Arnhem in oude ansichten deel 1

Arnhem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3022-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

We keren nu terug en zien hier in 1914 de inmiddels (in 1911) verbrede Hommelsepoort. De erachterliggende Hommelstraat is nog een smal straatje, Links, met de reclame, de bakkerij van A. F. Jansen. Rechts onder meer koffiehuis Groeneveld, kleermakerij Schoevaars en schoenmakerij Oderkerk. Links boven de daken, met de drie schoorstenen, de openbare school no. 8 aan de Spoorwegstraat, de beroemde Boeserschool, genoemd naar het hoofd J. C. Boeser, iets heel bijzonders voor een open bare school! Menig Arnhemmer is hier op school gegaan. Thans is de gemeentelijke dienst voor sociale zaken in dit pand gevestigd.

113

)rnhem.,:ยท r ./

tJitt. Ztnt_ Arnb. ?rtabriefnarttDuac1.l Swuutnat 10, A.rahem.

114

Omstreeks 1905 kijken we op deze ansieht vanaf het Ve1perplein op de Hommelstraat met reehts de sigarenzaak van de weduwe Werrelman-Bodt en de naaimaehine- en rijwielhandel van C. Wolf. Links H. J. H. Goossens in kaehels en fornuizen. Later kwam in dit pand dameshoedenmagazijn R. Rowe, dat in 1905 nog in het eerste pand links in de Hommelstraat was gevestigd, vervolgens de galanteriezaak van J. E. Boekhorst (thans Jansstraat). In het pand met het torentje, op de hoek Lange Uitweg, de aardewerkzaak de Sphynx. Hierv66r kwam later de nieuwbouw van de Kofa.

1inhem, 1~kerslraal, Klarendal5che kapel

Rondom de Klarendalse mol en de Kroon was in de tijd van deze ansicht, omstreeks 1908, nog open land. We kijken hier vanaf de Akkerstraat de Veldstraat in. De molenaar was de heel' D. J. Reymes, Verlengde Paulstraat 6-8. De molen staat er nog, zij het in deplorabele toe stand en van zijn wieken ontdaan. Hopelijk wordt hij nog voor het nageslacht bewaard en gerestaureerd.

115

'.: ..?. ,

cullen In!anferie, cArnhem.

116

Een bijzonder evenement was rond de eeuwwisseling kennelijk het vullen van strozakken door de infanterie, gelegerd in de Menno van Coehoornkazerne aan de Klarendalseweg; het werd althans waardig genoeg bevonden om een ansicht aan te wijden. Zo te zien is een kussengevecht het sluitstuk van deze onderneming.

Binnen afzienbare tijd zal ook dit stadsbeeld tot hi storie zijn geworden bij de voortschrijdende sanering van Klarendal. Hier rond 1900 een opname van de Javastraat-hoek Solostraat, richting Verlengde Hoflaan. Het gebouw, dat de straat afsluit is de in 1896 door architect Boerboom gebouwde pastorie bij de St.-Janskerk, die eind mei 1895 in gebruik werd genomen. Van de kerk zelf is aIleen de toren zichtbaar.

117

Reeds voor het grootste deel historie is dit stuk van de Catharijnestraat, hoek Sonsbeeksinge!. Op de achtergrond de nog smalle Velperpoort, Al de op deze ansicht zichtbare panden moeten verdwijnen voor de toekomstige verbreding van de Velperpoort met de aansluiting op de Ir. J. P. van Muylwijkstraat, waarover al jaren lang gepraat wordt, zonder het stadium van uitvoering te kunnen bereiken; een typisch Arnhemse kwaal.

118

Ook het bovendeel van de Catharijnestraat is reeds aardig onttakeld. Het eerst verdween het in 1884 gebouwde kinderziekenhuis op de hoek van de Johannastraat. Vervolgens zijn ook de daarachtergelegen woonhuizen tot aan de Klarendalseweg afgebroken. Links de uitmonding van de Putstraat.

j{rnhem

Calharijneslraal'

Emmaslraal - Arnhern

120

Een beeld uit de glorietijd van de Emmastraat en de Hertogstraat rond 1906

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek