Arkel in oude ansichten

Arkel in oude ansichten

Auteur
:   A. Horden
Gemeente
:   Giessenlanden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4022-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arkel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Op 13 mei 1922 - zo staat er op het bord te lezen - deed de Arkelse schietvereniging mee aan een wedstrijd. De leden poseren hier bij de openbare schooL Links zit Paulus van Daalen en rechts Zwakhals. Aan de linkerkant staat Jacob Versluis. De derde man was de instructeur uit Gorinchem en schuin achter hem staat Jan van 't Hof. Midden achter staat H.C. Gaikhorst en naast hem Hendrik Sterk. M.J. Verwey staat met een hand in zijn zak. Achter hem zien we timmerman C. Gaikhorst, vervolgens Arie Vink en De Leun, die uit Meerkerk kwam, Als laatste poseert, met een geweer, Jan Bikker. Op tafel liggen en staan verschillende prijzen, die deze vereniging in de loop der tijd heeft behaald. De inwoners van Arkel konden in die tijd met zo'n schietvereniging rustig naar bed gaan.

10. Het is alweer bijna veertig jaren geleden, dat dit huisje werd afgebroken. Komende vanuit Gorinchem stond het ongeveer honderd vijftig meter voorbij "De Pinksterblorn" buitendijks. Het huisje werd afgebroken, omdat de graskade, waarop het stond, werd vervangen door een betonnen muur. In het huisje was het cafe gevestigd van de weduwe Mina Goes. Zij had een dochter Dina, die later met Van Soest trouwde. Aan de rechterkant staat Anna den Besten-Cuilenburg; zij heeft een kind op haar arm. Naast haar staat, met keepmuts, vrouw Van Genderen. Middenvoor, met grote hond, staat Huig van Ilzeren en aan de linkerkant Jaan den Besten; zij heeft aan iedere hand een kind. Daar het cafe halverwege Gorinchem en Arkel stond, legde men er graag even aan om wat te drinken en om wat op verhaal te komen.

SCHOTDEUREN. I'IRKEL

11. Deze buurt noernen wij "Schotdeuren". Slaan wij links af, dan kornen wij bij de Schotdeurensebrug. In het linker huisje woonde Tijrne Sterk. Dit gezin had tien kinderen. Het huisje was eigendorn van Rijkswaterstaat. Even verder naar rechts was de tirnrnerrnanswerkplaats van Gaikhorst. Hier was ook nog een brandstoffenhandel gevestigd. De handkar gebruikte tirnrnerrnan Gaikhorst voor het vervoeren van rnaterialen. Aan de rechterkant was de kruidenierswinkel van Willern de Jong. 's Zaterdagsavonds was dit het trefpunt van de Arkelse jongelui. Links zien wij nog een gedeelte van een heining. Hiervoor was het cafe van Van Maurik gevestigd.

12. Rechtdoor gaan wij naar het station van Arkel en rechtsaf gaan wij naar Kedichem. Wij bevinden ons hier op de Arkelse Dam. Hier woonde bakker Bogerd. Aan de voorzijde beyond zich de kruidenierswinkel en rechts onder was de bakkerij. In hetzelfde huis, aan de linkerkant, was ook nog een cafe gevestigd; achter de tapkast stond Dingeman Bogerd. Op het bord boven de voordeur staat te lezen:

"Broodbakkerij, Kruidenierswaren en Sterkendrank". Het huisje dat wij aan de linkerkant zien, behoorde aan Rijkswaterstaat. Hierin woonde de sluisknecht. Teunis Vroeghe heeft hierin ook nog gewoond. Het huisje is thans verdwenen. Aan de linkerkant staat nu het nieuwe gemeentehuis van Arkel.

13. Dit is al wat overbleef van de Arketse kerk na de brand op 25 juni 1921. De oorzaak van deze brand was kortsluiting. Enige loodgieters waren op het dak bezig geweest met herstelwerkzaamheden. Terwijl zij in het cafe van Mina Goes, dat een honderdtal meters van de kerk verwijderd stand, hun brood zaten op te eten brak de brand uit. De brandweer van Arkel was snel ter plekke, maar zij kon toch niet verhinderen, dat de kerk geheel uitbrandde. De blussingswerkzaamheden stonden onder leiding van Joost Molendijk. Het herstel van de afgebrande kerk heeft ruim een jaar geduurd. De eerste dienst na de restauratie vond plaats op 29 oktober 1922.

14. Op 1 december 1884 werd de spoorlijn Arkel-Geldermalsen geopend, terwijl op 16 juli 1885 de lijn Arkel-Gorinchem-Dordrecht in gebruik werd genomen. De eerste treinen werden nog getrokken door een machtige locomotief, die zich al puffend in beweging zette, hetgeen gepaard ging met grate rookwolken uit de zwarte schoorsteen en met veel gefluit van de ontsnappende stoom. Er waren op het station altijd weI mensen die iemand wegbrachten, iemand afhaalden of aIleen maar toekeken. Aan de rechterkant van het stationsgebouw staat nog een ladder, die men gebruikte om de lantaarns aan te steken. De boerderij waarvan wij een stukje zien achter het stationsgebouw, heette vroeger de "Van Hoey's Hoeve" en behoorde destijds tot het landgoed "Schoonzigt".

15. De gemeente Gorinchem nodigde in februari 1914, ter opluistering van haar feesten, de Arkelse muziekvereniging "Kunst Na Arbeid" uit. Men ging vanuit Arkel met de trein naar Gorinchem. Hier bevinden wij ons te Gorinchem op het goederenemplacement. De Arkelse muziekvereniging ging toen gekleed in het uniform van Kozakken. De Kozakken hadden immers de Gorcummers bevrijd van de Fransen. Op de voorgrond zien wij directeur Gerritsen staan. Aan zijn linkerzijde staat de Arkelse tromdrager Dirk de Ruiter. Dat de Arkelse muziekvereniging er mocht we zen, blijkt weI uit de schare toeschouwers die wij achter de leden van i,Kunst Na Arbeid" ontwaren.

16. Voor het slagen van een feest is een eerste vereiste dat er een cornite wordt gevorrnd, dat tot taak heeft allerlei voorzieningen te treffen voor het komende feest. Het is niet altijd een dankbaar karwei waarvoor men zich ziet gesteld. Wij zien staan, van links naar rechts: Hermanus Mens, Stefanus van Yperen., Cornelis van Yperen, Jochem Verhoef en hoofdonderwijzer J.R. van Reekum. Op de voorgrond zitten: burgemeester Folkerts, Aart van Wessem, Jan Hoogland, Teunis de Jong en Lucas van Yperen.

17. In 1913 vierde Arkel feest ter gelegenheid van honderd jaar onafhankelijkheid. Ter gelegenheid daarvan werd deze ereboog geplaatst voor het raadhuis, dat links op de foto is te zien, met het Arkelse wapen boven de deur. In dat raadhuis woonde gemeenteveldwachter Klaas van Kleij. Aan de linkerzijde zien wij sluismeester Noblesse staan, die afkomstig was uit Nederweert. Aan de rechterzijde staat, met fiets, J.R. van Lent. Een dochter van de familie Van Kleij was dienstbode in Hardinxveld. Moeder Van Kleij stuurde deze foto naar haar dochter, die vond dat de jongeman met de fiets er goed op stond. Deze twee mensen hebben elkaar later beter leren kennen en het is tot een huwelijk gekomen. Het raadhuis is niet langer meer in dit gebouw gevestigd, maar het is thans ondergebracht in een nieuw gebouw. Het oude raadhuis wordt nu gebruikt als societeit,

18. We zijn nog steeds aanwezig op het onafhankelijkheidsfcest van 1913. De Prins van Oranje was het kanaal voor de sluis overgestoken en hij werd met gejuich begroet. In de optocht die ter ere van dit feest werd gehouden, reden heel wat versierde wagens mee, ook die, welke we op deze foto zien afgebeeld. Hier zien wij de Hollandsche Maagd op een prachtige versierde wagen. Zij wordt omringd door een gracieus gevolg, terwijl rechts de heren van het feestcornite toekijken, Er rijdt nag geen tractor voor de wagen: de Hollandsche Maagd wordt op een door een Arkels paard getrokken kar door het dorp gereden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek