Appingedam in oude ansichten deel 2

Appingedam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.J. Kok
Gemeente
:   Appingedam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5282-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appingedam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Reeds eerder verscheen bij uitgeverij Europese Bibliotheek een boekwerkje , .Appingedam in oude ansichten", samengesteld door de heer J. Zwinderman. Na een verzoek van de directie om tot een tweede uitgave te komen, bestond er van mijn kant de aarzeling of er voldoende fotomateriaal voorhanden zou zijn om dit mogelijk te maken. Temeer daar er reeds diverse andere boeken over veel facetten van de Damster hi storie zijn verschenen, veelal ook voorzien van de nodige foro's.

Met name door de bereidwillige medewerking van de heer J .A. Hensens en daarnaast van het gerneentearchief van de gemeente Appingedam en het Gewestelijk Historisch Museum is deze uitgave mogelijk geworden.

Bij het bekijken en lezen van dit boekje zal u blijken dat veel van het oude Appingedam bewaard, of in ieder geval herkenbaar is. Enerzijds is dit te danken aan de zorg van inwoners en gemeentebestuur. Anderzijds heeft het ontbreken van initiatieven in het verleden gemaakt dat er in de jaren zeventig, in het kader van de stadsvernieuwing, veel viel te restaurereno Toch is ook veel verdwenen. Van sommige van deze industrieen, straten en gebouwen was niet of nauwelijks fotomateriaal voorhanden. Wei vermoed ik dat bij verschillende (oud- )inwoners foro's en ander documentatiemateriaal over met name de eerste veertig jaar van deze eeuw aanwezig zal zijn.

Beschikbaar gesteld aan bij voorbeeld het gemeentearchief zou dit de historische waarde van het archief - het is voor iedereen te raadplegen - voor toekomstige generaties zeker vergroten.

Uit de beschikbare foto's is een keus gemaakt, waarbij is getracht vooral die foto's te nemen die nog niet eerder in een boek zijn gepubliceerd. Het dateren van de toto's blijft altijd erg moeilijk. Aangezien in de meeste gevallen gebruik is gemaakt van ansichtkaarten, is het poststempel vaak een indicatie. Daar waar een jaartal is genoemd, is dit als zodanig te beschouwen, tenzij uit de tekst anders blijkt.

Om de volgorde van de foto's niet geheel willekeurig te maken, heb ik gekozen voor het volgen van een route door Appingedam, waarbij zo nu en dan even een "zijstapje" is gemaakt.

Bewust heb ik in deze inleiding niet getracht de geschiedenis van Appingedam, al was het maar fragrnentarisch, te schetsen. Yoor de geinteresseerde lezer zijn er zeker mogelijkheden om de diverse hierover gepubliceerde boeken te lezen.

In de verwachting met het samenstellen van dit boekje vee I mensen een plezier te hebben gedaan, stel ik voor de tocht door het verleden van Appingedam te beginnen.

Appingedam, september 1991

R.J. Kok

1. Een tocht door Appingedam kan bijna niet anders beginnen dan bij het raadhuis en de Nicolaikerk. Van het bestaan van de kerk wordt omstreeks 1225 in stukken reeds melding gemaakt. Later is de kerk verder verbouwd en uitgebreid. Het raadhuis dateert van 1630. De benedenruirnte was als waag in gebruik, boven vergaderden de "vroede vaderen". De huidige toren is in 1835 gebouwd. Van de vorige toren zijn afbeeldingen bekend. Er hangt onder meer een bouwtekening in de raadzaal. Er zi j n aanwi jzingen dat daarvoor aan de westzijde van de kerk een toren heeft gestaan. Tussen toren en kerk ziet u de omstreeks 1952 gesloopte aanbouw. Boven in gebruik als secretarie, beneden als politiewacht. Het raadhuis fungeerde tot 1937 als gemeentehuis.

tJUg. W. T. d. Ploeg.

? GEBECBT8GEBOCW ?

2. In 1811 werd Appingedam de vestingsplaats van een rechtbank en een vredegerecht. Dit leidde ertoe dat in 1844 het huidige gebouw verrees. Zowel arrondissementsrechtbank als kantongerecht vinden hierin dan een onderkomen. Ondanks protesten werd in 1877 de arrondissementsrechtbank opgeheven. De vrijkomende ruimte is later benut voor huisvesting van het kadaster, naast het kantongerecht. Als ook deze gebruikers van het gebouw zijn vertrokken vinden de Dr. A. van Voorthuysenschool en vervolgens de Bescherming Bevolking hierin een onderkomen. Het gebouw wacht nu op een nieuwe bestemming. Op de foto staat boven de deur de nu verdwenen tekst "Justitiae sacrum".

3. De Snelgersmastraat in 1903. Uiterst links op de foto ziet u een zogenaamd linnenrek op straat staan. In het huis midden op de foto woonde smid J. Folkers, later opgevolgd door zijn zoon. De werkplaats was opzij van het huis.

nelger mastraat. APPGiGEDA~L

4. De Snelgersmastraat in 1913. Het gebouw links is omstreeks 1845 gebouwd als notariskantoorvoor mr. S. Reijnders. Daarna woonden er notaris L.W. de Blecourt (1861-1891), notaris S. Boltjes (1896-1904) en laatstelijk notaris G.c. de Lanoy (1904-1936). Vanaf 1937 is het in gebruik als administratiegebouw van de gemeente.

-"::.'

:.:

5. De Westerdraaibrug in 1915. Links op de achtergrond de voormalige gasfabriek: op dat moment tien jaar oud. Appingedam heeft dan de oude petroleumverlichting in de stad al vervangen door de voor die tijd moderne gaslantaarn. In 1950 brandden er nog 120 gaslantaarns in Appingedam. Uiterst links ziet u nog een loopbruggetje naar de huidige Westerkade.

6. In Tjamsweer kon men tot 1897 het Damsterdiep oversteken via dit hooghoutje, ook wei het .Jialkje" genoemd. Het spoor langs de kant van de weg werd waarschijnlijk gemaakt door paarden en vaak ook door de schippersvrouwen , die de boten trokken.

7. Ekenstein is gebouwd in 1648 en komt in 1754 in het bezit van de familie Alberda, die zich daarna Alberda van Ekenstein gaat noemen. Op de foto ziet u de familie poseren. Na 1946 komt het gebouw in bezit van de gemeente en krijgt het de bestemming van hotel. Tijdens deze verbouwing verdwijnen de torentjes en kantelen. Bij de ingang staan twee beeldjes. Ze worden Adam en Eva genoemd. Zeer waarschijnlijk zijn deze afkomstig van "Het Paradijs", dat vroeger tussen de Stationsstraat en de Noordersingellag.

Appingedam - Tjamsweer

8. De grote woning naast de kerk is de oude pastorie. De kleine woning werd in 1970 atgebroken. De oude pastorie onderging eind jaren tachtig hetzelfde lot. De nieuwe pastorie is gebouwd op de plek rechts van de kleine woning.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek