Arnhem in oude ansichten deel 1

Arnhem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3022-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Nieuwe Plein

We verlaten nu het Stationsplein en wandelen riehting Willems plein. Als we na tweehonderd meter even ornkijken zien we dit beeld in 1898. In het pand met de zuilen, reehts boven, werd in 1918 het bureau van de V.V.V. gevestigd. Tevens zetelde hier reisbureau Lissone Lindeman. Het huis geheel reehts moest in de zestiger jaren wijken voor de nieuwbouw van hotel Twente. Niets is thans meer aanwezig van hetgeen deze ansieht vertoont.

13

<

..; i

lVieuwe Plein c1btlll&em

We wandelen verder en arriveren nu op het Willernsplein, waar we nog eens omkijken bij de ingang van de Jansstraat. Links cafe Riche; daarnaast de brandweerpost, hier tot 1911 gevestigd. Het pand werd later bij cafe Riche getrokken. Het gebouw met de boogramen (in Florentijnse stijl) bood onderdak aan het leesmuseum vanaf 1879. Voorheen woonde hier de heer Beverlij. Na het leesmuseum werden achtereenvolgens hier de Kamer van

14 Koophandel en het restaurant Azie gevestigd.

~Villemspleill

Tegenover de Jansstraat zien we links twee herenhuizen, die in 1940 plaats maakten voor het gebouw van "De Nederlanden van 1845". Het linkerpand was omstreeks 1908 het vegetarisch restaurant Pomona. Later werd hier hotel Continental gevestigd; het rechterpand werd in 1902 aangekocht door de Betuwsche Bank Lamsvelt & Co. Op de achtergrond werd het linkerhuis na de verbouwing van de drie poorten tot de huidige Zypsepoort (1909) en de daarna plaatsvindende verbreding van de straat in 1912 afgebroken. In het aangrenzende pand is thans radio handel Te Kaat gevestigd. De rechterpanden moesten in 1930 wijken voor de nieuwbouw van de Vesta.

15

.A.RNHEM Willem plein

16

Heel wat levendiger werd het Willemsplein na de komst van de elektrische tram. Het uitrijden van de Gele Rijders, hier omstreeks 1918, trok vooral belangstelling van de jeugd. Links hotel Continental met aangrenzend de Betuwsche Bank. Rechts was een straatje, waarin een verbindingslijn van de tram met de lijn naar de Jansstraat liep. Later werd dit straatje opgebroken en bij het plantsoen aangetrokken. In het plantsoen was toen een opstelspoor voor trams. Geheellinks de uitmonding van de Dude Stationstraat.

Hotel Continental, Conversaiezaal

Arnhem

De conversatiezaal van hotel Continental aan het Willemsplein in een tijd, dat men in hotels nog converseerde en dit deed op ongemakkelijke stoeltjes onder palmen in potten. De eigenaar van dit hotel was de heer C. J. Claassen (telephoon 1333). Het hotel adverteerde met "een zeldzaam mooi uitzicht op het prachtvolle park" en "modern Comfort zooals: Centrale verwarming, Electrisch Iicht, waschtafels met koud en warm water, prima keuken en autogarage". In de tijd van hotel Pomona (1908) kostte "een logeerkamer met ontbijtf 1,40 per persoon, per nacht. Fooien worden niet aangenomen". Als u er een week verbleef zeiden de buren: "Waar doen ze het van!"

17

18

Het Willemsplein in 1918. De dienstregeling der elektrische tram was erop gericht, dat men op het Willemsplein 11 la minute kon overstappen, zodat het plein op gezette tijden stampvol trams stond, zoals we hier net zien, en een minuut later volkomen verlaten lag tot de volgende druktegolf. In het midden het wachthuisje, dat kort voor de oorlog geheel vernieuwd werd en uitgebreid met een geldwisselkantoortje speciaal voor trampassagiers. Een novum in die dagen, waar menig buschauffeur van nujaloers op zal zijn.

Geen uitlaatgassen verknoeiden in 1918 de atmosfeer op het Willemsplein. De bomen en struiken verstikten nog niet in het asfalt. Geheel rechts de openstaande deur van de brandweerpost. Links achter het "struweel", zoals dat in die dagen nog heette, de Hogere Burgerschool, thans pJaats van de A.K.U.-fontein. Daarachter de Willemskazerne met paardenstallen. De huizen met de drie timpanen, midden rechts, heten naar de architect de "Fromberghuizen" .

19

A 1162. ltehtdr. J ?? S~hal~hmp. 8u:.olo:.t.

cIlrnhem, Witlemskazerne.

20

Deze ansicht van omstreeks 1900 toont de in de eerste dagen van de Slag om Arnhem verwoeste Willemskazerne, waarin de Gele Rijders (Korps Rijdende Artillerie) gelegerd waren. De kazerne werd in 1837 gebouwd door de stadsarchitect Anthony Aytinck van Falkestein, die tevens de koepelkerk en het Paleis van Justitie ontwierp. Geheel links, midden achter en rechts de stallen. De bouwkosten van het gehele complex bedroegen fl72.500,-, nu net genoeg voor een royale bungalow!

Feestvieren k6n men vroeger! De optochten, zoals deze op koninginnedag 1901 voor het gebouw van de Willemskazerne, waren evenementen, die de gehele stad op de been brachten. Op deze kaart ziet u een praalwagen, het spoorwegverkeer uitbeeldend. Geheellinks een paardenstal van de kazerne. Thans staat hier het gebouw van de Gemeentespaarbank. De strohoed was grote mode. Aan het eind van de zomer sloeg de straatjeugd op de rand, die dan, na een zomer van intensief gebruik, veelal tot grote hilariteit losliet van de boI.

21

ARNHEM.

22

Zeer fraai waren de Janssingels to en hier nog, zoals op deze kaart van rond 1910, een dubbele rij hoge bornen de fonteinen flankeerde. In 1915 bleken de born en een gevaar op te leveren bij storm en werden ze aIle gerooid. In de plaats kwarn een enkele rij, zoals we die nu nog, zolang het verkeer, het aardgas en het asfalt het toelaten, rnogen aantreffen. Op het bordje het opschrift .Wielrijden op de voetpaden is verboden", Kennelijk ook al geen euvel van de laatste jaren ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek