Arkel in oude ansichten

Arkel in oude ansichten

Auteur
:   A. Horden
Gemeente
:   Giessenlanden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4022-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arkel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Het fanfarekorps van Arkel, luisterend naar de naam "Kunst Na Arbeid", werd opgericht op 9 februari 1907. Gelukkig konden we aIle namen nog achterhalen van de hier afgebeelde personen. Op de eerste rij zitten, op de grond, van links naar rechts: Dirk Resoort, Koos Nijssen, Piet Kooy, Herman Bogerd en Kees Zaanen. Op de tweede rij zitten, op stoelen: Bart de Groot, Jan Gaikhorst, Kees Bronk, Wim Mens, Rien Verwey, directeur Gerritsen, burgemeester Folkerts, Herman Kruit, bakker Van Buren, Kees van IJzeren, Jan Verwey en Jan Schreuders. Op de derde rij staan: Floor Zaanen, Jan Buiteman, Gobel Boot, Adriaan Bronk, Johan de Jong, Jan Kruis, Joost den Hartog en Piet Mens. Op de achterste rij: Ad. van Buren, Piet den Besten, Joost Molendijk, Barend van Buren, Dries Eikelenboom, Kees van Daalen, Leen Kooy, Aart Jacobi, Pauw van Daalen en Herman Mens.

40. "Spuit proberen". Wanneer dit gebeurde, was er genoeg belangstelling bij de bevolking om te gaan kijken, De auto die we hier zien, is van Henk Gaikhorst. Aan de linkerkant zien we, als nummer twee, Vogelaar staan. De derde man is Henk Gaikhorst. Vervolgens een wat rijzige figuur; dit is brugwachter Kees Potters. De man met de ringbaard is Jan Kruis. Naast hem staat bakker Versluis. Dan zien we Adr. de Keizer, die op de achtergrond staat. Bij de paal staat, in zijn witte kiel, P. de Ruiter. We gaan even naar rechts en daar poseert, op de weg, burgemeester Folkerts. Aan de rechterkant maken enige mannen een praatje, onder wie de gebroeders Wilbrink. Zij waren de molenaars van de afgebeelde rnolen "Jan van Arkel",

41. Tijdens de viering van het Onafhankelijkheidsfeest, in 1913, maakten deze dames deel uit van de optocht. De dames hebben zich prachtig uitgedost in de klederdrachten van de elf provincies. Zij waren gezeten op een prachtige, met groen versierde wagen met als koetsier Kees de Jong, die aan de linkerkant staat. Naast hem ontwaren we: Van Est, Peetje Resoort, J. de Groot, Neeltje van Iperen, Jaantje van Iperen, Dien de Jong, Bertha Noblesse, Aaltje Mens, Neeltje de Ruiter, Berthe Resoort en Jantje de Ruiter en Neeltje van Iperen Ldr.

K. N. I'. PFRK. RRKEL

42. Het K.N.A.-park lag aan de Folkertsstraat. Deze straat was aangelegd in de jaren twintig. De naam van de straat was afkomstig van de toenmaals in Arkel fungerende burgemeester Folkerts. De muziektent werd gebouwd door leden van de Arkelse muziekvereniging "Kunst Na Arbeid". Zij hebben heel wat uurtjes na hun dagelijkse werk aan de muziektent besteed. Op zaterdagavonden gaf de plaatselijke muziekvereniging een concert. Daar de jongelui nog niet zo waren gemotoriseerd als nu, was er altijd veel yolk op de been. Het was trouwens voor de jongens een goede gelegenheid om een "meidje" te lercn kennen. De Folkertsstraat behoorde tot de eerste straten van Arkels nieuwbouw. Thans is de gehele omgeving van genoemde straat volgebouwd.

43. Gezicht op "Villa Schoonzigt" vanaf de "B1oklandse Paal". Vele van deze prachtige oude bomen zijn reeds omgehakt. Aan de linkerkant is het bos verdwenen en is de betonfabriek verrezen. Mejuffrouw Van Eeten staat midden op de weg. Deze kaart uit 1902 is verstuurd door Hendrik Jan van Eeten, die samen met zijn zuster een van de laatste bewoners van "Schoonzigt" was van het geslacht Van Eeten. Hij is overleden op 3 juli 1915 als zoon van Wouter van Eeten en Maria van Hoey.

44. In het grote huis op de achtergrond woonden de brugwachters Atsma en Scheffers. In het bootje zit Huib de Bruin. Hij was een van de laatste beroepsvissers van ArkeJ. Hier roeit hij op de Keulsche Vaart. Hij viste ook wei op de Linge en probeerde daar paling te vangen. Achter in het bootje, links, zit Dirk de Bruin. Aan de rechterkant zit nog een meisje - zij is haast niet te zien - en wel J. de Bruin. Of de belangstelling van de mensen op de kant Huib de Bruin gold of de fotograaf, is niet met zekerheid te zeggen.

45. In 1631 zag de kerk van Arkel er zo uit. Wij kijken hier tegen de achterzijde aan. De weg aan de voorzijde, omzoomd met opgaand geboomte is de Benedenweg. Het uitbouwsel op de voorgrond werd gebruikt om er opgegraven doodsbeenderen uit oude graven in op te bergen. De kerk heeft de gedaante van ecn kruiskerk met een klein spitsje op het midden. Het bezat geen uurwerk, weI een klein klokje, dat de gelovigen van Arkel opriep om naar het bedehuis te komen. Deze kerk heeft in de directe omgeving van de thans nog bestaande Arkelse kerk gestaan en droeg de naam "Mariakerk". In deze omgeving heeft ook de burcht gestaan van de heren van Arkel.

46. Het zal niet-ingezetenen van Arkel verbazen, dat de hervormde kerk zover buiten het eigenlijke dorp ligt. Vroeger stand hier een kruiskerk. Zij is afgebroken, omdat zij zozeer in verval was geraakt, dat herstel niet meer mogelijk was. Het dorp Arkel heeft zich in de loop der tijden verplaatst naar de Arkelse Dam in de Linge, waar zich allengs een nederzetting ontwikkelde. De kerk werd echter ter plaatse herbouwd, zij het in een andere vorrn. Deze vorm is uniek in de Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden. De overlevering zegt, dat de Arkelse kerk van nu een kopie is van de kerk, die er stond ten tijde van de "Arkelse Heeren". In de volksmond wordt zij weleens spottend "de ui" genoemd.

47. De grate laan in het bos van "Schoonzigt". Het bos bestond voornamelijk uit eikebomen. De bewoners zijn hier met de hond aan het wandelen. Links zien wij Hendrik Jan van Eeten en rechts diens zuster Geertrui. Door de aanleg van het Zederikkanaal werd het bos doorsneden. Daarv66r liep het bos tot aan Nieuwland. De familie De Vries Robbe heeft toen de grand waarop het bos stond, gekocht. Het bos werd gekapt en hier verrees de betonfabriek. De grand is hier meest zanderig. Hier bevinden wij ons op de Schoonrewoerdse stroomrug. Hij kenmerkt zich door opstulpingen in het landschap die "donken" worden genoemd.

48. Nog steeds praat men in Arkel over de "Pinksterblom", wanneer men het heeft over de voormalige pastorie van de hervormde gemeente. In het jaar 1843 werd de pastorie gebouwd en zij heeft tot 1924 onderdak verschaft aan verschillende dorninees. Daarna werd het een jeugdherberg, waarin jongelui in de vakantie konden overnachten als zij op doortocht waren. Ret pand heeft ook nog enige tijd dienst gedaan als onderkomen voor gastarbeiders. Thans heeft een antiquair er zijn intrek in genomen. Ret statige huis leent zich uitstekend voor het tentoonstellen van oude voorwerpen. Van de eens zo prachtige tuin is door de jaren heen niet vee 1 meer overgebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek