Arnhem in oude ansichten deel 1

Arnhem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.S. Dalman
Gemeente
:   Arnhem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3022-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Arnhem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Ook "am 31. augustus 1905" liep de hele stad uit om de historische optocht gade te slaan; hier langs de Jansbuitensingel. De strohoeden blijken nog steeds "in" te zijn. De militaire dienst even impopulair als in deze tijd. De afzender van deze ansicht, B. Robat, Beekstraat 38, Arnhern, doet de marinier Dorus Rietbergen in Den Helder kond van zijn oproep op 26 augustus 1907 met de uitroep "babba!"

23

24

De hoek Jansbuitensingel-Apeldoornsestraat omstreeks 1900. Aan de fraaie gaslantaren het bordje "Naar het Station". De Apeldoornsestraat had in deze dagen nog bebouwing van herenhuizen aan de linkerzijde. In 1912. kort na de verbreding van de poort (1910), werden ze opgeofferd aan de straatverbreding. Het pand middenvoor, met de klimop, werd eveneens in 1912 afgebroken. Na verbouwing werd in het aangrenzende pand achtereenvolgens tot 1931 de Handelsbank en na 1931 de Twentse Bank gevestigd. Momenteel staat hier een hoog flatgebouw, daar het voor de oorlog vernieuwde pand in de oorlog uitbrandde.

Jarissin~el, j{rnhem

Aan de andere kant van de Apeldoornsestraat, hoek Velperplein zien we op deze kaart van rond 1905 de kapitale villa van de weduwe E. Scheidius-Liips. De ingang was aan de Paterstraat. Op een publieke veiling op 16 februari 1916 werd het pand vaal' f 56.000,aan de Staat verkocht, die er aanvankelijk een telegraaf- en telefaonkantoor in wilde vestigen. Na onderzoek bleek het gebouw zich hier niet vaal' te Ienen, zodat tot afbraak werd besloten. Rechts de lutherse kerk in de Spoorwegstraat, met daarnaast de villa van baron De Vos van Steenwijk, thans garage Van Zijll.

25

26

Na atbraak van de villa van Scheidius werd op de waterstaatsbegroting van 1923 een som vanf793.000,- geraamd als totale kosten van het ultimo 1922 gereedgekomen monumentale telegraaf- en telefoongebouw. De ingebruikstelling yond op 21 december 1922 plaats. Helaas viel ook dit fraaie gebouw in 1944/45 ten prooi aan het oorlogsgeweld. Het werd door de Duitsers met trotyl opgeblazen in zinloze vernielzucht. Thans vinden we hier het Rem brandtth eater.

A R N 11 E~, - Sonsbeekatraat. 10,1.

Een roman tisch kijkje in de Spoorwegstraat, hier rond 1900 nog Sonsbeekstraat geheten. In 1929 werd het rechterpand, voorheen de villa van baron De Vos van Steenwijk, verbouwd door garage Van Zijll. De lutherse kerk werd ontworpen door de Arnhemse archi-

tect A. R. Freem en in maart 1898 ingewijd. 27

We wandelen nu naar het midden van het Velperplein en zien hier omstreeks 1900 de "bloempot", op mooie zomeravonden het trefpunt van de uitgaande Arnhemmer bij het luisteren naar de befaamde zomeravondconcerten (staanplaatsen gratis, klapstoelen een dubbeltje). Na de oorlog moest de bloempot het veld ruimen voor de verkeersmoloch.

28

Op de hoek van wat thans de Telefoonstraat heet zien we op deze ansicht van omstreeks 1925 hotel Plaza van de heer Felger; daarachter de garage van de heer C. A. Bakker, importeur van het merk Delage. Nog net zichtbaar met torentje, het voormalige gebouw van de telefooncentrale. Later werd hierin de werkinrichting gevestigd. Nadat deze naar de nieuwbouw op Presikhaaf verhuisd was, werd het pand in verband met de aanleg van de Looierstraat afgebroken.

'Celef . .2686

29

30

Zonder angst voor ongelukken kunnen we nog omstreeks 1915 midden over het Velperplein onze wandeling voortzetten. We letten vooral nog even op het huis, uiterst links, waar mevrouw Van Eck woonde. Het zal er niet lang meer staan. In 1918 wordt hier het monumentale pand van de Levensverzekering Mij. "Arnhem" (architect H. A. J. Baanders) geopend, uniek door zijn in het baksteen uitgehakken beeldhouwwerk. Links de rijdende reclame voor het Cinema Palace, toen gevestigd in de Steenstraat, waar later het Rembrandttheater werd gebouwd (nu sporthuis Centrum en Ahrend).

Ve perplein, j{rnhelll

Niet altijd is het zo stil op het Velperplein. Als bijv. de "photograaf' verscheen, dromde de jeugd snel om hem heen. Links op deze ansicht van rond 1900 het wachthuisje van de Arnhemsche Tramweg Maatschappij. De paardetram staat er al op ons te wachten. Wie lopend terug wil naar het station hoeft niet te verdwalen; ook hier aan de lantarenpaal (een pronkstuk voor een hedendaagse bungalowtuin!) de wegwijzer "Naar het Station". Let ook eens op de hippe kledij van de jeugd op deze zomerdag. Zwart viert de boventoon.

31

.. ~

'f'

.Mu8i8 ;Sacrum ARNHEM

32

Het herkenningspunt in Arnhem voor vreemdelingen was en is Musis Sacrum. Op deze ansicht van omstreeks 1920 nog compleet met de achterbouw, die heel wat meer in stijl is dan de huidige, Op warme dagen reed de tram met open bijwagentjes (voormalige paardetramwagens). Tegen de avond werden ze op dit punt v erzameld , om in een lange trein teruggereden te worden naar de remise aan de Westervoortsedijk. Hier accommodatie voor mens en dier, links de ijscoman, rechts de paardedrinkbak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek