Appingedam in oude ansichten deel 2

Appingedam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.J. Kok
Gemeente
:   Appingedam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5282-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Appingedam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

--

-"PPINGEDAM. POSTKANTOOR

39. Een beeld van de Koningstraat in 1932. Het postkantoor werd in 1915 in gebruik genomen. Op de kwekerij van Ten Cate zijn drie huizen gebouwd. De winkel bleef als bloernisterij nog tot in de jaren vijftig in gebruik. Later werd het een garagebedrijf.

V rl. Koninqstraat mel Open bare Le zaal-

40. De in 1911 gebouwde bibliotheek aan de Koningstraat, enige jaren na de bouw. Bij de bouw was dit de tweede leeszaal in de provincie Groningen en de elide in Nederland. Het gebouw was een gift van de Nutsspaarbank bij het zestigjarig jubileurn.

Koningstraat

41. De Koningstraat gezien in de richting van de Stationsweg omstreeks 1925. Duidelijk is het theehuisje te zien, in een van de grate tuinen van de huizen aan de Solwerderstraat, die vandaar doorliepen tot aan de Koningstraat. Het stond waarschijnlijk in de tuin van het huis waar ook dr. R.P. Cleveringa, de eerste burgemeester na de Franse revolutie , heeft gewoond.

'/~

-~_. A .~

lincoln - Fordson FOR 0 OFFIClItL FORD Ot.ltLER Hero E. OINKL.R. ItPPINGEOR."1 Teletoon /33. Postrekening 194439.

42. De inmiddels afgebroken garage van Hero E. Dinkla aan de Koningstraat. Op deze plaats is nu een supermarkt gevestigd.

AP PI. -GEDA-~ 1.

43. Een lommerrijke Noordersingel, richting Solwerderweg, omstreeks 1909. Ter weerszijden van de straat bevinden zich sloten. De koets is dan nog een gewoon verschijnsel in het straatbeeld, alhoewel in Appingedam er niet veel zullen zijn geweest. Het was tach het vervoermiddel van de rneer welgestelden.

44. In 1936 is ten opzichte van de vorige foto het beeld van de Noordersingel niet veel veranderd. De foto werd genomen richting Solwerderweg.

APPI OEDAM Marechau ee-kazerne,

45. Op de plaats van de marechausseekazerne staat nu het bureau van de Rijkspolitie. In het huis ernaast woonde mr. A.T. Vas. een zeer bekende "Damster" in de eerste helftvan deze eeuw. Vanaf 1955 is in het huis een huisartsenpraktijk gevestigd.

Villa "Bu:tenlust"'.

46. Een sfeervol plaatje van villa "Buitenlust" aan de Stationsweg, vanaf eind jaren twintig in gebruik bij de Amsterdamsche Bank. Na een periode van zeven jaren leegstand, waarin het pand ook nag deels uitbrandde, werd het in 1985 van de slopershamer gered door het realiseren van zes wooneenheden in het pand.

APPL -GE- -DA. L

Amoachtschool.

47. De in 1906 gebouwde oude ambachtsschool aan de Stationsweg. De foto is genomen richting provinciale weg. Na het betrekken van de nieuwe school aan de Westersingel werd het gebouw in gebruik genomen als Pieter Bieremakazerne. Het laatste pand in de straat, nog net te zien, was het stationskoffiehuis van F. Wierenga, later van Molag.

APPINGEt;lAM STATIONSWEG

48. De oostkant van de Stationsweg/hoek Julianaweg in 1935. Ook hier zijn de sloten gedempt. Let II eens op de afwijkende vorm van de straatlantaarn. Het rechter huis is gebouwd door de heer. C. H. van Dijk, huisarts. Het huis heeft tot op heden steeds als woning van een huisarts gediend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek