Arnemuiden in oude ansichten deel 1

Arnemuiden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. de Nooijer
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4025-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnemuiden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

WOORD VOORAF

Gaarne vol doe ik hierbij aan het verzoek VOOf deze uitgave een kort woord vooraf te schrijven.

De titel "Arnemuiden in grootmoederstijd" zou dit boekwerkje geenszins ontsieren. Het moet voor de oudere lezers onder u een bijzonder genoegen zijn om door middel van deze oude foto's teruggeplaatst te worden in zijn of haar jeugdjaren.

Uit vele foto's spreekt een zekere intimiteit, die we bij het bezien van het huidige Arnemuiden beslist missen, hoewel hier direct tegenover gesteld moet worden dat, hoe schilderachtig in vroeger jaren wellicht de straatjes ook mogen zijn geweest, een dergelijke

situatie in onze tijd niet meer verantwoord zou zijn. Het verheugt mij bijzonder dat deze uitgave kort voor de herdenking van het vierhonderdjarig bestaan van onze stad tot stand komt. Hoewel door deze foto's geen historisch overzicht van de ontwikkeling van onze stad gegeven wordt, kan dit boekwerkje in dit kader wellicht goede diensten bewijzen.

Gaarne wens ik een ieder die van deze uitgave kennis neemt veellees- en kijkgenot toe.

De burgemeester van Arnemuiden A. Hack

INLEIDING

Met dit boekje, bevattende een bescheiden verzameling oude prentbriefkaarten en foto's voorzien van een korte beschrijving, willen wij trachten het leven in Arnemuiden uit de jaren 1880-1930 enigszins terug in de herinnering te brengen.

Wat is er in die tijd veel veranderd, zelfs z6 dat oudbewoners moeite hebben om onze stad terug te kennen. En zij die haar korte tijd kennen, kunnen zich moeilijk voorstellen hoe de toestand vroeger was. We hop en daarom velen met deze verzameling een genoegen te doen.

Bij het zien van de kaarten en foto's, straalt de rust en eenvoud de lezer toe. Ook leefde onder de bevolking de traditie en werden fantastische volksverhalen van genera tie op generatie doorgegeven. De bestrating liet veelal te wensen over; de Markt en andere pleinen waren met kiezels bedekt. In het jaar 1574 begon voor Arnemuiden de geschiedenis, want in maart van dat jaar werd Arnemuiden zelfstandig. Willem van Oranje verleende Arnemuiden stadsrechten, omdat het in de strijd tegen Spanje trouw aan Oranje was gebleven. Voor 1574 1eefde men onder het bestuur van Middelburg.

Dus begon men aan de opbouw van ons stadje, dat in 1572 door de troepen van Alva geheel was p1atgebrand. Het bedrijfsleven aan de zeehaven kon weer een aanvang nemen. Maar de zee, die ons zo gunstig gezind leek, had iets anders met ons voor. Zij stond aan ons haar zeeklei af en dat deed de vaargeul dichtslibben. Om dit tegen te gaan zijn kosten nog moeite

gespaard, maar desondanks ging dit natuurproces door. Met lede ogen zag men aan hoe de aanslibbing dagelijks terrein won. Het nu volgend gedicht hield men er aan over:

'k Was bloeiende voorheen door koopsmansschap en vaart. De grootste schepen zag ik liggen op mijn stromen.

Doch door 't verzanden van mijn ree ben ik veraard.

En tot dien lagen val, als men nu ziet, gekomen.

Ook bezat en bezit Arnemuiden nog, als een van de weinige steden, een astronomisch torenuurwerk, dat opkomst en ondergang van zon en maan er hoog en laag water aangeeft. In 1582 is dit uurwerk in de kruiskerk, die de stad toen rijk was, aangebracht.

Na de tweede wereldoorlog, zijn alle hiervoor genoemde tradities, rust, en eenvoud, voorgoed verstoord. Voor velen wordt het zelfs moeilijk dit gejaagde tempo bij te houden. Arnemuiden is nog altijd bekend om de visserij. Ook word vis gevent in omliggende steden en dorpen, hoewel dit steeds meer afneemt. Een vroeger veelbedreven huisvlijt was het garnalen pellen: tegenwoordig wordt dit nog maar op zeer beperkte schaal gedaan.

Laten wij trachten het vele mooie dat Arnemuiden nog rijk is voor ondergang te behoeden. We hopen dat dit boekwerkje aan het gestelde doel zal beantwoorden en dat de bezitter bij het doorbladeren veel genoegen mag beleven aan het Arnemuiden van toen.

Arnemuidsche vischvrouwen

U'tr. f. 8. den 80<, 'Ilddelbarr.

1. De visvrouwen onderweg, op het voetpad van Arnemuiden naar Middelburg. Zo men ziet, moest men behoorlijk manoeuvreren met de korven om op het bruggetje in evenwicht te blijven. Men moet gewoon niet aan de winter denken.

, .. :

2. Dit is het toverbruggetje. Men vertelde dat je er niet alleen over kon (je werd dan vast betoverd), ook niet met een bloempje in de mond (dat was gebruikelijk). Vandaar dat men ging in groepsverband. Tevens von den de vrouwen dan ook steun bij elkaar in verband met de koeien, paarden en dergelijke die daar graasden.

Overzetveer te Arnemuiden

Uitg. f. B. den Boer, Middelburg.

3. Veerman Lasoe zet de vrouwen over. Dat kostte twee cent per persoon. De fotograaf die de tocht had meegemaakt en verschillende foto's maakte, liet zich niet onbetuigd en gaf elk vijftien cent, want het maken van foto's had veel tijd in beslag genomen en thuis wachtte er nog volop werk. Lasoe dreef in het veerhuis ook nog een cafe.

Middelburg

Marktdag met Arnernuidensche Vischvrouwen

4. Hier zien we de visvrouwen op de markt van Middelburg. Ze zitten er dwars over de straat, want er was nog maar weinig verkeer. Het voetvolk moest dan zo de visvrouwen passeren en zien doet kopen dacht men.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek