Arnhem in oude ansichten deel 1

Arnhem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3022-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

;.B r ocr enstrco t

Via de Weverstraat belanden we op het Kleine Oord-Broerenstraat. Tot 1910 prijkt hier het zeer oude hotel het Zwijnshoofd, eigenaar C. Fuchs, vroeger vertrekplaats van postkoetsen en omnibussen. Na de afbraak in 1910 werd hier het kadaster gebouwd, welk gebouw in 1970 in verband met de straatverbreding werd afgebroken. Op de hoek van de Weverstraat staat cafe London. Uiterst rechts, achter het zonnescherm het weduwenhuis van de N aell Tynnegieterstichting. Aangrenzend bakkerij Hanzon.

93

94

Op deze ansicht zien we het in de oorlog volledig verwoeste achterdee1 van de Bakkerstraat inju1i 1911. Links horlogerie Gebr. Haas, vervolgens orgelhandel G. J. van Delden, coiffeur Scholten, boekhandel Breijer, kleermaker Hiils en sigarenmagazijn Flapper. Reehts galanterieenzaak Pollmann, vervolgens firma Mencke & Smits en de theehandel van de weduwe Van Balen. Het hoge pand reehts is het Centraalgebouw, waarin feestzaal de Wip, zo genoemd naar de niet al te stabiele vloer bij danspartijen. Tram lijn 4 reed slechts een maand door deze straat nl. van 4 juni tot 19juli 1911.

Eveneens in juli 1911 een blik in de Vijzelstraat. Links kantoorboekhandel Gerbrands. Twee huizen verder sigarenmagazijn P. J. Rem, daarnaast galanterieenwinkel Baalman. In het vooruitspringende pand opticien Schievekamp. Tijdens een der eerste ritten van de tram nam een achter de tram gekoppelde ladderwagen een deel van het zonnescherm van Schievekamp mee. Op de markt merkte men de vreemde vlag die van de ladderwagen wapperde, pas op.

JCeielstraat, cfirnhem.

96

Vanuit de Vijzelstraat komen we in de Ketelstraat, hier omstreeks 1900. Links, waar later Heck's cafetaria gevestigd werd en thans korsetterie Coppers zetelt, de Algemeene Boekhandel Tjeenk Willink van de heel' M. van den Berge. Op no. 3 de firma Wisbrun & Liffmann "in zijden artikelen". No.9 de firma Gebr. Bierman in garen en band, aangrenzend comestibleshandel Hilhorst. Rechts bij het uithangbord het ter plaatse zeer bekende caferestaurant N euf. De derde persoon Jinks is kennelijk een verlate inbreker op weg naar huis.

Op het eerste gezicht is er aan het Land van de Markt sedert deze opname uit 1906 weinig veranderd. In het ronde pand de comestibles- en delicatessenhandel van H. W. Herkuleijns & Co. Twee winkels verder, links in de Koningstraat de spekslagerij van M. Herkuleijns. De martiale agent met helm heeft nog geen weet van de problemen, die de agent in de binnenstad in onze dagen ondervindt, hij staat genietend zijn povere salarisje te verdienen, blij met zijn baan met "vastigheid" en pensioen.

97

~nd van de :nar.hf

//1 _9J Y 0' ~d

i/

Des te meer veranderde het gezicht van de ingang van de Roggestraat, hier omstreeks 1903. Links de overbekende sigarenzaak van J. M. M. Hoelen ("Tabak van Hoelen, verbrandt je smoelen", zong de jeugd in die dagen voor de open winkeldeur). Achter de (gas)lantaren, reeds in die dagen van een klok voorzien, de manufacturenwinkel van H. Swarte. Aangrenzend de boter- en kaashandel J. van Woerden, wijnhandel Cohen en grutter T. van den Broek. De twee hoekpanden maakten later plaats voor de markante nieuwbouw van schoenhandel Van Haren en kruideniersbedrijf De Gruyter.

ยท-

-" ..?.. .,. ~ - '7 ? _ ???

. _." ~ "'i-~#"z-. .

z : -i~j'_/" 5 ';--' .??? : ..... ~~.~

c2eekstraat. cArnitem.

Even een kijkje naar rechts, de Beekstraat in, waar alom druk geschilderd wordt om mooi voor de dag te komen bij ons bezoek. Op deze kaart uit 1900 zien we rechts bij het uithangbard het modehuis van juffrouw Alferink, daarnaast woont in 1906 de heel' J. G. Bongers, die een merkwaardige combinatie van beroepen heeft nl. kleedermaaker en tapper. Hiernaast schoenmaker De Beer. Vlak voor de eerste schilder doet H. Strategier in manufacturen.

99

JConingstraat, cArnhem.

100

We lopen nu even terug en draaien de Koningstraat in, waar we links in 1900 de Stoomvleeschwarenfabriek van M. Herkuleijns zien. Deze winkel is nog onveranderd aanwezig, nu slagerij Oorsprong. Daamaast maakt de heer W. de Winter reclame voor zijn havanna's. Rechts vinden we al sedert jaar en dag kantoorboekhandel Rupp. Terzijde van de juffrouw zetelt J. A. Dufrenne fils, coiffeur-parfumeur (voorheen Vijzelstraat 13). Daamaast heeft de weduwe Van Agthoven heel prozaisch een "vleeschhandel".

Als verlengstuk van de Bakkerstraat loopt de Rodenburgstraat tot de Rijnkade. Vanaf de Rijnkade kijken we terug op deze opname omstreeks 1915. Niets van hetgeen deze ansicht vertoont aan de linkerkant is bewaard gebleven. De hoge mast, waarvan we overal in de stad in deze tijd exemplaren aantreffen, deed dienst voor bovengrondse kabelverbindingen voor de telefoon. Op de hoek van de Weerdjesstraat was de katholieke boekhandel Van Mastrigt rond 1900 gevestigd.

Rodenburqstraat met groote Toren.

etzn~e'1#

.t3~ .d/W/-~

102

Rond 1900 hier een zeer romantisch kijkje op de Kippenmarkt met de monumentale ingang van de vismarkt, een hoefijzervormige ruimte, die buiten de markturen met ijzeren hekken was afgesloten. Erboven prijkte het stadswapen. Links op de hoek van de Torensteeg het logement de Posthoorn. Rechts op de kaart de joodse "sjoel", uiterst rechts notariskantoor Troost & de Kat. Later kwam hier de Van Ranzow's Bank.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek