Arnhem in oude ansichten deel 1

Arnhem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3022-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

1

'~'

- .

Arnhem. Ro we traat.

Weverlaten nu het centrum. Eerst nog een blik op de Roggestraat in 1914. Rechts de woning waar mevrouw Van Eck nog tot 1915 woont. Het linkerpand is betrekkelijk nieuw; vroeger stond hier een pand in dezelfde stijl als de woning van mevrouw Van Eck. Na de bouw van het nieuwe winkelpand vestigde Peek & Cloppenburg zich hier. Op dit moment is het al eigendom van Vroom & Dreesmann, toen nog uitsluitend "in stoffen". Links achter de tram het geboortehuis van de novellistJan Jacob Cremer (1827-1880). In 1882 is in het timpaan een steen onthuld te zijner gedachtenis.

103

UITG.- NAUTA VELSE~L ._~_

ARNHEM, - Steenstraat,

104

We bereiken nu de Steenstraat omstreeks 1904. Links de St-Martinuskerk. daterend uit 1876. Daarvoor een broodwagen van broodfabriek Ceres aan de Westervoortsedijk (ook to en al zoe ken naar een "wanne bakker"!). Rechts de herenmodezaak van Pull (voorheen Ketelstraat 6). Later vestigde zich hier Oostvogel, thans de Bank Mees & Hope. Links, vooruitspringend, de piano winkel van H. W. Wagenaar; midden, veer de paardetrarn, loopt de melkboer met de voor die dagen typerende kar met gIimmende melkbussen, 's zomers omhuld met een witte moltondeken tegen het zuur worden vande melk.

In 1914 is de Steenstraat nog een rustige straat met born en. We staan hier op de hoek van de Boekhorsterstraat. Rechts de bioscoop Cinema Palace. Later verrees hier het Rembrandttheater, een der fraaiste bioscopen in den lande. In de oorlog werd het helaas verwoest; thans is hier Sporthuis Centrum en kantoorboekhandel Ahrend gevestigd, Links naast de lantaren de "doe-het-zelfwinkel" van Sinderam & Co.; men noemde het toen nog handel in huisvlijtbenodigdheden.

105

·

ARNHEM. Velperpoort.

106

Aan het eind van de Steenstraat zien we de nog in tweeen gedeelde Velperpoort, met rechts voor de afwisseling weer eens een politiewachthuisje. Tegen de muur doezelt de agent-seinwachter, die met een rode vlag de koetsiers moest waarschuwen aIs een trein in aantocht was. Het oorverdovende gedaver over de ijzeren brug zou anders de paarden op hol doen slaan. Kort na deze opname uit 1912 werd het viaduct ontdaan van zijn middenpilaar.

Nog een laatste terugblik op de Steenstraat omstreeks 1896, vanaf de Velperpoort. Het laatst zicbtbare pand recbts was bet zeer bekende cafe Suisse. Niets van hetgeen op deze ansicbt voorkomt heeft de oorlog overleefd,

107

108

Aan beide zijden van de spoorbaan, naast de Velperpoort, was eenzelfde stationsgebouwtje te zien. Hier, kijkend in de riehting Spoorwegstraat, het linkerdeel van de Halte Velperpoort, omstreeks 1898. Aileen voor heren, die nodig moesten was onderaan de trap aeeomodatie in de .Jcrul". De dames konden vanaf 1906 naar het cafe van de Ned. Prot. Volksbond (met theetuin) aan de kant van de Catharijnestraat, hetgeen natuurlijk fatsoenshalve een eonsumptie kostte.

Velperweg

}rnhelll

Opname el"l UcMdNk a.tll" '1M 8trut.n, Mld~lbur4:

lets wat men tegenwoordig wei uit zijn hoofd laat: poseren voor een fotograaf midden op de Velperweg! Rond 1900 was de Velperweg nog het visitekaartje van Arnhem, smal, met bomen aan de linkerzijde en een beek aan de andere kant, omzoomd met kapitale villa's van lndische planters in ruste. Een stereotiep antwoord in Arnhem, wanneer voor iets een te hoge prijs gevraagd werd, was in die dagen: .Als ik zoveel geld had, woonde ik allang aan de Velperweg". Weinig is thans van dit beeld terug te vinden, de meeste villa's hebben het veld moeten ruimen voor kantoorkolossen van A.K. U. en Giro.

109

Velperweg

t{rnhem

3704

110

Bij de splitsing Velperweg-Oude Velperweg vestigde de heer C. Houttuin in 1900 een automobielhandel. Vanaf 1905 was hij hoofdvertegenwoordiger in Nederland voor het merk Lorraine-Dietrich. Een bijzonderheid was, dat hij op ingevoerde chassis zelf naar wens van de kopers carosserieen vervaardigde. Op 30 april 1909 deed een auto van de firma, met plakkaten bedekt, de stad kond van de geboorte van prinses Juliana. De garage bestaat nog steeds, nu werkplaats van de Akzo. Ervoor zijn in 1926 twee huizen gebouwd. De groentenman nam er rustig even de tijd voor om te poseren met zijn waar.

Cafe Restaurant Lolhuis

Ve perweg l~~er ronbeek /~, ~/Ur

. :f~~~'

Uitg. F. J. tel' Ellen, Arnhem

Op de hoek van de Velperweg-Van Remagenlaan was het pand, waarin thans een sigarenwinkel is gevestigd, vanaf 1882 het tolhuis. Een slagboom sloot hier de Velperweg geheel af. lets verderop, tegenover Bronbeek, zien we rond 1900 de uitspanning Tolhuis, toen met de simpele naam Proeflokaal aangeduid; een geliefkoosde pleisterplaats voor wandelaars riehting Yelp. In 1906 was A. R. Bronkhorst hier kastelein.

111

S ""_':- ,·~";~~~:"""7:-.;.-::"::,· :.,..:..~<:;... ..

..

112

Bezoek van II.H. :If.:.!

de Konlnginnen op Bronbeek.

Bronbeek, als Koloniaal Militair Invalidenhuis op 19 februari 1863 in gebruik genomen (het was voorheen paleis van koning WiIlem III), was dikwijls doel van een koninklijk bezoek. Op deze kaart uit 1897 bezoeken koningin Wilhelmina en haar moeder koningin Emma het tehuis. Naast koningin Wilhelmina de commandant van Bronbeek van 1887[900, de luitenant-generaal Karel van der Heyden, dikwijls in de volksmond .Kareltje van der Heyden" of zelfs "Kareltje Eenoog" genoemd, een befaamd Atjeh-strijder (held van Samalangan).

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek