Arkel in oude ansichten

Arkel in oude ansichten

Auteur
:   A. Horden
Gemeente
:   Giessenlanden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4022-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arkel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In 1909 was het echtpaar Dirk den Besten en Maria Schenkel veertig jaar getrouwd. Wij bevinden ons hier bij Schotdeuren. Aan de Iinkerzijde staat als eerste Jan den Besten. De tweede persoon is een smidsknecht en de derde man is Aart Jacobi. Hij was de smid van Arkel en heeft nog een stuk gereedsehap in zijn hand. Vervolgens zien we Martha en Kees den Besten. De man met de bolhoed is Gerrit Verbeek met naast zich zijn vrouw en kinderen. Tussen hen in, op de achtergrond, staat Willem den Besten. Aan de reehterkant zien we Aaltje den Besten, de vrouw met de praehtige schort voor. Geheel rechts herkennen we vrouw Maurik met kind op haar arm. Piet Maurik staat achter haar.

20. In 1921 deed het Arkelse muziekkorps mee aan een concours. Wij zullen de hier aanwezige leden van "Kunst Na arbeid" even opnoemen en wij beginnen aan de linkerkant: Dirk de Ruiter, Bart de Groot, Herman Mens, Joost den Hartog, P. van Daalen, Dirk Resoort, Koos Nijssen, me ester Verhoef, Piet Kooi, trommelslager Ad. van Buren, Leen Kooi, Teunis van IJzeren, Wim Mens, Gobel Boot, Jan Buiternan, Rien Verwey, Piet den Besten, Joost Molendijk, Piet Mens,. directeur Gerritsen en, als laatste, Gijs Kuil.

21. Wanneer men tegenwoordig gaat schaatsen, be staat dit veelal uit "rechttoe rechtaan" rijden. Vroeger deed men aan .zwieren". Ret was de kunst om zo groot mogelijke kruilen te draaien. Men deed dit aileen of met tweeen, zelfs met drie, zoals deze foto ons laat zien. Men beschikte nog niet over kunstschaatsen, maar men had schuitjes of Friese doorlopers. Ook de kleding was nog niet afgestemd op sportieve prestaties: als men maar genoeg aan had om het niet koud te krijgen, kon de pret beginnen. Op de voorgrond herkennen we Job Advocaat met links Marie Dirks. We gaan even verder en zien op de achtergrond Kees van Daalen, die zijn hand opsteekt. Marie Goes staat als nummer drie aan de linkerkant met aan haar zijde Albert Mens. Nummer zes is Griet Kuilenburg en nummer zeven D. de Bruin.

22. Het zal velen van u niet bekend zijn, maar in 1914 was er in Arkel al een Turks gezantschap aanwezig, zoals deze foto laat zien, We staan hier voor het huis van Huib de Bruin bij Schotdeuren. Als koetsier fungeert Dirk den Besten. De gezant is Piet den Besten, die wordt omringd door vier lieftallige Arkelse schonen. De wagen waarop zij zitten is een zogenaamde bolderwagen, Hij was eigendom van Kees de Jong. Deze wagens werden veel gebruikt voor het vervoer van hout.

23. De Rijksstraatwegbrug had nog niet zoveel verkeer te verwerken. Het aantal plezierjachten waarvoor de brug open moest, was nog op een hand te tellen. Aan de linkerkant zien we brugwachter Kees Potters en naast hem staat brugwachter Keizer. De man met de fiets is Piet van Drieka ofte weI Pieter den Besten. De met zeilen gedekte molen van Jan van Arkel draait er lustig op los. De gebroeders Wilbrink, molenaars van professie, gaan er flink tegenaan om voor de boeren graan te malen. De twee lantaarns werden dagelijks aangestoken met behulp van een "Ieertje".

24. Hier is heel wat veranderd. In het huis links woonde eertijds jonkheer Snoek. Achter het huis liep de Peper steeg. Op deze plaats staat thans de melkfabriek "De Linge". Vroeger was hier ook het postkantoor van Arkel gevestigd. Op de achtergrond kijken wij tegen het huisje van Van Krugten aan. Het huisje is verdwenen en thans staat op deze plek het nieuwe gemeentehuis van Arkel. Op de achtergrond rechts staat het huis van bakker Bogerd, die tevens kruidenier was. In hetzelfde huis was ook nog een cafe gevestigd. Alles onder een dak, het kon niet mooier! De jongens die wij aan de rechterkant zien, staan op een graskade, die nu is vervangen door een bet onnen muurtje. Deze foto dateert van voor 1916.

25. In iedere optocht reed natuurlijk het feestcornite mee. Hier gebeurde dit met een prachtige koets, zoals men die thans nog zelden tegenkomt. Op de bok zit, naast de koetsier, Corne lis de Jong, een der laatste bewoners van de "Kloosterhof'. Voor het paard staat Dingeman Bogerd. Geheel rechts poseert Piet Dirks en achter de wagen staan Kees en Fa. van IJzeren. Geheellinks herkennen we, met witte schort, vrouw Bogerd. Op de achtergrond, in het midden, kunnen wij Jan Hoogland nog ontdekken. Dit alles speelde zich af tijdens de viering van het Onafhankelijkheidsfeest in 1913.

26. Aan belangstelling had vroeger een fotograaf nooit te klagen. Hier zien we een aardappelschuit. Aan de dam was eertijds een aardappelbeurs, die zetelde in een rijtje huizen dat men in het algemeen "De Kazerne" noemde. De boeren in de om trek van Arkel konden op de aardappelbeurs hun aardappelen verkopen en ook leveren. Deze aardappelen werden dan in het hier afgebeelde scheepje geladen. Het schcepje vertrok meestal naar Vianen. Was er wind, dan hees men de zeilen; was er geen wind, dan moest men het scheepje voorttrekken, hetgeen meestal per paard geschiedde. In Vianen kreeg men hulp van een sleepboot en zo ging het verder naar Amsterdam.

)

27. "Arkelsche IJsclub Keulsche Vaart", zo was de volledige naam. Langzamerhand krijgen we toch wel een beetje heimwee naar die oude winters. Het gebeurt nu nog maar zelden, dat de Keulsche Vaart ligt dichtgevroren, zodat men er naar harte lust op kan schaatsen. Trouwens: het terrein van de ijsclub is nu verplaatst naar het "Waardje" bij de "Dam". Hier zien we een ijsevenement waaraan zelfs de Arkelse muziekvereniging "Kunst Na Arbeid" rneedeed. Op de voorgrond staat trommelslager Ad. van Buren, die we nog even uit de vergetelheid naar voren willen halen. Natuurlijk is veldwachter Van Kley ook present. Hij staat aan de rechterkant; ziet u hem, met zijn lange baard?

28. In 1921 werd de hervormde kerk van Arkel getroffen door een grote brand. Loodgieters waren bezig met reparatiewerkzaamheden aan het dak. Kortsluiting schijnt de oorzaak te zijn geweest van de brand. Op deze foto is de vrijwillige brand weer van Arkel nog bezig met het nablussen. Aan de linkerkant staat Jan Versluis aan de slang. De derde persoon is Piet den Besten, naast hem staat Herman Vroeghe en naast deze Jan van 't Hof. Geheel rechts zien we Joost Molendijk. Hij was destijds brandmeester en heeft de brandstok in zijn hand, die werd gebruikt voor het geven van aanwijzingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek