Appelscha in oude ansichten deel 1

Appelscha in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.H. Zwart
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3528-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appelscha in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

De interesse voor het verleden, voor het leven van vroeger, is de laatste jaren sterk toegenomen. Tegen deze achtergrond is het dan ook verklaarbaar dat vele uitgaven en publikaties over lokale en regionale historische onderwerpen verschijnen. Ret wekt dan ook geen verwondering dat de belangsteiling voor foto's en prentbriefkaarten uit de tijd van onze jeugd of uit die van onze ouders en grootouders eveneens bijzonder groot is! Daarom is het verheugend dat in de serie "in oude ansichten" ook ons mooie dorp Appelscha verschijnt.

Bij het aandachtig bekijken van de ansichten en de foto's valt het op dat er in de loop der jaren veel is veranderd. Dit geldt zowe1 voor de zuidzijde als voor de noordzijde van de Vaart.

Appelscha is in de laatste vijftig jaar sterk veranderd, hoewel wij ons ge1ukkig kunnen prijzen dat een aantal huizen, dat op de prentbriefkaarten van zo'n zestig jaar geleden voorkwam, er nu nog is.

Appelscha dankt haar ontstaan aan de veenderij. Deze is nu bijna beeindigd. Ret aantal kleine kruidenierswinke1tjes was groot, evenals het aantal cafes. Door de verplichte "winkelnering" was de veenarbeider genoodzaakt zijn waren te betrekken van zijn werkgever-veenbaas. De herberg was dikwij1s annex winkel! Uiteraard behoort deze toestand - gelukkig - tot het ver1eden.

De meeste van de afgebeelde foto's en ansichten zijn

uit de tijd tussen ongeveer 1900 en 1920. Enkele zijn evenwe1 jonger, maar aile zijn van v66r 1930. Uit de periode v66r 1900 zijn helaas te weinig afbeeldingen bewaard gebleven. Van verschillende afgebeelde huizen zijn de vroegere bewoners vermeld, uiteraard zonder de bedoeling hierin voiledig te zijn. Menig oud-inwoner van Appelscha zal zich de namen nog wel herinneren en er ongetwijfeld meer kunnen noemen.

Om u een indruk te geven van de groei van Appelscha in het tijdvak waarover dit boekje ongeveer handelt, kan ik u vermelden dat Appelscha 2268 inwoners telde op 1 januari 1901. Op 1 januari 1975 was het inwonertal gestegen tot 3547. Rond de eeuwwisseling waren de hoofdbronnen van bestaan landbouw en veeteelt, evenals thans nog het geval is. Daarnaast vormt de recreatie voor vel en een bron van inkomsten.

Vervolgens maken wij aan de hand van de opgenomen kaarten en foto's een rondwandeling door het dorp Appelscha met omgeving. De tocht vangt aan bij de Fries-Drentse grens en eindigt in Oud-Appelscha. Ten slotte ben ik veel dank verschuldigd aan de zeer ve1en die mij de ontbrekende gegevens voor het samensteilen van dit boekwerkje verschaften.

WoudenbergjOosterwo1de, mei 1975

R.R. Zwart

1. Deze foto geeft een beeld van de Damsluis omstreeks 1910. Zij is gelegen op de grens van de provincies Friesland en Drenthe. Het beeld is vanaf de Friese zijde genomen. Sluiswachter Albert van der Woude staat links op de prent, terwijl enige schippers op de wal staan te wachten op het schutten van hun schip. Op de achtergrond, rechts, staat de boerderij van de familie KL Wieldraaijer, terwijl over de brug de Witte Wijk eveneens zichtbaar is.

.? ~ .;0

..... ; ..?. ,,'

F OTO L. MAOHUIZEN.

dlppe[scha.

BOEKHANOEL J. H. POPPIN.$.

2. Appelscha Vaart Zuidzijde en Noordzijde rand 1900. Links staat het woonhuis van K. Herder. In de Compagnonsvaart varen enige schepen en op de achtergrond is de brug bij het CompagnonshoteI zichtbaar. Ook dit gedeelte van AppeIscha is nagenoeg onherkenbaar veranderd.

Postkantoor, APPELSCHA..

3. In 1910 werd het links afgebeelde woonhuis met kantoor- en winkelruimte gebouwd door de heer J. Kuik, kantoorhouder van de p.t.t. Aan de voorkant, links, was het kantoar van de p.t.t. gevestigd, terwijl de rechter voorzijde was bestemd voor de verkoop van tabaksartikelen, enzovoort. Tot 1 oktober 1970 was het p.t.t.-kantoar in dit pand gevestigd, waarna het naar de Van Emstweg werd verplaatst. H(erman) Kuik volgde zijn vader als kantoorhouder op, Hij ging onlangs met pensioen.

jlppelscha wijlten

4. Een duidelijke prent van de tweede wijk, ook weI Stokerswijkje genoemd, omstreeks 1920. Inmiddels is deze vaart gedicht, maar het verlengde van de tweede wijk is er nog weI. Links op de prent zitten Jacob B. Kuik en zijn zusje Hendrika in de walkant. Links op de foto, echter niet zichtbaar, stond tegenover de brug de boerderij die werd bewoond door de familie S. Brands, terwijl rechts op de foto later door Br. Bruinsma een woonhuis werd gebouwd, dat thans wordt bewoond door weduwe H. de Vries.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek