Appingedam in oude ansichten deel 1

Appingedam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Zwinderman
Gemeente
:   Appingedam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3531-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appingedam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bolwerk APPINGED.Ul

Hier zien we het Bolwerk vanaf de andere zijde. Achterin de straat is opnieuw het uithangbord van Kubbe te zien en op de voorgrond zien we rechts cafe Vos.

33

c

34

Op deze kaart uit 1904 zien we het bruggetje over het Kattendiep (gedempt) nabij de Koningstraat, Het aanzien van dit straatgedeelte was toen heel wat plezieriger dan thans.

Darnsterdiep, Vestkant.

Voor hotel "Panman", vroeger "De Witte Zwaan" geheten legde de snik aan. Er werd elke dag naar Groningen gevaren en er werden zowel personen als vracht vervoerd. Leertouwer was de schipper, In het huis naast het hotel was de opslagplaats voar de vrachtgoederen. Op de achtergrond de Flintenbrug.

35

36

Een foto van het Gouden Pand waar zich het Blaupot-feest afspeelde. In het midden zien we de winkel in koloniale- en verfwaren van de heer M. Polman. Onder het huis was een grote kelder, waarin een bottelarij was ondergebracht. Links was de horlogewinkel van Koos Sietzes. Rechts was de winkel van J. van Langen en daarnaast die van B. Crone en in het vooruitspringende huis woonde schoenmaker Van der Wal. Naast hem woonde de Joodse farnilie De Vries die in textiel handelde.

Het Blaupot-feest is in volle gang en de aardbeien worden juist aangedragen. Op de foto zien we van links naar rechts: K. Harrnanni, J. Houwing, A. Hoff, mevrouw M. ter VeerHut, J. ter Veer, mevrouw B. de Vries-Wetschrijver, B. de Vries, mevrouw M. G. Fedderna-Stagge, Esther de Vries, mevrouw W. Polrnan-Wildeman, mevrouw M. Sietzes-Ruben, J. Zijl, M. de Vries, J. Sietzes, G. A. Feddema en J. J. Polman.

37

Gouden Pando .A.PPIXGED.UI

38

Nogmaals het Gouden Pando De weduwe van M. Polman heeft de zaak gernoderniseerd en oak andere huizen zijn gewijzigd. Op de straathoek zien we een paaJ die kermelijk in gebruik was bij de telefoondienst, In die dagen was het nog mogelijk op straat te spelen of te keuvelen.

Gouden Pando APPINGEDAM,

Het Gouden Pand, ditmaaJ gezien in noordelijke richting, Het is een mooi gaaf straatbeeld uit het begin van deze eeuw. Op de hoek zien we de zaak van P. Smith Tzn. die oak aan de andere kant een winkel had. Verder in de straat onderscheiden we het huis van H. Huizinga.

39

Koninginnefeest Appingedam.

t:!tJ;a'" "an D. Krol, boek- ell papierbaudel. I>ijkstraat.

Hoe druk het kon zijn op het Gouden Pand bewijst wel deze kaart waarop een Koninginnefeest staat afgebeeld.

In de Koningstraat stond een gebouw waar Damsters bij voorkeur niet wilden vertoeven. Op de foto zien we het interieur van de vrouwengevangenis omstreeks 1925.

41

Koningstraat. APPIXGEDA~1.

:---

42

Aan de rechterkant zien we het exterieur van deze gevangenis. De vrouw met de kinderwagen staat er peinzend naar te kijken ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek