Arcen, Lomm en Velden in grootmoeders tijd

Arcen, Lomm en Velden in grootmoeders tijd

Auteur
:   G. Litjens
Gemeente
:   Arcen en Velden
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5265-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arcen, Lomm en Velden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Heel veel van alles wat u op deze oude toto's ziet is verdwenen. Yoorgoed. Mensen komen en gaan. Dit geldt eveneens voor alles wat door mensenhanden gemaakt werd. De tijd doet zijn slopend werk langzaam en rustig. De Tweede Wereldoorlog, die onze dorpen zwaar trof, deed het snel en met grof geweld. Het resultaat is in beide gevallen hetzelfde. Het bestaande verdwijnt en maakt plaats voor de volgende fase in een lange, historische keten.

Wellicht zien de mensen van de rijpere jaargangen nog eens graag hoe het "vroeger" was en komen bij het doorbladeren van dit boekje in hun geest oude, reeds vergeten gewaande herinneringen opnieuw tot leven. De jongeren kunnen zien hoe onze darpen er vroeger uitzagen, hoe prirnitief in hun ogen veel din-

gen nog waren, wat er verdwenen is en wat bewaard bleef.

De foto's en afbeeldingen van het landschap, van dorpsgezichten en oude gebouwen, van natuurrampen, van belangrijke gebeurtenissen, zullen ongetwijfeld veellanger waardevol blijven, dan die van de gezichten van mensen, die relatief gezien slechts kort voortleven in de herinnering van hun dierbaren.

De Schanstoren in Arcen, de Spieker in Lornrn , het Scholtishuis in Velden, hun bouwheren zijn vergeten! De gebouwen overleefden hen eeuwenlang! We hopen, dat iedereen in dit boekje nog iets van de sfeer van "grootmoeders tijd" mag proeven, zodat het beoogde doe I van deze terugblik ten volle bereikt wordt.

1. Yier burgemeesters van de gemeente Arcen en Yelden uit grootmoeders tijd. Links de heer GJ. Derckx, burgemeester van 1866 tot 1918 (52 jaar!). Rechts de heer L. de Lang Evertsen, burgemeester van 1918 tot 1919.

2. De linker foto toont de heer M. Coenders, burgemeester van 1919 tot 1923. Rechts zien we de heer P. Gubbels, burgemeester van 1923 tot 1960.

3. Links zien we het laatste zegel van de schepenbank van Arcen, dat werd gebruikt, totdat deze rechtscolleges in 1798 door de Fransen werden opgeheven. Het omschrift luidt: sigillum scabinatus Arcensis (zegel der schepenen van Arcen). Rechts een particulier zegel dat werd gebruikt door de heren J. Deckers en A. Haenen, "scepen tot Velden".

4. De oudste prentbriefkaart van Arcen die we kennen. Ze werd omstreeks 1890 in Bonn gedrukt. Cafe-Restaurant Mulkens is het tegenwoordige Maashotel, Hotel Hermans werd later Hotel Peters en beet nu "Au Arce".

UTiI . .A. HENRY, DONA

5. Toen het Veldens echtpaar Jansen-Brueren in 1892-1893 binnen een tijd van 13 maanden stierf, was het zeer ongebruikelijk bidprentjes met een foto erop te laten maken. Deze ouders hadden een paar kinderen in het klooster, die geen toto's mochten hebben, maar wel bidprentjes. Op deze spitsvondige manier kregen ze toch nag een mooie herinnering aan hun ouders.

6. De achterkant van de Lommse St. Antoniuskapel. De kapel was omstreeks 1880 mooi gerestaureerd onder leiding van architect C. Franssen.

7. Op deze schoolfoto uit 1907 staan aileen de kinderen die van hun ouders een foto mochten kopen. De overigen werden niet gefotografeerd! Bovenste rij , van links: An Troost-Berghs, Nelly Toonen, Marie Rayer- Van Dijck, An Appeldoorn (zus van Mina), Net Rayer, Lies Droge-Basten, Dien Munten, Trina van Dijck, Mien VedderWillems en Marie Gruintjes-Willems. Tweede rij: Mia Coenders-Wennekers, Tiel Keltjens-Hegger, Hanneke Hautus, Bertha Verhaegh-Appeldoorn (Lomm), Marie Tirnmermans, An van Megen-Coenders, An JanssenBasten, An Arts (Kalkschop), Trina Jacobs (dochter van d'n Oestganger}, Marie Teuwsen-Gruintjes en Maria Braem. Derde rij: Anna v.d. Kroonenberg (USA), Nico v.d. Kroonenberg (van Mozes), Bertha Toonen, Mien Wennekers, Nel Lucassen (Lomm), Jozef Hautus, Maria Toonen, Nel Meijboom-Crijnen, Mien Hegger, Handrie Gruintjes en Christine Bos-Braem. Vierde rij: Marie Appeldoorn, Leida Willems, Bertha Rayer, Grada Vink-Timmerrnans, Leonie Timmermans, An van Dijck , Nel van Dijck, Agnes Appeldoorn, Leen Arts (Kalkschop) en An Heijnen-Crijnen. Vijfde rij: Wirn Willems, Truus Hegger, Lies Hegger, Grada Rayer, Frans Timmerrnans, Leen v.d. Kroonenberg (USA), Mie Keltjens-Coenders, Leen Schoeber-Coenders, Ber Coenders, Mina Appeldoorn, Sraar Arts (Kalkschop) en Greetje Jacobs (dochter van d'n Oestganger).

8. Gezicht op Yelden vanuit het zuidwesten. Duidelijk herkenbaar zijn de kerk en het hoge Scholtishuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek