Appelscha in grootmoeders tijd

Appelscha in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3461-3
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appelscha in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Stokersverlaat, Appelscha.

47. Deze opname van het cafe Zwart aan het Stokersverlaat te Appelscha dateert van het begin van de jaren twintig. Dit cafe annex boerderij werd tot 1986 geexploiteerd door de eigenaar K. Zwart. Na zijn overlijden zette zijn weduwe het bedrijf voort. Bijzondere aandacht verdient de draaibrug over de Opsterlandse Compagnonsvaart. Een wagen geladen met koren, getrokken door twee paarden, nadert de brug, een beeld dat eveneens tot het verleden behoort. Op de draaibrug staat mejuffrouw J. Kootstra, later gehuwd met L. Dongstra te Appelscha.

48. Met verwijzing naar de toelichting bij de vorige opname nog een foto van cafe Zwart aan het Stokersverlaat te Appelscha. J. Zwart Kzn. nam bij de aanvang van de jaren twintig het bedrijf van zijn moeder over. Aan weerszijden werd toen een serre aangebouwd. In 1924 ging het cafebedrijf over in handen van W.F. Hulst.

49. Het hotel-cafe-restaurant van de heer W.F. Hulst te Appelscha, nabij het Stokersverlaat. Na zijn overlijden in 1950 zette zijn zoon Harm het bedrijf voort, nu Vaart Z.Z. 9. De benzinepomp op de hoek Vaart Z.Z./Bruggelaan is er niet meer, terwijl de tramrails eveneens zijn opgebroken.

50. De aanleg van de Bruggelaan vond in 1912 plaats. Aannemer was Buurke uit Zuidbroek, terwijl G. Mulder Johsz. (Appelscha) als ploegbaas optrad. Op de bovenste foto staat een houten loods met daarvoor een 10comotief, terwijl op de onderste foto de "sterke mannen van Buurke" staan. De namen van de personen op de foto's zijn niet achterhaald. Op de bovenste foto onder de bomen de boerderij van J .H. Gorter, nu J.J. van Zanden,Industrieweg 3.

51. Rond de jaren twintigwerd achter Duinen-Zathe door een club jongeren, hoofdzakelijk uit de Boerestreek, gevoetbald onder de naam VEMO (Vlug En Met Overleg). Daarna werd achter cafe ZwartJHulst, nabij het Stokersverlaat, in clubverband aan de competitie deelgenomen onder de naam A.O.C. (Appelscha-Oosterwolde-Competitie). Op de foto van rechts naarlinks het elftal A. O. C. I: J aap Luiting, scheidsrechter, Oosterwolde; Gerke Mulder, Appelscha; Bart Mulder, Oosterwolde; Eelze Noorman, Oosterwolde; een onbekende; Anton Prakken, Oosterwolde; twee onbekenden; Anne Mulder, Oosterwolde; een onbekende; J aap van Weperen, Appelscha; Andries Luiting, Oosterwolde. Deze foto is omstreeks 1922-1924 genomen.

52. Deze boerderij werd in 1927 gebouwd door aannemer Tj. Keuning te Duurswoude voor de heer Geerlings, op grond die van de gebroeders F. en O. van den Bosch was aangekocht. Na zijn overlijden kocht het echtpaar R. Haaisma-Huizinga dit veehoudersbedrijf. In de zomermaanden was er tevens gelegenheid tot kamperen. In 1954 werd de gemeente Ooststellingwerf eigenaresse. In dit pand - Bruggelaan 37 - is nu "Haramble" gevestigd, een stichting voor sociaal en cultureel werk.

Appeischa. Rijwielpad bij Duinen-Zame.

53. Een fraaie opname van het binnenpaadje, waarbij ter hoogte van .Haramble", Bruggelaan 37, cafe DuinenZathe langs een kortere weg wordt bereikt. In dit verband wordt ook verwezen naar de houten handwijzer met het opschrift .Dutnen-Zathe''. Op het land - rechts - voor zover aan de Bruggelaan grenzend, zijn in 1985 vijf blokjes van twee woningen gebouwd.

54. Appelscha was in de jaren twintig en dertig reeds bekend als een ideaal vakantieoord, vandaar de welluidende naam: Klein Zwitserland. Ret dorp telde diverse pensions, waaronder dit pension .Boschlust", gelegen op de hoek BruggelaanIBoerestreek. In de jaren twintig werd dit pand voor rekening van A. Bos, postbode, gebouwd. P. van Praag nam het omstreeks 1943 over. In de jaren vijftigwas het bedrijfinhanden vanD. Pool, die hierin uitsluitend het cafebedrijf uitoefende. Na de verwoestende brand in 1974 is dit bedrijfspand ingrijpend gewijzigd. Thans is hierin het restaurant Steneker, Boerestreek 1, gevestigd.

Cafe Duinen Zathe bij ingang Duinen te AppeIscha.

55. Niet algemeen bekend is dat cafe Duinen-Zathe, gelegen aan de ingang van de duinen te Appelscha, oorspronkelijk een boerderij was. De laatste pachter was M. Bult. Na het overlijden van de eigenaarwerd tot openbare verkoop overgegaan en werd notaris Veenhoven te Smilde eigenaar, die het als cafe verpachtte. Omstreeks 1912 werd J. Seidel te Appelscha eigenaar. Het thee- en koffiehuis heeft zich tot een alom bekend vermaakcentrum ontwikkeld. Duinen-Zathe, Boerestreek 9, is nu eigendom van P. Jasper BV - Appelscha. Exploitant van het cafe is J .H. van Vilsteren.

J:->q~Y1q duinen Appebche

56. Nog een fraaie opname van cafe Duinen-Zathe te Appelscha omstreeks 1925. De landelijke en rustige omgeving van dit cafe, gelegen aan de ingang der duinen te Appelscha, komt hier wei bijzonder tot zijn recht. (Zie ook de toelichting bij foto 55.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek