Appingedam in oude ansichten deel 1

Appingedam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Zwinderman
Gemeente
:   Appingedam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3531-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appingedam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Deze foto uit 1925 toont de directie en het personeel van de stadsgasfabriek. Als derde, vierde en vijfde zien we respectievelijk de oude stokers Bolt, Leyenhorst en Schansema.

73

74

De houtzaagrnolen aan het Damsterdiep waar thans de N. Y. Appingedammer Bronsrnotorenfabriek is gevestigd.

APPINGEDAM

8ronsmotorentabriek

De eerste aanzet van de N. V. Appingedarnrner Bronsrnotorenfabriek in j 907.

75

Appingedam Snoocartonfabnek

76

Zoals op deze foto te zien is, beschikte de strocartonfabriek rond de eeuwwisseling nog niet over die ruimten die thans onderdak verschaffen aan de Karton- en Papierfabriek "De Eendracht".

Appingedam bezat oudtijds vee I rnolens: iets wat het aanzien van de stad zeer verfraaide, Op een na zijn deze molens thans aile verdwenen. Op deze kaart uit 1902 zien we twee van deze voormalige molens.

I

.

/

77

78

Een beeld van een schoolfeest onder aanvoering van Meester Knoppien. Op de foto is o.a, oak te zien de heer Doornbos.

Een concert van het Damster Harmonie Orkest, dat thans het predikaat "stedelijk" voert. Het orkest stand onder leiding van meester Knoppien. Op de foto komen ondermeer voor:

Kees ten Broek, T. Wiersurn, J. Luursema, A. Punt, A. Hansen, Joke Blanc, J. van Houten, Jan Heerema en Scheltens.

79

80

Een del' eerste dorsrnachines, vervaardigd door de N. V. Machinefabriek Tel' Borg en Mensinga. Op de foto staan: J. Heerema Sr., J. Heerema Jr., P. Heererna, L. Heererna, G. Heerema, J. Schaaphok , M. Lindeman en J. van Dijken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek