Arcen en Velden in oude ansichten

Arcen en Velden in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Keltjens
Gemeente
:   Arcen en Velden
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4032-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arcen en Velden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het boekje "Arcen en Velden in oude ansichten" zegt weinig in woorden, maar geeft des te meer in foto's een bee1d van de jaren 1880-1930.

Een korte samenvatting van de geschiedenis van deze gemeente laten wij hieraan vooraf gaan.

De tegenwoordige gemeente Arcen en Velden vormde voor de Franse Revolutie twee afzonderlijke heerlijkheden met twee schepenbanken, een voor Arcen en Lomm en een voor Velden.

Arcen en Velden heeft sedert de 14de eeuw staatkundig deze1fde historische lotgevallen als Gelderland gehad. Het behoorde tot het Overkwartier van dat graafschap en we) onder het drossaardsambt Middelaar. Gelderland werd in 1548 door keizer Karel V bij de Bourgondische

Kreitsgevoegd. Onder Karels opvolger, Philips II, scheidden de drie Noorderkwartieren zich van Spanje af en voegden zich in 1573 bij de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het Overkwartier, waartoe ook Arcen en Velden behoorde, bleef trouw aan Philips en bleef derhalve onder Spaanse soevereiniteit.

De Tachtigjarige Oorlog van 1568-1648 is voor deze streek een ramp geweest door het steeds wisselen van bezettingen en door plunderingen door soldaten.

Na de Tachtigjarige Oorlog is Arcen en Velden Spaans gebleven tot na de Spaanse Successieoorlog, toen in 1715 een gedeelte van het Overkwartier, waartoe ook Arcen en Velden behoorde, aan Pruisen kwam. Dit duurde echter niet zo lang, want tengevolge van de zevenjarige oorlog

tussen Pruisen en Oostenrijk werd Arcen en Velden in 1756 door de Oostenrijkse troepen bezet. In het jaar 1763 kwarnen de Pruisen weer terug en bleven er tot aan de komst van de Fransen in 1794. In 180 I werden Arcen, Lomm en Velden definitief bij de Franse Republiek ingelijfd.

Tevoren schijnt Arcen en Velden te zijn verenigd tot een gemeente (mairie) Velden. De gemeente bleef Velden heten tot 1815, daarna, we weten niet door welk besluit, komt zij voor onder de naarn Arcen en Velden.

In 1815, nadat de Fransen zijn verdreven, komt de gemeente bij het Koninkrijk der Nederlanden, waartoe zij is blijven behoren, met een onderbreking van 1830-1839, de tijd van de Belgische omwenteling, toen het met de rest

van Limburg, behalve Maastricht, Belgisch is geweest.

In 1940 werd de gemeente betrokken in de Tweede Wereldoorlog en zij kwarn onder Duitse bezetting. Vooral gedurende de eindfase van deze oorlog heeft zij veel geleden. Veel oude gebouwen werden verwoest en door de wederopbouw na de oorlog werd het dorpsbeeid van de drie plaatsen nogal ingrijpend gewijzigd. U zult in dit boekje vele foto's terugvinden, die ons nog herinneren aan die "goede oude tijd".

Dank zij de medewerking van burgemeester en wethouders; P. J. G. Theelen, ontvanger; L. J. G. Deenen, ambtenaar ter secretarie en inwoners en oud-inwoners van deze gemeente, is het mogelijk geworden deze uitgave sarnen te stellen.

1. Onze tocht door het verleden van Arcen en Ve1den gaan we beginnen met een gezicht op het dorp Arcen rond 1930. Op de voorgrond zien we een van de zeilschepen die in die jaren de Maas bevoeren. De witte plekken op de achtergrond zijn de p1aatsen in het gras 1angs de Maas waar de wekelijkse was van de inwoners lag te b1eken. Deze oever van de Maas werd wel de "gemeentebleek" genoemd.

2. Het marktplein van Arcen was rond 1900 een trefpunt voor de Arcenaren, vooral op zondag na de hoogmis. De verschillende herbergen rondom het marktplein werden dan druk bezocht. Rechts op de foto ziet u de winkel van de familie Timmermans (thans Sparwinkel). In het cafe hiernaast was het harmonielokaal, waar de wekelijkse repetities werden gehouden. Ook de schutterij had hier haar d omicilie.

Arean

Markt en Maasstraat

3. Een beeld van Arcen rond hetjaar 1910. De marktpomp op de voorgrond was destijds onrnisbaar. Hier moesten de inwoners het water halen dat nodig was voor huishoudelijke doeleinden. In Arcen waren vijf van dergelijke pompen. Bij brand werd hier ook het bluswater betrokken. Achterdepomp lag rechts een winkel met cafe van Sjeng Timmermans. Thans is hier het Raadhuisplein.

Zadelmakerij ..?? an J. Holle.

4. Waar nu het pand van H. Timmermans en het gemeentehuis zijn gebouwd aan de Maasstraat, stond rond 1900 het cafe en zadelmakerij Holla. Het pand Raijer ernaast was gedeeltelijk hotel, cafe, boerderij en klompenmakerij. De beugelbaan in de zaal van het hotel werd tijdens de kermisdagen in september gebruikt als dansvloer. V oor de schuurpoort staat een sjees, een tweewielig rijtuig, dat in die tijd als taxi fungeerde. Met deze sjees verzorgde Karel van Daelen het personenvervoer.

uit Arcen.

5. Rond de eeuwwisseling was de wielrijderssport bijzonder populair in de gemeente, Zowel in Arcen als in Lomm was een wielrijdersclub. In Arcen werd in 1898 een wielrijdersclub opgericht die de naam "Minerva" kreeg. Als aan een wedstrijd werd deelgenomen, zoals hier, werd het vaandel altijd meegevoerd. Staande van links naar rechts, o.a.: H. Holla, A. Basten, P. Minten, L. Lichteveld en F. van de Kamp. De vereniging had haar c1ublokaal in het cafe van H. Holla, dat u opdevoorgaande foto zag.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek