noord- en Zuidzijde, gezien in de richting Damsluis, ter hoogte van het huidige pand Vaart Z.Z. 49, waarin Mulder's Wooncentrum gevestigd is. Van rechts naar links op de Zuidzijde (rechts op de foto) zien wij ten dele een eenvoudige woning, waarin onder anderen onderwijzer Dokter gewoond heeft. Daamaast de fouragehandel van Hans Gorter, thans Vaart Z.Z. 49 (Mulder's Wooncentrum). In het aangrenzende woonhuis met snoepwinkel woonde G. Dongstra, thans Vaart Z.Z. 50, bewoond door A. Waterlander, natuurgenezer. Vervolgens de boerderij van Y. Reitsma, nu Vaart Z.Z. 52fa, bewoond door S. Oldersma, radio- t.v. Verder het woon- en winkelpand (manufacturen) van H. de Vries, nu Vaart Z.Z. 53, bewoond door mevrouw E. de Vries Hd. (enkel woning). Ten slotte het woonhuis met timmermanswerkplaats van de gebroeders H. en A. Hoekstra, nu Vaart Z.Z. 54, waarin gevestigd het Bouw- en AannemersbedrijfP. Jasper B.V. Links vooraan op de foto - Noordzijde - is het oude pand door een bungalow, Vaart N .Z. 56, vervangen. Verder valt de onverharde Noordzijde op.

39. Hoewel deze opname van de jaren veertig dateert heeft de Vaart Noordzijde, nabij de draaibrug, nu een totaal ander aanzien. Geheellinks het ongewijzigde beeld van de boerderij, bij de aanvang van deze eeuw bewoond door de eigenaar A. Reinders. In de jaren dertig nam P. Mulder te Appelscha het bedrijf over en verpachtte dit aan Alb. Pruntel. In. Kies kocht de boerderij van In. Mulder Pzn. alhier en exploiteerde - na verbouwing - hier een pannekoekboerderij "De Lindehoeve", Vaart N.Z. 53. Zijn zoon A. Kies zet dit bedrijf thans voort. De woningrechts van de boerderij is inmiddels door een bungalow, Vaart N.Z. 56, vervangen. In de aangrenzende woning en gebouw waren deze eeuw achtereenvolgens gevestigd: de exportslagerij van de gebroeders M.J. en M. (Merk) Hof; slagerij In. Aldershof; kapperszaak E. Nip; galanterieen J. Mulder; schoenmakerij L. van Veen; schoenmakerij met verkoopruimte Johs. de Jong; ten slotte Johs. Leertouwer die, na afbraak van de bestaande gebouwen, op deze plaats een woonhuis met cafetaria bouwde, Vaart N .Z. 57 en 58.

40. De hier afgebeelde villa werd in 1912 gebouwd voor mevrouw J.A. Reinders-de Boer, thans genummerd Vaart N.Z. 52 en bewoond door J. van Zanden en anderen. Omstreeks 1925 woonde hier In. Zwart Kzn. Rechts van de vrijstaande woning stond een gebouw waarin zijn maalderij "De Vlijt" was gevestigd. Tegen het einde van de jaren twintig werd deze maalderij door brand verwoest. De huidige lintbebouwing, links van deze riante woning, ontbrak nog geheel. De villa werd door J. G. Koopmans gebouwd voor f 3144 ,-, terwijl P. J ongschaap (beiden wonend in Appelscha) het schilderwerk voor f 220,- voor zijn rekening nam.

41. In de flauwe bocht van de Opsterlandse Compagnonsvaart, ter hoogte van de toen nog niet aangelegde Van Ernstweg, een fraai gezicht op het dorp Appelscha in de richting Damsluis. Rechts vooraan op de foto het weiland dat 's winters als ijsbaan dienst deed en nog doet, met dien verstande dat de aan de weg grenzende strook in de loop der jaren is bebouwd. Het Fiat Autobedrijf "De Friese Grens", Vaart Z.Z. 36, is gebouwd op deze strook weiland. Het aangrenzende huis met praktijkruimte werd gebouwd door de eerste arts van Appelscha, dokter W. Looijenga. Huisarts C. Bakker woont hier nu en heeft daar zijn huisartsenpraktijk. (Vaart Z.Z. 37.) In de aangrenzende woning, Vaart Z.Z. 38, woont S. Jongbloed. Daamaast waren de tuin en woonhuis met smederij van de gebroeders In. en H. Lenstra. Ongeveer op deze plaats woont in een nieuw pand, Vaart Z.Z. 40, F. Lenstra.

42. Wederom een opname in de flauwe bocht van de Opsterlandse Compagnonsvaart, ter hoogte van de toen nog Diet aangelegde Van Emstweg, maar nu in de tegenovergestelde richting. Op de Zuidzijde links de woning van dokter W. Looijenga, terwijl tot aan de christelijke school iedere bebouwing nog ontbreekt. Deze foto uit 1930 geeft een beeld van het dorp Appelscha in de richting Stokersverlaat. (Zie toelichting bij foto 41.)

Appelscha Longs de Vccrt

43. In 1911 werd de tweeklassige (later uitgebreid tot vierklassige) school voor christelijk lager onderwijs met een woning voor het hoofd van de school aan de Vaart Zuidzijde te Appelscha gebouwd. Inmiddels werd dit jaar het 75-jarig bestaan der school herdacht. Op deze opname van omstreeks 1940 gaat de school achter de bomen schuil, de woning is evenwel goed te zien. Dit schoolgebouw werd in 1979 afgebroken en op een andere plaats - Steegde 29 - verrees een nieuwe school, "De Mandebrink". Naast de hoofdenwoning werd omstreeks 1912 een woning gebouwd, waarin de manufacturenzaak van R. Tiegelaar gevestigd was. Dit pand is nu woonhuis, Vaart Z.Z. 29. Ret woonhuis van de aangrenzende boerderij van A. Jongsma is ook te zien. J. Jongsmazoon-woontnuinditpand, VaartZ.Z. 27.

-, ,

44. De beurtschipper M. DoeklZandbergen heeft de schutsluis bij het Stokersverlaat achter zich en vaart nu in de richting Appelscha-Boven. Zij ondcrhielden een geregelde dienst op Assen en Leeuwarden. Aan de overzijde van de vaart -Zuidzijde - staan van rechts naar links de woningen van: In. Seidel, In. van Weperen, J.H. Aldershof en de dames G. en A. van den Bosch.

De coo perxtiei:e rurcel i abric]: De Landman ie .4ppe:sciJ<A

45, Omstreeks 1910 had ook Appelscha een zuivelfabriek, de cooperatieve zuivelfabriek "De Landman", Zij was gevestigd in het huidige pand Vaart N,Z, 23, thans bewoond door P, Mulder, meelhandelaar, die het pand inwendig verbouwde en de kap omhoog bracht. De zuivelfabriek heeft een kort bestaan gehad en diende daama vele gezinnen tot huisvesting.

Appelscba Longs de Vcorr

46. De schutsluis bij het Stokersverlaat te Appelscha omstreeks 1930. Op de voorgrond Zuidzijde de sluiswachterswoning, destijds bewoond door sluiswachter J. Schurer, thans Industrieweg 2. Daarnaast de boerderij van H.J. Gorter, nu bewoond door Johs. J. van Zanden, Industrieweg 3. In de verte rijdt de tram richting Oosterwolde, terwijl een schip met gehesen zeil Appelscha nadert. Rechts vooraan op de Noordzijde het woonhuis met malerij van P. Mulder, nu R. Mulder, Vaart N.Z. 14.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek