Arkel in oude ansichten

Arkel in oude ansichten

Auteur
:   A. Horden
Gemeente
:   Giessenlanden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4022-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arkel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Een groepje aantrekkelijke jonge vrouwen heeft zich hier genesteld op een versierde brik onder een dak van bladergroen. Deze wagen beeldde in de optocht de elf provincien uit. Op de bok van de wagen zit Kees de long, die ervoor moest zorgen, dat zijn kostbare last weer heelhuids thuiskwam. Aan de rechterkant staan Teunis de Jong en Jan Hoogland. Links van de wagen zien wij ook nog meester Verhoef staan. De drie genoemde heren maakten deel uit van het comite dat dit feest verzorgde.

30. Schotdeuren, zo'n zestig jaren geleden. Men kon nog rustig op de "dijk" gaan staan om de fotograaf de gelegenheid te geven een plaatje te maken. Rechts staat Goos Gaikhorst en achter hem zien wij zijn zoon Hendrik. Ook VTOUW Gaikhorst staat aan de rechterkant. Aan deze zijde (hier slechts gedeeltelijk zichtbaar) was de timmerwinkel van Gaikhorst gevestigd. Op de achtergrond komt de bodewagen van bode Lemme aangereden. De wagen werd getrokken door twee hitten. Bode Lemme woonde in Vianen. Hij verzorgde een dienst tussen Gorinchem en Vianen. Zo te zien heeft hij aan vracht niet te klagen, want zelfs het dak van de wagen is volgestouwd.

31. Het elf tal dat wij hier zien afgebeeld, heeft plaats genomen op de zandvlakte tegenover huize "Sehoonzigt". Deze zandvlakte ontstond nadat het bos had moeten plaats maken voor een fabriek van betonartikelen. Op de eerste rij zitten, van links naar reehts: Kees van Genderen, v.d. Anker, met de bal Dirk den Besten, Gerrit den Besten en Piet de Ruiter. Op de tweede rij: Kees Bronk, Teun Kooi en Wim Versluis. Op de aehterste rij: Henk de Keizer, Jo Verbeek en Piet Dirks. De naam van deze voetbalclub was "Amieitia".

32. Het rijtje huizen aan de linkerkant was in Arkel bekend onder de naam "De Kazerne". Het waren vijf huisjes, in dezelfde trant gebouwd. In een ervan was de aardappelbeurs gevestigd. Het cafe van Buiteman was hier ook. Trui Verwey is het eerste meisje aan de linkerkant. Naast haar staat Mien van Kley. De vrouw met de twee kinderen is Neel Buiteman-Boote. Vervolgens zien we Maria van Kuilenburg, Griet van Kuilenburg, later gehuwd met Hannes de Jong, en M.J. Verwey. Geheel rechts staat Hermanus Mens en naast hem de Arkelse veldwachter Van Kley. Het meisje dat naast hem staat, is Marie Goes. We gaan nog wat verder en zien twee mannen in hemdsmouwen, namelijk Mens en Van Beek.

33. Omstreeks 1908 namen de Arkelse schoolkinderen deel aan een optocht. De foto is genomen vanaf de kant van de school. Op de wagen met de groep meisjes zit, bij de koetsier, juffrouw Elias. Zij had de eerste en de tweede klas van de Arkelse school onder haar hoede. Juffrouw Elias kwam uit Sluis in Zeeland. De afstand Arkel-Sluis was in die tijd reuze ver; zo'n reis duurde bijna een dag. Juffrouw Elias ging dan ook niet ieder weekend naar huis. Mevrouw Atsma staat rechts op de graskade, met twee kinderen. Even verderop zien wij twee veldwachters staan: Klaas van Kleij van Arkel en Van Manen van Kedichem. Het huis met de vlag is dat van Gijs Versluis (later van Kortlever) bij de stoombootsteiger. De voet van de dijk, het zogenaamde Jaagpad, is thans verbreed. De graskade is inmiddels ook voorzien van een betonnen mum. Het huis waar wij tegenaan kijken, is ook vervangen door een ander. Aan de oevers van de Linge, die hier vlak langs stroomt, treft men's zomers veeljachten aan.

34. Op het "Waardje" werden op koninginnedag allerlei volksspelen gehouden. Hier is men bezig met koekhappen. Aan een draad hingen koeken en nu was het kunst om zo vlug mogelijk zo'n koek op te eten. We willen enige kinderen noemen en wei, aan de linkerzijde te beginnen: Jaantje, Floor en Kees Zaanen, Aai Goes en Kees en Piet den Besten. Aan de rechterkant staat burgemeester Folkerts. Naast hem herkennen we Hoogland. Achter de draad zien we veldwachter Draaier, rechts van hem Bart Boote en links van hem, aan de buitenkant, Joost Molendijk. Op het dijkje op de achtergrond staat iemand van het sluispersoneel met naast zich D.M. Beveloo. Het was die dag blijkbaar niet geheel droog, want we zien verschillende dames die de paraplu hebben opgestoken.

35. Een kijkje op de Arkelse sluis met het turfschip van Hoeksel, dat aan de linker kade ligt gemeerd. Op gezette tijden kwam het schip naar Arkel gevaren met turf, die dan werd uitgevent. Zo zorgde van Hoeksel ervoor, dat de huisvrouwen hun broodnodige brandstof kregen. Aan de rechterkant zien wij een grote, omheinde ruimte. Hierin werden de kolen opgeslagen, die nodig waren om de machines van het grote gemaal te laten draaien. Aan beide zijden van de sluishoofden zien wij een hokje voor het sluispersoneel waarin het bij slecht weer beschutting kon zoe ken. Bij de lantaarns aan de linker kant staan .Jeren" om de lantaarns te kunnen aansteken indien dit nodig was. Aan de rechterkant zien we ook nog een zogenaamde "kolk". Hierin werd het polderwater naar het stoomgemaal geleid.

36. Op verzoek van het Gorinchemse feestcomite deed de Arkelse muziekvereniging "Kunst Na Arbeid" mee aan een grote optocht in 1914. De kleine muzikant aan de rechterkant is Floor Zaanen. Links van hem staat Jan Mens en vervolgens zien we, met saxofoon, Henk Gaikhorst. Tussen deze twee kijkt Albert Mens ons aan. Nog wat verder staat Gerrit den Besten. Op de achtergrond zien we nog enige ruiters. Zij zijn verkleed als Kozakken. Deze stoet werd opgesteld op de Nieuwe Hoven. Hier was toen nog geen bebouwing aanwezig. Aan beide zijden van de weg bevonden zich enkel weilanden.

37. Aart van Wessem, bekend als "de meelboer", staat hier aan de rechterkant. Even achter hem staat Neel Kuil. Het kan niet anders of het moet vrijdag zijn, want Neel is druk in de weer met ragebol en bezem. In het derde huis rechts woonde kolenboer Kieviet. Op de fiets zit Dirk de Bruin en naast de fiets staat Herman van Est. Aan de linkerkant was een kuipenmakerij gevestigd. In het huis ernaast had Aart van Wessem vee staan. Op de achtergrond staat Jan de Smid ofte wel Jan Gaikhorst. Midden op de "dijk" ligt een hoopje vuil. Men was zo proper dat de mensen ter plekke aanzegging kregen om niet meer zoveel te vegen omdat de straatstenen los kwamen te liggen!

38. Aan de rechterkant staat Louw Schep uit Hoornaar. Hij woonde in de Hoge Giessen. Hij heeft hier, met zijn knechtje, een "puike koei" afgeleverd aan slager Baars, die aan de linkerkant staat met een kind op zijn arm. Hij is gekleed in een witte kiel. Naast hem staat zijn zoon Wim, die de koe stevig bij het touw houdt. Als derde van links herkennen we Koen Zaanen, die de koeien voor slager Baars slachtte. In het linker huis woonde slager Baars zelf. Voordat de slager hierin ging wonen, was in dit huis een bakkerij gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek