Arkel in oude ansichten

Arkel in oude ansichten

Auteur
:   A. Horden
Gemeente
:   Giessenlanden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4022-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arkel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. In het huis aan de rechterkant woonde schoenmaker Tronchet. Voor het huis zitten vader Toon en diens zoon Willem. Als wij goed kijken, zien wij, dat Toon Tronchet de schoenmakersleest tussen zijn knieen heeft en een hamertje in zijn hand. Het huis midden op de foto werd bewoond door timmerman Jan Schreuders. In het voorste gedeelte woonde het gezin van de timmerman en in het achterste gedeelte, dat van hout was opgetrokken, was de timmermanswerkplaats ondergebracht. In het daarop volgende huis was de groente- en fruitzaak van de familie De Stigter. Het grote meisje op de voorgrond, met het hondje aan de Iijn, is Aaltje Mens. Vier plaatsen naar rechts zien we ook nog Jeanette Verwey staan.

50. Wanneer tegenwoordig de fotograaf een plaatje komt rna ken, is dit in weinige ogenblikken gebeurd. In de jaren twintig duurde het wei even, voordat de fotograaf zich had opgesteld. Dit trok rneestal wei de aandacht van de ornwonenden en vandaar dat hij over belangstelling nirnrner had te klagen. In het linker huisje woonde de farnilie De Jong. Zij had een kruidenierswinkeltje. Vooral op zaterdagavonden hadden de De Jongs veel bezoek van Arkelse jongelui, die bij hen "kwatta en olieneuten" koch ten. In het rechter huis, gedekt met riet, woonden Huib de Bruin en Ant. van Hasselt. Daarnaast was het cafe van Van Maurik. Op de achtergrond zien we nog een boerenkar staan voor de werkplaats van srnid Jacobi. Heel in de verte nog een paar grote bornen langs de tegenwoordige Stationsweg. Vroeger was de gehele weg van Gorinchern tot Meerkerk beplant met deze grote bornen.

51. Van Gorinehem naar Vianen liep een klinkerstraatweg en hier zien wij een gedeelte daarvan in Arkel. In het huisje links woonde destijds Aai van Os en na hem de gebroeders Wilbrink. Zij waren de molenaars van de Arkelse molen "Jan van Arkel". In het huisje reehts woonde fietsenmaker Van Lent. Een rek, voor de fietsen staat buiten op de weg. In het volgende huis woonde Kees de Koning en in dat daarnaast bakker Van Buren. Vervolgens zien we het huis van Aart van Wessem. Het huis dat zo uitspringt, was de meelsehuur van Van Wessem.

Groete ?? it Arkel.

52. In 1914 werden hier, aan de linkerzijde, huizen gebouwd. Deze foto dateert dus van voor die tijd. In het rechter huis woonde Johan van Est, van beroep broodslijter. De broodkar staat voor het huis en met deze kar ging hij dagelijks naar Gorinchem. Hij haalde daar brood, beschuit en nog wat andere artikelen, die dan in Arkel werden uitgevent, In het tweede huis woonde Kees Bronk en in het derde huis Jilles van Daalen. In het pand aan de linkerkant, op de achtergrond, huisde de familie Vogelaar. Op de achtergrond zien we nog een gedeelte van de Rijksstraatwegbrug. De grote, opgaande bomen daarachter zijn thans helaas alle gerooid.

53. Voor deze gebeurtenis op 6 maart 1902 had iedereen natuurlijk zijn "zondagse kleren" aangedaan. Op de aehterste rij zien wij, van links naar reehts: Geertje de Jong, Anna den Adel, Mien van Kleij, Cor Kortenhoeven, Jaantje van Genderen en Lijn Jaeobie. Op de tweede rij: Driek de Jong, Jannigje Maaswaal, Cornelia van Hees, Ger Kruis, Dientje de Jong, Neeltje Kruis en Maaike de Jong. Op de derde rij: Kees Maaswaal, Engeltje Maaswaal, Teuntje Kruis, Jaantje Kortenhoeven, Mien Boogaard, Marie Boogaard, Marie Goes, Aaltje Mens, Marie ter Braak, meester Van Reekum en Hes Gaikhorst. Op de voorste rij: meester Verhoef, Jan Kruis, Kees van Hees, Mijntje van Hees, Jaantje Boogaard, Simon Maaswaal en Marinus Goes.

54. Op gezette tijden moest men natuurlijk de brandspuit eens proberen, want stel dat er brand was en de "spuit" deed het niet, dat zou een ramp betekenen. Maar gelukkig: hier doet de spuit het. Links staat Jo van Est. Naast zijn eigen auto herkennen we Hendrik Gaikhorst en naast hem Goof van Dijk. De kleine jongen is er een van een familie De long. Vervolgens zien we burgemeester Folkerts in gesprek met brugwachter Potters. Dan zien we Piet Stein en als laatste van de ploeg Dirk Verploeg.

55. Onder voorzitterschap van burgemeester F.J. Folkerts is hier het gemeentebestuur van Arkel bijeen, ter linkerzijde bijgestaan door C. van lJ zeren en ter rechterzijde door Dingeman Rietveld. Voorts zien wij, van links naar rechts, staand: J.W. Molendijk, A. van Lent, M. 't Lam, M. v.d. Leeden en P. den Besten. Vanaf 1825 heeft Arkel de navolgende burgemeesters gehad: J.W. v.d. Poel, J.H. v.d. Poel, J. de Graaf, M.F. de Klopper, H. Bel, J.A.D. v.d, Poel, G. de Keijzer, F. den Hartog, mr. I.C.M. v.d, Honert, F.W.C. Merkens, F.J. Folkerts, mr. K.D.J.J. Folkerts en H. Scheffer.

56. In 1934 vierde burgemeester Folkerts zijn zilveren ambtsjubileum in Arkel. Wij zien hem hier op de voorgrond staan, sarnen met zijn vrouw. Geheellinks staat Huig van IJzeren en naast deze J. Goes. Ter rechterzijde staat zoon Cor Folkerts en naast hem gemeentebode P. van Stein. Op de achtergrond, voor het raam, staat de weduwe De Kuiper. Het vaandel dat wij zien, is van de Arkelse zangvereniging "Eendracht Maakt Macht".

57. In het huis met de horren, links, woonde de familie Goes. Hier werden sigaren gemaakt. Dagelijks waren vijf personen bezig met het met de hand vervaardigen daarvan. Zij beg onnen 's morgens om vijf uur! Jan Verwey is degene die tegen het huis aan leunt. De volgende huizen waren bekend onder de naarn "De Kazerne". Hier was ook het cafe gevestigd van Neel Buiteman. Boven de deur van het cafe hing een bord waarop stond "aardappelbeurs". Hier konden de boeren hun geteelde aardappels verhandelen. De naam "De Kazerne" hadden de vijf huizen gekregen vanwege hun gelijkvormigheid.

58. Hier zien we de oude boerderij van Kees van IJzeren. Aan de linkerkant staat, met fiets, Bertha Vervoorn. Vervolgens zien we Janna Vervoorn, Het jongetje is Joost den Hartog. De dienstbode heet Mijntje de Kuiper. In het karretje zit Gijs van IJzeren en Teunis van IJzeren trekt hem. De heer achter hem is waarschijnlijk een dorninee, die op bezoek was bij dominee Besselaar, die naast hem staat. Dan zien we Joost van IJzeren met zijn zwarte bok. Dan volgen mevIOUW Besselaar, Dien de Jong en Anna Kok met haar poppewagen. Uiterst rechts staat Ortje van IJzeren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek